Jakość życia współczesnego człowieka

Podtytuł: 978-83-7308-993-8
ISBN:
28,00 zł
Książka jest próbą zwrócenia uwagi na istotne problemy jakości życia jednostki we współczesnym świecie. Dynamika zamian stawia przed człowiekiem nowe wyzwania natury psychologicznej i filozoficznej...
Ilość

      Książka jest próbą zwrócenia uwagi na istotne problemy jakości życia jednostki we współczesnym świecie. Dynamika zamian stawia przed człowiekiem nowe wyzwania natury psychologicznej i filozoficznej. W pracy podejmowane są najbardziej aktualne wątki problemów, będących odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany. Koncentrują się one wokół zaburzeń odżywiania, uzależnień, stylów oraz jakości życia.

Tym, co wyróżnia książkę, jest świeżość podejmowanych problemów, jej empiryczny charakter oraz praktyczne odniesienie rezultatów badań do warunków polskich.

Książka skierowana jest do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania oraz medycyny i wszystkich pokrewnych kierunków. Zainteresuje pracowników i wykładowców akademickich, a także wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub aktywności pozazawodowej interesują się problematyką zdrowia, psychopatologii, zarządzania zasobami ludzkimi, czy warunkami życia osób starszych.

978-83-7308-993-8
100 Przedmioty

Gawor Agnieszka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytut Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogiczny na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2006-2008 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii UO. Interesuje się psychologia społeczną i psychologią kliniczną. 

 

Najważniejsze publikacje:

  • Gawor A., Weryńska J. (2006). Dziecko - ważny twórca przez małe "t" [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, Opole: Wydawnictwo MODN.
  • Gawor A., Mandal E. (2007). Struktura stereotypu kobiety-polityka u polskich kobiet i mężczyzn, „Chowanna”, 1 (28), s. 79-93.
  • Gawor A., Mandal E. (2006). The structure of a woman politician`s stereotype among polish women and men. [w:] A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.), Understending Sex and Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
  • Gawor A. (2006). Stereotyp kobiety-polityka a wybrane zmienne demograficzne i psychologiczne, s. 155-171 [w:] A. Bronowicka (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
  • Gawor A., Gerber-Leszczyszyn H., Nawrat M., Nowak R. (2006) Psychologiczne aspekty komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, vol. 15, no.1.
  • Dzwonkowska I, Gawor A. (2005). Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalną i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? [w:] K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Psychopedagogika działań twórczych. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Spis treści

 

Alicja Głębocka, Bohumil Koukola

Czy Czesi wolą knedle, a Polacy ziemniaki?

Nawyki żywieniowe i postawy prozdrowotne mieszkańców regionów

przygranicznych Polski i Czech

 

Alicja Głębocka, Bohumil Koukola

Kwestionariusz do badania wizerunku ciała otyłych

Raport z badań porównawczych polsko-czeskich

 

Eugenia Mandal, Monika Bąk-Sosnowska, Barbara Zahorska-Markiewicz

„Ja” otyłe i „ja” szczupłe – dwoistość „ja” cielesnego u kobiet z nadwagą

 

Anna Brytek-Matera

Stres w bulimii psychicznej – konfrontacja czy unikanie problemu?

 

Dariusz Kuncewicz

Między samoakceptacją a akceptacją społeczną – psychologiczna analiza

podejść w terapii mężczyzn homoseksualnych

 

Marcin Wnuk

Nadzieja a poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików

 

Mateusz Hędzelek

Subiektywna jakość życia członków Wspólnoty Anonimowych Narkomanów

 

Emilia Garncarek

Dobrowolna bezdzietność jako nowa jakość życia w świetle wypowiedzi

autorów postaw internetowych

 

Barbara Weigl, Mariola Wujec

Samopoczucie dzieci w wieku szkolnym – zazwyczaj smutniejsi

czy bardziej radośni niż zwykle?

 

Julita Podruczna

„Podpisałem, ale nie współpracowałem”, czyli co wiadomo

na temat społecznego wizerunku polityka współpracującego

ze służbą bezpieczeństwa

 

Małgorzata Gocman

Wpływ cech osobowości na wykorzystywanie muzyki

w codziennym życiu .

 

Magdalena Budziszewska

Narracja, cierpienie i jakość życia w fenomenologicznym ujęciu

 

Paula Ricoeura

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło