Kultura i edukacja

Kultura i edukacja

Podtytuł: 978-83-7587-320-7
ISBN:
39,80 zł

Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?"...

Ilość

      Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje).  Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?" (czy wreszcie "Jak nie dać się przemielić przez sieczkę popkultury?") stawiane są w naszych (po)nowoczesnych warunkach w nieznanych dotąd kontekstach. W poszczególnych rozdziałach książki na postawione wyżej pytania daje się różnorodne (niekiedy kontrowersyjne) odpowiedzi, unikając jednak „ideologii" i narzucania czytelnikowi „znaczeń".
[...] Z całą pewnością będzie ona wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca na zajęciach dydaktycznych ze studentami pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, a także przez nauczycieli akademickich, prowadzących wykłady, konwersatoria i ćwiczenia podejmujące problematykę rekonstrukcji tożsamości. Książka Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje) ma jednak i znacznie szerszy zasięg - jest to [...] książka naukowa sensu stricto, a jej wysoki poziom merytoryczny sprawi, iż z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców podejmujących problematykę tożsamości. [...]


                                                   (Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika)

 


Książka dostępna w wersji elektronicznej

w następujących witrynach

  

                                

                            

 


 

978-83-7587-320-7
100 Przedmioty

Jakubowski Witold

pedagog, filmoznawca, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskie-go, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Impuls, Kraków 1997; Edukacja i kultura popularna, Impuls, Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006 (wyd. I). Pod je-go redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe: Media – kultura popularna – edukacja, Impuls, Kraków 2005; „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, Impuls, Kraków 2006 oraz Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Impuls, Kraków 2008 (wznowienie 2010). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, Impuls, Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz) oraz Kultura popularna –tożsamość – edukacja, Impuls, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz).

Wstęp

 

1

Kultura i edukacja– teoretyczne refleksje

Krystyna Ferenz

Edukacyjne dylematy codzienności

Alicja Szerląg

Ku międzykulturowej tożsamości. Dylematy tożsamości uwikłanej w wielokulturowość

Martyna Pryszmont-Ciesielska

Badacz wobec kultury – o „podróżowaniu”, czyli o badaniu świata społecznego

Witold Jakubowski

Edukacyjny kontekst kultury wizualnej, czyli o czym mówią filmy

Agnieszka Piasecka

Edukacyjne aspekty reklamy, czyli kilka refleksji o polskich kampaniach społecznych

Bogna Bartosz, Natalia Bartosz

Między teorią a telenowelą (wybrane konteksty psychologiczne relacji między kobietami a mężczyznami)

Rafał Włodarczyk

Obietnica jako antidotum na nieprzewidywalność.

Arendt – Lévinas – Derrida

Jarosław Klebaniuk

Podporządkowanie się w kontekście kultury i edukacji

 

2

Kultura i edukacja – empiryczne eksploracje

 

Anna Trusiewicz

W co bawią się mężczyźni, czyli puerylizm w kulturze współczesnej

Kamila Rudnicka

Edukacja mimowolna. W poszukiwaniu nowych przestrzeni

edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym

Katarzyna Klein

Sztuka publiczna jako medium edukacji nieformalnej

(na podstawie twórczości Krzysztofa Wodiczki)

Dagmara Rojewska

Bezdzietność z wyboru w narracjach kobiet

 

Autorzy

Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?" (czy wreszcie "Jak nie dać się przemielić przez sieczkę popkultury?") stawiane są w naszych (po)nowoczesnych warunkach w nieznanych dotąd kontekstach. W poszczególnych rozdziałach książki na postawione wyżej pytania daje się różnorodne (niekiedy kontrowersyjne) odpowiedzi, unikając jednak „ideologii" i narzucania czytelnikowi „znaczeń".

[...] Z całą pewnością będzie ona wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca na zajęciach dydaktycznych ze studentami pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, a także przez nauczycieli akademickich, prowadzących wykłady, konwersatoria i ćwiczenia podejmujące problematykę rekonstrukcji tożsamości. Książka Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje) ma jednak i znacznie szerszy zasięg - jest to [...] książka naukowa sensu stricto, a jej wysoki poziom merytoryczny sprawi, iż z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców podejmujących problematykę tożsamości. [...]

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika)

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło