Klinika szkolnej demokracji

Podtytuł: 978-83-7308-734-7
ISBN:
34,80 zł
Szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku do wszystkich przedmiotów edukacji. Fundamentalnym bowiem warunkiem demokracji jest podmiotowość społeczeństwa...
Ilość

     Szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku do wszystkich przedmiotów edukacji. Fundamentalnym bowiem warunkiem demokracji jest podmiotowość społeczeństwa, gwarancje kontrolowania wybranych przez nie władz oraz zaistnienie lokalnych struktur jednostkowego uczestnictwa i współodpowiedzialności. Tymczasem badania socjologiczne i pedagogiczne wykazują, że w szkołach publicznych nie jest przestrzegana zasada suwerenności nauczycieli w relacji z władzą oświatową, uczniów w relacjach z nauczycielami i rodziców w kontaktach z pedagogami.

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, rodziców i nadzoru pedagogicznego szkół publicznych oraz do osób kształcących nauczycieli. Tropi zło w edukacji szkolnej, uniemożliwiające zaistnienie w niej demokracji, pomimo deklaracji ustawowych i dobrych intencji samych pedagogów.

978-83-7308-734-7
100 Przedmioty

Śliwerski Bogusław

Prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie; w latach 1977–2008 związany naukowo z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie jako prof. zw. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

W ostatnich latach wydał m.in. książki:

          Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania

            (Impuls, Kraków 2009);

          Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

            (WAiP, Warszawa 2009);

          Ped@gog w blogosferze 2008–2009 (Impuls, Kraków 2009);

          Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje

            (Impuls, Kraków 2009);

          [red.] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (Impuls, Kraków 2009);

          Ped@gog w blogosferze (Impuls, Kraków 2008);

          Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (GWP, Gdańsk 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

            (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika, t. I–III (GWP, Gdańsk 2006);

          [współred. Z. Kwieciński] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I–II

            (PWN, Warszawa 2003).

 

e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com

blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Wstęp


Rozdział I: Wzbudzanie demokracji w szkole


1. Demokracja w szkołach a decentralizacja systemu oświaty
2. Legitymizacja demokracji w szkole
3. Funkcje założone rady szkoły
4. Rekrutacja  członków  rady  szkoły
5. Udział uczniów w radzie szkoły
6. Rola nauczycieli w radzie  szkoły
7. Rodzice  w  radzie   szkoły
8. Dyrekcja  szkoły wobec rady szkoły
9. Personalistyczny wymiar demokracji w szkole
10. Zakres powszechności demokracji w szkołach


Rozdział II: Kto się boi rady szkoły?


1. A wszystko zaczęło się tak
2. Z nowym rokiem — starym krokiem!
3. Złe   dobrego   początki?
4. Od diagnozy do prognozy
5. Spór o projekt eksperymentu pedagogicznego w szkole
6. Losy  eksperymentu  pedagogicznego
6.1. Test na rodzicielskie zainteresowanie eksperymentem
7. Zatwierdzić statut i już!
8. Debata wokół kolejnych innowacji w szkole
9. Powrót do  statutu szkoły

10. Czy opiniować słowną deklarację projektu innowacji?
11. Kogo (nie)  ceni  dyrekcja szkoły?
12. Jak docenić nowatora, wstrzymując się od głosu?
13. Wyborcza końcówka roku szkolnego
14. Jak zaniedbać eksperyment pedagogiczny?
15. „Pies   ogrodnika"
16. Powtórka z wyborów
17. Prowokacja rady pedagogicznej (?)
18. Cisza przed burzą?
19. Białe  musi  być  czarne
20. Prawnicy swoje a dyrekcja swoje
21. Jak to jest z finansami szkoły?
22. Powrót do sporu o wicedyrektorkę w radzie szkoły
23. „Stan wojenny"
24. Ktoś   musi   odejść


Zamiast zakończenia

Glosa do zakończenia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło