Nauczyciel w świecie współczesnym

Podtytuł: 978-83-7308-937-2
ISBN:
48,00 zł
W dyskusjach nad polską edukacją słyszy się wiele słów krytycznych i podkreślających niedoskonałość naszej szkoły. Źle oceniają ją uczniowie, źle nauczyciele, źle rodzice. Ocenom poddawany jest model kształcenia, często tradycyjny, uniemożliwiający własną aktywność uczniów, blokujący motywację do rozwijania własnej kreatywności i zainteresowań...
Ilość

W dyskusjach nad polską edukacją słyszy się wiele słów krytycznych i podkreślających niedoskonałość naszej szkoły. Źle oceniają ją uczniowie, źle nauczyciele, źle rodzice. Ocenom poddawany jest model kształcenia, często tradycyjny, uniemożliwiający własną aktywność uczniów, blokujący motywację do rozwijania własnej kreatywności i zainteresowań. Krytykowany jest model wychowania, a właściwie jego brak. Wiele przykładów świadczy o tym, że nauczyciele nie są przygotowani do pracy wychowawczej.

Wielu odbiorców powinny zainteresować teksty przedstawiające szanse, trudności i zagrożenia dla praktyki edukacyjnej, które odpowiadają na postulaty współczesności. Teksty te zachęcają do refleksji pedagogicznej i stawiają pytania o najpilniejsze potrzeby współczesnych nauczycieli i pedagogów specjalnych, a także granice ich autonomii moralnej, intelektualnej niezależności oraz odpowiedzialności osobowej, zawodowej i publicznej.

Książka adresowana jest do studentów kierunków nauczycielskich, aby mogli zgłębić i poszerzyć wiedzę i kompetencje w ramach modułu kształcenia nauczycielskiego, a także do pedagogów, nauczycieli, wychowawców i urzędników państwowych odpowiedzialnych za politykę oświatową.

978-83-7308-937-2
100 Przedmioty

Muchacka Bożena

Profesor, długoletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

   Jest specjalistą z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywnści dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Posiada status członka wielu organizacji naukowych skupiających się wokół tego zagadnienia.

   Jest ona także autorką wielu publikacji naukowych, z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.

   Szczegółowy życiorys i dorobek naukowy znajduje się na stronie: http://ultra.ap.krakow.pl/~bozenam/publikacje.html.

Wstęp

I

Nauczyciel wobec zmiany

Czesław Banach

Edukacja nauczycielska wobec zadań transformacji ustrojowej

i reformy systemu edukacji

Stefan M. Kwiatkowski

Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii

Kazimierz Szmyd, Marta Uberman

Nauczyciel w obliczu edukacyjnych dylematów ponowoczesności

Bożena Muchacka, Mirosław Szymański

Kompetencje jako transgresyjny potencjał nauczycieli

Ks. Janusz Mastalski

Integracja środowiska nauczycielskiego

Helena Wrona-Polańska

Zdrowie nauczyciela w sytuacji przemian społecznych i reformy edukacji

Maria Katarzyna Grzegorzewska

Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu

w grupie zawodowej nauczycieli

Jadwiga Daszykowska

Poczucie szczęścia i jakości życia w ocenie nauczycieli studiujących

Shunji Tanabe

Teacher education to enhance learning environment

Ružena Žarnovičanová

Profession of teacher in historical and present dimension

Milan Jozek, Jarmila Jurová

Th e importance of interpersonal communication

in pedagogical-educational process

II

Refleksje na temat cech „dobrego nauczyciela”

Irena Adamek

Poszukiwanie „dobrego nauczyciela”.

Kilka odniesień do pracy nauczycieli i szkoły

Barbara Guzik

Nauczyciel przyszłości w opinii uczniów gimnazjum i liceum

Marianna Kniazian

Problem kształtowania osobowości nauczyciela-badacza

w humanistycznym paradygmacie oświaty na Ukrainie

Iwona Czaja-Chudyba

Przygotowanie nauczyciela do rozwijania myślenia krytycznego u dzieci

Mirosław Frejman, Stanisława D. Frejman

O rozwijaniu refl eksyjnej postawy przyszłych nauczycieli

Maria Kocór

Nauczyciele a reforma szkolnictwa w Polsce – dynamika postaw

Agata Popławska

Szkic do portretu nauczyciela gimnazjum

Dorota Szumna

Nauczyciel jako słuchacz w procesie komunikowania się

z uczniem w klasie szkolnej

Vladimír Šebeň, Iveta Šebeňová

Efektívnosť fyzikálneho vzdelávania a jej determinanty

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Nauczyciel czy pedagog specjalny? Kwestie przygotowania pedagogicznego

i doskonalenia zawodowego, kompetencji, zadań i funkcji

Anna Steliga

Kształcenie plastyczne osób niepełnosprawnych

na przykładzie głuchoniemej studentki M. N.

Lucyna Sarad

Postać nauczyciela w literaturze polskiej XVI wieku

Jolanta Bujak-Lechowicz

Emisja głosu w szkole podstawowej i gimnazjum

III

Nauczyciel wobec nowych zadań edukacyjnych

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

„Uczeń rozumie, co nauczyciel miał na myśli”

– kontrowersje wokół operacjonalizacji celów

Ireneusz Kawecki

Przedmiotowe treści wiedzy pedagogicznej nauczycieli historii

Refl eksje metodologiczne

Nada Babić, Stanislava Irović

Interaction between pre-school teacher and children

in learning and teaching

Elżbieta Marek

Nauczyciel wczesnej edukacji w zmieniającej się szkole

Bożena Pawlak

Jak przebiega proces przebudowy modelu pracy nauczycieli

pierwszego szczebla edukacji?

Barbara Nawolska, Joanna Żądło

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego a błędy popełniane przez uczniów

na zajęciach matematycznych

Irmina Zioło

Rola nauczyciela w wychowaniu ekologicznym uczniów klas początkowych

współczesnej szkoły

Ingrid Paśko, Marta Kucharska-Żądło

Doskonalenie nauczycieli. Mity i rzeczywistość

Ewa Lubina

E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Komputer w edukacji dziecka. Refl eksje pedagoga

Emilia Musiał

E-learning – nowoczesne narzędzie

doskonalenia zawodowego nauczyciela

IV

Nauczyciel w środowisku lokalnym

Joanna Łukasik

Współczesny nauczyciel w środowisku lokalnym.

Odgrywanie roli działacza społecznego w środowisku lokalnym w świetle badań

Małgorzata Jaśko

Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań

wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Magdalena Malik

Rola nauczyciela gimnazjalnego w środowisku lokalnym

Anna Panek

Kompetencje współczesnego nauczyciela plastyki

w kontekście jego aktywności życiowej.

Nauczyciel wychowawca jako człowiek odpowiedzialny za innych ludzi

Józefa Matejek

Zadania i rola pedagoga szkolnego we współczesnej szkole

Wiesława Walc

Specyfika roli pedagoga szkolnego. Potrzeby i rzeczywistość

Magdalena Piorunek, Marlena Woźniak

Nauczyciel jako doradca zawodowy

Олена Карпенко

Професійно-орієнтовні технології теоретичної підготовки

соціального працівника в умовах вищої школи

Ірина Ковчина

Особливості підготовки соціального педагога

до соціально-правової діяльності

Ks. Mirosław Wierzbicki

Nauczyciele szkół salezjańskich i ich rola w środowisku lokalnym

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło