O przekraczaniu granic własnych ograniczeń

Podtytuł: 978-83-7308-984-6
ISBN:
19,80 zł
Praca opisuje przykłady jednostkowych działań, dzięki którym ludzie w różnym wieku wykraczają poza granice swoich dotychczasowych osiągnięć i możliwości, tworzą nowe wartości i rozwijają się. Wspólną podstawą teoretyczną zawartych w książce prac jest transgresyjna koncepcja Józefa Kozieleckiego...
Ilość

          Praca opisuje przykłady jednostkowych działań, dzięki którym ludzie w różnym wieku wykraczają poza granice swoich dotychczasowych osiągnięć i możliwości, tworzą nowe wartości i rozwijają się. Wspólną podstawą teoretyczną zawartych w książce prac jest transgresyjna koncepcja Józefa Kozieleckiego. Koncepcja ta mieści się w nurcie dynamicznie rozwijającej się psychologii poznawczej. Zrodziła się z krytyki i rosnącej nieufności do dwóch wielkich koncepcji: behawiorystycznej i psychodynamicznej. Ponieważ założenia koncepcji nie zostały jeszcze wystarczająco zweryfikowane, potrzebne są badania empiryczne, aby wzbogacić wiedzę o psychologicznych mechanizmach i procesie samodzielnego podejmowania przez zdrowych i chorych ludzi czynów transgresyjnych o różnym zasięgu. Książka po części odpowiada tej potrzebie i dotyka zagadnień ważnych dla współczesnego człowieka żyjącego w nieustannie zmieniającym się świecie i zmuszonego do podejmowania trudnych decyzji o realizowaniu działań transgresyjnych, a zatem działań ryzykownych, nowych i niekonwencjonalnych.

Książka skierowana jest do studentów psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i zarządzenia, ponieważ podejmuje problematykę ryzykownych, nowatorskich zachowań ludzi w różnych sytuacjach codziennych w sferze osobistej i zawodowej. Powinna też zainteresować nauczycieli i inne osoby prowadzące zajęcia profilaktyczne, osoby pracujące z ludźmi wymagającymi pomocy i wsparcia oraz pracowników nauki.

978-83-7308-984-6
100 Przedmioty

Pufal-Struzik Irena

doktor habilitowany, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz Kierownik Zakładu Psychologii.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch dziedzinach: psychologii twórczości – naukowej, technicznej i artystycznej oraz psychologii agresji.

W dorobku posiada 12 monografii (3 autorskie i 9 pod redakcją) oraz 145 innych prac (rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów).

Wprowadzenie

 

Stanisław Popek, Ryszarda Ewa Bernacka

Zdolności i uzdolnienia – ujęcie transgresyjne

Witold Dobrołowicz

W stronę portretu transgresjonisty

Irena Pufal-Struzik

Motywacja twórczych transgresji artystów profesjonalnych i amatorów

Teresa Giza

Procesy samokształtowania jako działania transgresyjne człowieka

Adrian Kurcbart

Relacje między systemem wartości a obrazem ojca

jako przykład transgresji „ku symbolom”

Agnieszka Lasota

Transgresja symboliczna w zabawie dziecięcej

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Transgresja „ku sobie” jako element walki z chorobą

Justyna Mróz

Nadzieja jako stymulator zachowań transgresyjnych

Aleksander A. Gorbatkow

Pozytywno-negatywna asymetria emocji a rozwój podmiotowy jednostki ...

Jolanta Szczurkowska

Postawa patriotyczna a tolerancja wobec czynów

osób różnych kategorii społecznych

Sebastian Sadowski

Znaczenie proaktywności jako intencjonalnego działania

w planowaniu i realizacji kariery zawodowej młodych ludzi

Monika Majewska

Aktywizm współczesnej kobiety

na tle koncepcji K. Popielskiego i K. Kozieleckiego

Irena Pufal-Struzik, Dorota Czarnecka

Ekspansja poza granice norm społecznych

w zachowaniach młodzieży różnej płci

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło