Podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Podtytuł: 83-86994-46-0
ISBN:
8,00 zł
Prezentowana książka jest podręcznikiem, a zarazem próbą opracowania zarysu dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej w kontekście prawidłowości dydaktyki ogólnej...
Ilość

Prezentowana książka jest podręcznikiem, a zarazem próbą opracowania zarysu dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej w kontekście prawidłowości dydaktyki ogólnej. Autorka omawia kolejno cele edukacji, treści kształcenia, wielostronne kształcenie i modele lekcji, metody nauczania i wychowania, zasady, formy i środki dydaktyczne, a także ocenę szkolną.

83-86994-46-0
100 Przedmioty

Adamek Irena

            Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej oraz kierownika Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej   W kręgu zainteresowań naukowych: dydaktyka, pedeutologia, edukacja zintegrowana.

Autorka ponad 100 publikacji, w tym monografii: Umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas I – III (1988); Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka (1996, 1998); Przygotowanie dzieci do szkoły w rozwijającym się systemie wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (II polowa XIX wieku – do 1918 roku (1999, 2000). Ponadto opublikowała książki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej: Rozwiązywanie problemów przez dzieci ( 1995, 1997); Podstawy edukacji wczesnoszkolnej (1997, 2000); pod  red. Idee i strategie kształcenia nauczycieli klas I – III   i przedszkoli; Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej (2001); Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej (2002); Kształcenie zintegrowane. Planowanie działań edukacyjnych (2003), programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania (2005).

Pełni funkcję rzeczoznawcy MENiS-u ds. oceny programów,  podręczników  oraz środków dydaktycznych (od 12 lat).

Autorka  wdrożonego trzykrotnie programu kształcenia nauczycieli klas  I–III (przyznane granty w ramach konkursu ogłoszonego i finansowanego  przez  MENiS) w zakresie edukacji zintegrowanej na studiach podyplomowych.

            Aktualnie zajmuje się problematyką standaryzacji kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika wczesnoszkolna w Unii Europejskiej. Drugi penetrowany obszar  to zachowanie dziedzictwa  kultury i tradycji  polskiej w programach szkół polonijnych i w Polsce.

 

Członek: Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Komisji Nauk Pedagogicznych PAN-u, Komitetu Redakcyjnego  „Życie Szkoły”

 

 

Podstawy edukacji wczesnoszkolnej

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

  1. Cele edukacji

1.1. Ogólne cele kształcenia

1.2. Heterogenne i podmiotowe cele kształcenia

1.3. Cele operacyjne

1.3.1.     Procedura wprowadzania celów operacyjnych

1.3.2.     Rozpoznawanie poprawnie sformułowanych celów operacyjnych

1.4. Walory i mankamenty operacjonalizacji

 

  1. Treści kształcenia

2.1. Rodzaje wiedzy

2.2. Treści kształcenia

2.3. Treści jawne i ukryte

2.4. Treści kształcenia w perspektywie indywidualizacji

2.5. Plany i programy nauczania

 

  1. Teoria wielostronnego kształcenia a modele

3.1. Teoria wielostronnego kształcenia

3.2. Modele lekcji

 

  1. Metody nauczania i wychowania

4.1. Klasyfikacja metod nauczania

4.2. Metody wspierania edukacyjnego

4.3. Metody wychowania

 

  1. Zasady nauczania

5.1. Pojęcie zasady

5.2. Geneza zasad nauczania i wychowania

5.3. Klasyfikacja zasad

 

  1. Formy organizacyjne

6.1. Formy organizacji kształcenia

6.2. Lekcja jako podstawowa forma kształcenia

6.3. Praca domowa

 

  1. Środki dydaktyczne

7.1. Funkcje środków

7.2. Klasyfikacja środków

7.3. Komputer

7.4. Radio i telewizja

7.5. Podręcznik szkolny

 

  1. Ocena szkolna

8.1. Podstawowe pojęcia

8.2. Zadania oceny

8.3. Obserwacja ucznia podstawą dobrego wartościowania

8.4. Ocena uczniów w młodszym wieku szkolnym

8.5. Ocena opisowa i jej walory

8.6. Od kontroli i oceny do samokontroli i samooceny

 

  1. Edukacja alternatywna

9.1. Celestyn Freinet i jego koncepcja pedagogiczna

9.2. Pedagogika Rudolfa Steinera

9.2.1.     Teoretyczne podstawy pedagogiki stienerowskiej

9.2.2.     Wychowanie religijne

9.2.3.     Program i organizacja szkoły

9.3. Maria Montessori i jej system

9.3.1.     Psychologiczne podstawy systemu M. Montessori

9.3.2.     Warunki prawidłowego rozwoju dziecka

9.3.3.     Organizacja procesu edukacyjnego w klasach Montessori

9.4. Edukacja alternatywna w klasach I-III

9.4.1.     Koncepcja kształcenia integralnego Marii Cackowskiej

9.4.2.     Wrocławska Szkoła Przyszłości Ryszarda Łukasiewicza

9.4.3.     Koncepcja kształcenia wyzwalającego Władysława Puśleckiego

 

  1. Edukacja wspierająca uczniów w wieku wczesnoszkolnym

10.1. Rozwój i uczenie się dzieci w wieku wczesnoszkolnym

10.1.1.Rozwój fizyczny

10.1.2.Rozwój poznawczy

10.1.3.Rozwój socjalno-emocjonalny i moralny

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło