Autyzm

Podtytuł: 978-83-7587-357-3
ISBN:
48,00 zł
Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, jak i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych
Ilość

                 Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, jak i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą zainteresować nie tylko teoretyków, ale także diagnostów, terapeutów czy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. Świadomym zamierzeniem redaktorskim było pozostawienie Autorom swobody co do wyboru formularza czy struktury tekstów. Stąd niektóre z artykułów mają charakter przeglądowy, inne zaś oparte są na własnych badaniach.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-357-3
100 Przedmioty

Winczura Barbara

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i rewalidacji, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i dorosłych z autyzmem, specjalista terapii dzieci z głęboką, złożoną, wieloraką niepełnosprawnością.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jako terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Autorka bądź współautorka kilku publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń autystycznych oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji.

 

Wstęp

 

Agata Gruna-Ożarowska

Umysł niewspółodczuwający. Neurobiologia autyzmu

 

Irena Dawidiuk

Wpływ diety na zachowania autystyczne.Czy taka interwencja jest możliwa?

 

Małgorzata Skórczyńska

 Wczesne diagnozowanie autyzmu – perspektywy i dylematy

 

Julita Urbaniuk

 To, co jest niewidoczne dla oczu. Prozopagnozja w diagnozie dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

 

 

Katarzyna Markiewicz

 Zmiany w rozwoju funkcji wykonawczych i dzieci autystycznych

 

Barbara Winczura

Zabawa jako komponent rozwoju teorii umysłu u dzieci z autyzmem

 

Jacek J. Błeszyński

Czy echolalia w autyzmie jest problemem komunikacyjnym?

 

Bogusława Beata Kaczmarek

Nie jak, ale dlaczego? O własnym języku dzieci z autyzmem

 

 

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Śpiew i muzyka w rozwijaniu aktywności komunikacyjnej u dzieci z diagnozą autyzmu

 

 

Maria Piszczek

Stosowanie narracji w terapii dzieci z autyzmem

 

Alina Czapiga

Model rozwoju w autyzmie i zaburzenia współwystępujące z autyzmem

 

Beata Płażewska

Dylematy diagnostyczne związane z występowaniem symptomów zaburzeń łączonych. Historia dwóch małych chłopców – długa podróż przez nieznane

Małgorzata Sekułowicz

Zrozumieć genialnych autystów – od Mozarta do Warhola

 

Aneta Kochanowicz

O zagrożonym prawie do życia dziecka z autyzmem – z perspektywy etycznej

Autyzm1

          Opracowanie zbiorowe przygotowane pod redakcją dr Barbary Winczury zawiera prace autorów reprezentujących rozmaite gałęzie wiedzy (pedagogikę, psychologię, medycynę, logopedię). Problematyka omawiana w poszczególnych rozdziałach porusza wiele rozmaitych wątków i prezentowana jest z różnych punktów widzenia. Znajdujemy tu zagadnienia dotyczące trudności diagnostycznych, kontrowersje związane z rozpoznawaniem różnicowym, problemy odnoszące się do szeroko ujmowanej kompetencji komunikacyjnej, komponenty neurobiologiczne, uwarunkowania dietetyczne, zagrożenia jakie wiążą się z ograniczaniem praw do godnego życia i wiele innych.

W książce, zawarte są bardzo ważne dla autyzmu wiadomości i ukazane te dane, które składają się na złożone i wieloprzyczynowe uwarunkowania oddziaływań wspomagających rozwój dzieci z ASD. Ukazanie się omawianej książki na pewno przyczyni się do jeszcze większego rozbudzenia zainteresowań tą problematyką, do ukazania jej złożoności, a jednocześnie konieczności bardzo ostrożnego formułowania na jej temat sądów i kategorycznych tez dotyczących diagnozy, terapii, wychowania i rehabilitacji.

 

Profesor Tadeusz Gałkowski

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło