Wyspy oporu edukacyjnego

Podtytuł: 978-83-7308-797-2
ISBN:
39,80 zł
Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pracy, swoich interakcji z uczniami i ich rodzicami...
Ilość

    Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pracy, swoich interakcji z uczniami i ich rodzicami. Równolegle do tworzenia dla dzieci wraz z innymi nauczycielami klas autorskich nowych pomocy dydaktycznych autor proponuje jak najszybciej upowszechniać własne osiągnięcia, sukcesy i porażki, dylematy i „aksjomaty” profesjonalnego działania, rozwiązania prawne i próby ich delegalizacji.
Poruszany temat dylematu wolności nauczyciela wynika z jego zakorzenienia w świecie wartości i profesjonalnej wręcz konieczności apelowania do swoich wychowanków o ich rozpoznawanie i urzeczywistnianie we własnym życiu. Kiedy nauczyciele rezygnują z własnej wolności, częściowo przesądzają o podobnym stanie rzeczy w stosunku do swoich wychowanków, czyniąc niejako nieprzejrzystą podstawę ich samobytnej podstawy życia. Dlatego warto zająć się zagrożeniami tej wolności, by pod pragmatycznie sterowaną przez tyranów władzą nie „marniały jednostki, a z nimi zbiorowe stosunki”.
Wolny nauczyciel nie musi uwodzić władzy, może się ofiarować innym, stając ponad własnym „ja”, wyzwalając się od lęków, uzależnienia od innych, z bólu poniżenia na rzecz zadbania o owoce swojej pracy. Zaletą wolności przed twórczością jest to, że ta pierwsza nie dzieli środowiska na lepszych czy gorszych, ale staje się punktem wyjścia do „królestwa twórczości” w obszarze edukacji.

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

 

 

978-83-7308-797-2
100 Przedmioty

Śliwerski Bogusław

Prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie; w latach 1977–2008 związany naukowo z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie jako prof. zw. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

W ostatnich latach wydał m.in. książki:

          Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania

            (Impuls, Kraków 2009);

          Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

            (WAiP, Warszawa 2009);

          Ped@gog w blogosferze 2008–2009 (Impuls, Kraków 2009);

          Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje

            (Impuls, Kraków 2009);

          [red.] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (Impuls, Kraków 2009);

          Ped@gog w blogosferze (Impuls, Kraków 2008);

          Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (GWP, Gdańsk 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

            (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika, t. I–III (GWP, Gdańsk 2006);

          [współred. Z. Kwieciński] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I–II

            (PWN, Warszawa 2003).

 

e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com

blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Wstęp


Czy rzeczywiście polska pedagogika nie ma alternatywy
wobec politycznych i przebrzmiałych
projektów oświatowych Romana Giertycha?


Rozdział I
Rodzaje edukacji wyspowej


1. Wyspy przetrwania i oporu
2. Wyspy alternatyw koniunkcyjnych


Rozdział II
Klasy autorskie w edukacji wczesnoszkolnej
przykładem alternatywnej ścieżki kształcenia
antyautorytarnego w szkolnictwie publicznym


1. Redukcja przemocy strukturalnej w postaci stopni i procesów selekcyjnych
2. Indywidualizacja kształcenia
3. Klasa szkolna „drugim domem" — miejscem radości uczenia się
4. Prawo uczniów do swobodnych inicjatyw w toku edukacji
5. Dialog edukacyjny
6. Pluralizm źródeł, metod, form i środków zdobywania wiedzy i umiejętności
7. Dokumentacja
8. Współpraca z rodzicami i najbliższymi opiekunami uczniów
9. Współpraca z innymi instytucjami edukacyjnymi
10. Współpraca z zagranicą
11. Twórczość pedagogiczna nauczycieli
12. Problemy — trudności — źródła oporu
13. Co dalej z klasą autorską? Próba odpowiedzi na przykładzie SP nr 37 w Łodzi
14. Klasa autorska w opinii uczniów
15. Doświadczenia klasy autorskiej w opinii rodziców
16. Refleksje wychowawczyni klasy autorskiej Wiesławy Śliwerskiej
17. Upowszechnienie idei i doświadczeń klas autorskich
— sojusznicy— naśladowcy— nowi twórcy
18. Uwagi i wnioski
19. Wydawnicze inspiracje dla edukacji alternatywnej w Polsce


Aneks

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło