Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej

Podtytuł: 978-83-7587-111-1
ISBN:
49,80 zł
W książce zostały podjęte trzy zasadnicze grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną.
Druga, związana z pedagogiką porównawczą, odnosi się do praktyki edukacyjnej wybranych krajów w tym zakresie. Wreszcie trzecia grupa problemów obejmuje zagadnienia dotyczące roli edukacji w procesie emancypacji kobiet...
Ilość

     Mapa nieobecnych dyskursów we współczesnych polskich debatach o edukacji jest w coraz większym stopniu zapełniana. Nowe obszary badań empirycznych z użyciem jakościowych i ilościowych metod mieszczących się czy to w pozytywizmie, czy to w społecznym konstruktywizmie; wyrafinowane metateoretyczne analizy polskich i zachodnich dyskursów i ideologii; orientacja na to, co mikro lub na to, co makro, na to, co możliwe do zobiektywizowania, i na to, co stricte subiektywne; coraz mniej kwestionowane i coraz bardziej oczywiste związki nauk o edukacji z politologią, socjologią, filozofią, psychologią, zarządzaniem – wszystko to sprawia, że coraz trudniej jest odnaleźć obszar niezapisany, zakątek, do którego oko i umysł naukowca jeszcze nie dotarły.

Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się także do analiz selekcyjnej i stratyfikacyjnej funkcji edukacji. W dziedzinie tej opublikowano znakomite książki dotyczące różnych kontekstów relacji między tożsamością, edukacją i strukturą społeczną, w których postrzega się dostęp do wykształcenia zarówno w kontekście wykluczenia i marginalizacji, jak i ruchliwości i awansu społecznego. Analizuje się różnorodne socjologiczne konteksty edukacji zarówno w Polsce, jak i na świecie .

W takiej sytuacji książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, może stanowić tylko przyczynek do toczących się debat i sporów, pewne (i mamy nadzieję, że interesujące) dopełnienie lub uzupełnienie poznawanych obszarów.

 

W książce zostały podjęte trzy zasadnicze grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną.

Druga, związana z pedagogiką porównawczą, odnosi się do praktyki edukacyjnej wybranych krajów w tym zakresie. Wreszcie trzecia grupa problemów obejmuje zagadnienia dotyczące roli edukacji w procesie emancypacji kobiet.

 

      Książka ta powstała dzięki finansowaniu naszych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów w Lund, Amsterdamie i Londynie, w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Problemy nierówności społecznych w teorii i praktyce edukacyjnej (nr 2H01 F0 6629), realizowanego w latach 2005–2008. Stanowi ona rezultat naszych wspólnych pasji i poszukiwań badawczych, których genezy należy szukać w inspiracjach Zbyszka Melosika. To właśnie jemu zawdzięczamy początek naszej naukowej współpracy i wieloletniej przyjaźni.

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Tomasz Gmerek

Dębogóra – Dolsk, listopad 2008

978-83-7587-111-1
100 Przedmioty

Gromkowska-Melosik Agnieszka

dr hab., pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów konstruowania płci kulturowej oraz roli edukacji w procesach stratyfikacji społecznej. Autorka książek: Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu (Kraków 2011); Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (Gdańsk 2007); Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (Poznań 2002); Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (wspólnie z Tomaszem Gmerkiem, Kraków 2008); oraz artykułów z pogranicza socjologii kultury, socjologii edukacji i studiów kobiecych (gender studies); współautorka raportu z badań: Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet 2006; redaktorka książki Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości (Leszno – Poznań 2007); współredaktorka książek: Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe (Kraków 2010); European Higher Education for the World. Studies on Student’s Mobility (Poznań 2006); tłumaczka (i współautorka „Wstępu”) książki Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo (Warszawa 2005). Swoje doświadczenia naukowe pogłębiała w trakcie wielokrotnych wyjazdów studyjnych do University of Virginia (USA), a także University of London, University of Sydney oraz uniwersytetów w: Buenos Aires, Saragossie, Amsterdamie, Hanowerze, Sztokholmie, Oslo i Lund.

Wstęp

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja

 

Tomasz Gmerek

Młodzież i dyplom akademicki.

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego

 

Tomasz Gmerek

Kapitalizm – edukacja – nierówność społeczna

(teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa)

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Patologie walki o równość edukacyjną – „kredencjalne młyny”

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Indywidualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Socjalizacja, równość społeczna i przemieszczona emancypacja kobiet.

Kontrowersje wokół Power Girl

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Edukacja, kultura i rekonstrukcje kobiecości we współczesnej Japonii

(ucieczka do/od równości i wolności)

 

Tomasz Gmerek

Edukacja dla sukcesu i stratyfikacja społeczna w Korei Południowej

 

Tomasz Gmerek

Szkolnictwo i nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej

(studium na przykładzie Brazylii i Chile)

 

Tomasz Gmerek

Edukacja wyższa, rynek pracy i stratyfikacja społeczna w Finlandii

 

Tomasz Gmerek

Od polityki przemocy do afirmacji mniejszości? Studium przypadku

na przykładzie ludu Saami w Norwegii

 

Tomasz Gmerek

Edukacja i procesy reprodukcji kulturowej. Studium przypadku

na przykładzie mniejszości romskiej w Hiszpanii

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło