Szkoła w świecie współczesnym

Podtytuł: 978-83-7308-938-9
ISBN:
48,00 zł
Szkoła zawsze była i nadal jest jednym ze strażników tradycji i istniejących dóbr kultury. Wprowadza w świat wartości, przekazuje i popularyzuje osiągnięcia nauki, dostarcza coraz bardziej pogłębioną wiedzę, upowszechnia dorobek kultury. Jednocześnie pełni ważne funkcje wychowawcze. Realizując je, uczy wzorów zachowań, komunikacji społecznej...
Ilość

Szkoła zawsze była i nadal jest jednym ze strażników tradycji i istniejących dóbr kultury. Wprowadza w świat wartości, przekazuje i popularyzuje osiągnięcia nauki, dostarcza coraz bardziej pogłębioną wiedzę, upowszechnia dorobek kultury. Jednocześnie pełni ważne funkcje wychowawcze. Realizując je, uczy wzorów zachowań, komunikacji społecznej, kształtowania relacji interpersonalnych i korzystania z mądrości życiowej uznanych autorytetów. W naszych czasach musi jednak sprostać również wielu nowym wyzwaniom, wynikającym z wszechobecnej gwałtownej zmiany.

Zbiór prezentowanych w niniejszej publikacji tekstów przybliża niektóre zagadnienia charakterystyczne dla sytuacji, w której funkcjonuje współczesna szkoła. Ukazuje wyzwania, z którymi się mierzy i którym powinna sprostać. Zarysowuje przemiany modelu współczesnej szkoły i mechanizmy, które mogą umożliwić jej wywiązanie się z narastających zadań.

978-83-7308-938-9
100 Przedmioty

Muchacka Bożena

Profesor, długoletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

   Jest specjalistą z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywnści dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Posiada status członka wielu organizacji naukowych skupiających się wokół tego zagadnienia.

   Jest ona także autorką wielu publikacji naukowych, z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.

   Szczegółowy życiorys i dorobek naukowy znajduje się na stronie: http://ultra.ap.krakow.pl/~bozenam/publikacje.html.

Wstęp  

 

I

Szkoła w zmieniającym się społeczeństwie

 

Mirosław J. Szymański

Funkcje edukacji szkolnej w zmieniającym się społeczeństwie  

 

Zbigniew Nowak

Szkoła jako fabryka (szkic o standaryzacji ludzi i kultury)  

 

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Wyzwolenie czy wykluczenie?
Edukacyjne konteksty przemian współczesnego świata  

 

Janusz Czerny

Pedagogika wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych  

 

Eugenia Potulicka

Kadra w szkole jako organizacji uczącej się  

 

Barbara Kędzierska

Społeczno-technologiczne uwarunkowania współczesnej edukacji  

 

Ludmiła Nowacka

Współpraca szkół z zagranicą – programy i fundusze unijne  

 

 

II

Obraz szkoły współczesnej

 

Józef Kuźma

Nauka o szkole – założenia koncepcyjne, aktualne refleksje
i sondaż opinii  

 

Małgorzata Kunicka

Szkoła organizacją hierarchiczną czy organizacją sieciową?  

 

Iwona Ocetkiewicz

Środowiskowe uwarunkowania procesów selekcyjnych w gimnazjach  

 

Jolanta Machowska

Obraz szkoły przyszłości w edukacji wczesnoszkolnej  

 

Magdalena Grochowalska

Przedszkole i szkoła jako środowisko wspierania rozwoju dziecka  

 

Edyta Łopacka-Sęczyk

Przemiany zachodzące w szkole jako źródło stresu nauczycieli  

 

Beata Sufa

Szkoła i nauczyciel w języku środowiskowym uczniów klas III–VI
szkoły podstawowej  

 

Anna Zadęcka-Cekiera

Szkoła i nauczyciel w słownictwie uczniów szkoły podstawowej  

 

Bożena Tołwińska

Dyrektorzy szkół w świetle badań empirycznych  

 

Maria Groenwald

Między cnotą a grzechem. O egzaminacyjnym oszustwie  

 

Ewa Jówko

Stosunki interpersonalne w szkole determinantem kultury
szkoły współczesnej i przyszłej  

 

 

III

Kształcenie i wychowanie w szkole

 

Urszula Gruca-Miąsik

Potrzeba edukacji moralnej w działalności szkoły  

 

Klaudia Błaszczyk

Funkcja wychowawcza we współczesnej szkole
w kontekście wszechstronnego rozwoju ucznia. Raport z badań  

 

Teresa Borowska

Wzbogacanie zasobów emocjonalnych dzieci i młodzieży
jako ważne wyzwanie dla współczesnej szkoły.
Studium teoretyczno-empiryczne  

 

Andrzej Ryk

Pedagogika spotkania jako propozycja wychowawcza
w zmieniającym się społeczeństwie  

 

Janusz Morbitzer

Od technologii kształcenia do pedagogiki medialnej  

 

Світлана Петрівна Архипова

Розвиток соціального досвіду особистості
в умовах соціально-культурної діяльності в школі  

 

Dagmar Marková

About reformulate of strategies and approaches
in the area of sexual education at schools  

 

Jerzy Dyląg

Muzyka jako źródło kształcenia i wychowania,
czyli jedna z dziedzin edukacji przez sztukę  

 

Joanna Bulska

Idea szkolnej edukacji zdrowotnej we współczesnym kształceniu
i wychowaniu  

 

Anna Seredyńska

Katecheza w szkole w ocenie katechetów i byłych uczniów  

 

 

Aldona Gąsienica-Szostak

Muzykoterapia w procesie edukacji w szkole przyszpitalnej  

 

Marta Uberman

Wychowanie przez sztukę „edukacją głębszego poziomu”.
Współczesne myśli wychowania plastycznego  

 

Edyta Skoczylas-Krotla

Językowy obraz świata przyrody w podręcznikach do II klasy
szkoły podstawowej  

 

Алла Капська

Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю  

 

Lenka Haburajová-Ilavská

The conception of the state policy in association with children
and young people education in the future  

 

Zbyněk Kubíček, Jitka Kropáčová

Užití pojmu kompetence v rámcových vzdělávacích programech
z hlediska zajištění kvality vzdělávání  

 

Володимир Тименко

Особливості діяльності студентських соціальних служб у вищих навчальних
закладах України  

 

Katarzyna Kmita

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze w percepcji rodziców
żyjących w dostatku  

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło