Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Podtytuł: 978-83-7587-049-7
ISBN:
39,80 zł

Praca przedstawia dzieje opieki nad dziećmi od drugiej połowy XIX wieku do 2000 roku włącznie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie przygotowane na podstawie materiałów źródłowych z archiwów polskich i zagranicznych...

Ilość

Praca przedstawia dzieje opieki nad dziećmi od drugiej połowy XIX wieku do 2000 roku włącznie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie przygotowane na podstawie materiałów źródłowych z archiwów polskich i zagranicznych. Na tom składa się siedem opracowań monograficznych poświęconych wybranym zagadnieniom z danego okresu. Napisali je wybitni specjaliści – pedagodzy z różnych ośrodków naukowych, co zapewnia wielostronne i rzetelne ujęcie tematu.


Jest to ważna pozycja dla wszystkich osób zainteresowanych sprawami edukacji, wszak nie sposób zajmować się czy też nawet myśleć o niej bez odniesienia do przeszłości, bez znajomości jej ewolucji i przekształceń. Książka zatem powinna znaleźć odbiorców wśród pedagogów - zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

978-83-7587-049-7
100 Przedmioty

Walasek Stefania

polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania. Absolwentka i pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Od samego początku kariery naukowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykłada w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pracowała również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Ważniejsze publikacje: Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, wyd. UWr, Wrocław 1995. Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), wyd. UWr, Wrocław 1990. Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki, wyd. UWr, Wrocław 1993. Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku, wyd. UWr, Wrocław 1992.

Wstęp

 

Stefania Walasek

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Wilnie (1900−1940)

 

Mirosława Furmanowska

Opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej

 

Zdzisław Cutter, Edyta Sadowska

Opieka nad ludnością II Rzeczypospolitej ze szczególnym

uwzględnieniem mniejszości żydowskiej

 

Mariola Mirowska

Inicjatywy samorządu miasta Częstochowa w dziedzinie opieki

i pomocy społecznej w okresie II Rzeczypospolitej

 

Mirosław Piwowarczyk

Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą

w Wielkopolsce w II Rzeczypospolitej (wybrane przykłady)

 

Andrzej Kołakowski

Rozwój systemu całkowitej opieki nad dzieckiem

w województwie gdańskim w latach 1945−1956

 

Elżbieta Zieja

Organizacja opieki nad dzieckiem osieroconym

na Dolnym Śląsku w latach 1945–2000

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło