Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Podtytuł: 978-83-7308-974-7
ISBN:
29,80 zł
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to społeczne konteksty socjalizacji osób niepełnosprawnych, druga oscyluje wokół problematyki kompetencji zawodowych i pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym.
Ilość

    Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to społeczne konteksty socjalizacji osób niepełnosprawnych, druga oscyluje wokół problematyki kompetencji zawodowych i pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym.

Autorzy poszczególnych tekstów pochodzą z różnych ośrodków naukowych (także z terenu Czech i Słowacji), są wśród nich także praktycy.

W drugiej części zostały zaprezentowane teoretyczne podstawy orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Republice Czeskiej i Słowacji, a także konkretne rozwiązania – propozycje polskie.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                      

978-83-7308-974-7
100 Przedmioty

Gajdzica Zenon

dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

 

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Wstęp (Zenon Gajdzica)

 

Introduction (Zenon Gajdzica)

 

Część I

Społeczne i edukacyjne konteksty normalizacji sytuacji

osób niepełnosprawnych

 

Mieczysław Gulda

Socjalizacja osób niepełnosprawnych

Beata Tylewska-Nowak

Droga do dorosłości osób

z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Beata Krośniak-Kiszka

Drogi edukacyjne uczniów z głębszym i głębokim deficytem

intelektualnym – między teorią a praktyką

Jerzy Rottermund

Terapia zajęciowa przyczynkiem do samodzielności

Beata Stępień, Józefa Kielak

Problemy w edukacji, rehabilitacji i socjalizacji

dzieci niepełnosprawnych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

Zdzisław Brachaczek

Wybrane działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Ustroniu

 

Część II

Wokół problematyki kompetencji zawodowych

i rynku pracy osób niepełnosprawnych

 

Marcin Garbat

Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Jaroslav Kysučan

Działalność robocza i przygotowanie zawodowe

jako czynnik rozwoju umiejętności społecznych

młodzieży z upośledzeniem umysłowym

Ján Hučík

Czynniki warunkujące przygotowanie do zawodu

osób niepełnosprawnych umysłowo

Joanna Zarzycka

Realizacja projektów społecznych

w środowisku osób niepełnosprawnych

Grażyna Adamczyk

Kształcenie zawodowe osób

z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym

Katarzyna Parys, Sławomir Olszewski

Rozważania na temat zdobywania kwalifikacji zawodowych

przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim

Bartosz Klinik

Społeczeństwo multimedialne a praca osoby niepełnosprawnej

Zenon Gajdzica

Ogólny rys organizacji oraz podstawowych założeń

kształcenia zawodowego osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło