Edukacja autorska

Podtytuł: 978-83-7308-738-5
ISBN:
34,00 zł
Przedmiotem książki jest wybrany nurt edukacji alternatywnej w polskim systemie oświatowym, który nadał już początek nowemu cyklowi przemian. Gdyby bowiem sięgnąć do koncepcji zmian edukacyjnych, dokonujących się według trzech typów mechanizmów interakcyjnych w państwowym systemie oświatowym:...
Ilość

      Przedmiotem książki jest wybrany nurt edukacji alternatywnej w polskim systemie oświatowym, który nadał już początek nowemu cyklowi przemian. Gdyby bowiem sięgnąć do koncepcji zmian edukacyjnych, dokonujących się według trzech typów mechanizmów interakcyjnych w państwowym systemie oświatowym: 1) wewnętrznej inicjacji, 2) zewnętrznej transakcji i 3) politycznej manipulacji, to model poruszony w książce należałoby ulokować w pierwszym z nich.

W szkolnictwie publicznym powstało przeszło 5 tys. programów i klas autorskich, wśród których zdarzały się rozwiązania wręcz przełomowe dla współczesnej pedagogiki szkolnej, ale także i  pozornie alternatywne, quasinowatorskie. Wiele z nich, zarówno tych niekonwencjonalnych, oryginalnych, jak i jedynie powierzchownie modernizujących szkolną rzeczywistość miało miejsce w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Czym stały się klasy autorskie w naszym kraju? Jaką spełniły rolę i jaka jest ich przyszłość? Co stało się zasadniczym, fundamentalnym dla ich zaistnienia impulsem? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć Autor publikacji.

978-83-7308-738-5
100 Przedmioty

Śliwerski Bogusław

Prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie; w latach 1977–2008 związany naukowo z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie jako prof. zw. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

W ostatnich latach wydał m.in. książki:

          Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania

            (Impuls, Kraków 2009);

          Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

            (WAiP, Warszawa 2009);

          Ped@gog w blogosferze 2008–2009 (Impuls, Kraków 2009);

          Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje

            (Impuls, Kraków 2009);

          [red.] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (Impuls, Kraków 2009);

          Ped@gog w blogosferze (Impuls, Kraków 2008);

          Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (GWP, Gdańsk 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

            (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika, t. I–III (GWP, Gdańsk 2006);

          [współred. Z. Kwieciński] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I–II

            (PWN, Warszawa 2003).

 

e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com

blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

1. Innowacje autorskie w edukacji szkolnej
2. Personalizm swoistością edukacji autorskiej
3. Edukacja autorska — edukacją bez przemocy
4. Kulturowe przesłanki edukacji
5. O kontrowersjach i modelach oceniania w edukacji wczesnoszkol¬nej
6. Edukacja autorska po zmianie prawa
7. Szwajcarskie doświadczenia w reformowaniu edukacji wczesnoszkolnej  
8. Rodzice na rzecz edukacji
9. Recepcja koncepcji klas autorskich w edukacji wczesnoszkolnej
10. Wiesława Śliwerska - Aktywizujące gry i ćwiczenia w edukacji autorskiej
     (i nie tylko)
11. Anna Sowińska, Aktywna dydaktyka na przykładzie gier i zabaw
12. Warsztaty klas autorskich
13. Edukacja alternatywna (warsztaty)
14. Nowoczesna  szkoła
15. Ja im tylko pomagam
16. Szansa swobodnej edukacji
17. K. Janowska, Matematyka inaczej
18. Klasy autorskie w świetle badań
19. Dylematy wolności nauczyciela w autorskiej edukacji
20. Dzieci to docenią — mimo wszystko
21. Anna Sowińska, Wiktor Żłobicki, Wspomnienie o Wiesi Śliwerskiej 
22. Wiktor Żłobicki, Wspomnienie o Wiesi Śliwerskiej
23. Rodzice kl. Ula — Wspomnienie o Wiesi Śliwerskiej

 

Aneks
24. Działalność i twórczość pedagogiczna Wiesławy Śliwerskiej
25. Apel do nauczycieli klas autorskich — innowacyjnych

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło