Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej

Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej

Podtytuł: 978-83-7308-706-4
ISBN:
44,80 zł
Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania – żyjących w krajach wysokorozwiniętych – mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji „różnicy” i „odmienności”...
Ilość

     Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania – żyjących w krajach wysokorozwiniętych – mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji „różnicy” i „odmienności”.
      Część pierwsza publikacji zawiera rozważania dotyczące „globalnego wielokulturowego świata”. W części drugiej przedstawiono teoretyczne koncepcje i podejścia rozwijające się w ramach edukacji wielokulturowej. Część trzecia poświęcona jest studiom przypadków. W ostatniej części Autor przedstawił własną propozycję odnoszącą się do edukacji wielokulturowej na tle zmieniających się warunków kulturowych w „globalnym świecie”.

978-83-7308-706-4
100 Przedmioty

Melosik Zbyszko

socjolog, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich (stypendysta Fulbrighta i wizytujący profesor - University of Virginia, Charlottesville).
Zajmuje się kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi. Autor wielu książek dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, kultury popularnej, społecznych funkcji edukacji oraz szkolnictwa amerykańskiego.
Wybrane publikacje:
•    Współczesne amerykańskie spory edukacyjne : (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Poznań 1994, Wydawnictwo naukowe UAM .
•    Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań–Toruń 1995, Wyd. Edytor.
•    Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań–Toruń 1996, Wyd. Edytor.
•    (z Tomaszem Szkudlarkiem), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, Oficyna wyd. Impuls.
•    Uniwersytet i społeczeństwo : dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002, Wyd. Wolumin.
•    Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, wyd. II, Oficyna wyd. Impuls, Kraków 2006.
•    Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007, Oficyna wyd. Impuls.
Źródło: Wikipedia.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Wielokulturowość, globalizacja i przemiany kultury współczesnej:

wybrane konteksty

I.                     Wielokulturowość i zjawisko globalizacji/amerykanizacji

II.                   Ideologia konsumpcji jako wielka narracja społeczeństwa wielokulturowego

1. Konsumpcje w społeczeństwie wielokulturowym

2. Globalna młodzież i styl życia

3. Słoneczne (pozakulturowe) wakacje – tożsamość typu all inclusive

4. Komercjalizacja kultur etnicznych – egzemplifi kacje

5. Wielo(pop)kulturowe spektakle ciała i seksualności

5.1. Koloryzm i białe standardy piękna

5.2. Czarne męskie ciało i seksualny nacjonalizm

5.3. Michael Jordan: spektakl czarnego mężczyzny

5.4. Męskość i wielokulturowa seksturystyka

III. Wielokulturowość ujarzmiona:

epistemologiczna arogancja zachodniego muzeum

 

Rozdział drugi

Teorie i koncepcje edukacji wielokulturowej:

rekonstrukcja przestrzeni dyskursu

I. Teoretyczne (i ideologiczne) kontrowersje

wokół edukacji wielokulturowej

1. Teoria i wiedza we współczesnych naukach społecznych

– walka dyskursów

2. Koncepcje i teorie edukacji wielokulturowej

3. Kontrowersje wokół edukacji globalnej jako oświeceniowej interpretacji wielokulturowości

4. Postmodernistyczne dylematy edukacji wielokulturowej

5. Kontrowersje wokół wielokulturowości

w perspektywie teorii feministycznej

II. Koncepcje i teorie edukacji wielokulturowej

a liberalne zasady stratyfi kacji społecznej

 

Rozdział trzeci

Wielokulturowość i działania afi rmatywne na płaszczyźnie edukacji:

egzemplifi kacja amerykańska

I. Wielokulturowość, działania afi rmatywne i zmiana struktury

etnicznej studentów

II. Akademickie i ideologiczne konteksty oraz konsekwencje

działań afi rmatywnych

III.   Krytyka działań afi rmatywnych w sferze dostępu do edukacji wyższej

Rozdział czwarty

Tożsamość regionalna i edukacja w Hiszpanii – na przykładzie Katalonii

I. Wprowadzenie: język i regionalne tożsamości w Hiszpanii

II. Język kataloński i tożsamość katalońska

– warunki społeczno-polityczne przed upadkiem rządów F. Franco

III. Polityka językowej normalizacji w Katalonii

– dylematy edukacji dwujęzycznej

 

Rozdział piąty

Australijskie kontrowersje wokół edukacji wielokulturowej

I. Polityka kulturowa i edukacyjna wobec Aborygenów

II. Edukacja i kultura Aborygenów: dramaty tożsamości

III. Kulturowa eksploatacja i komercjalizacja społeczności Aborygenów

IV.  Edukacja (wielo)kulturowa mniejszości napływowych w Australii

 

Rozdział szósty

Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej– niezakończona walka dyskursów

 

Bibliografia

 

Inne książki prof. zw. dra hab. Zbyszka Melosika:

 

Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej

Wydana w oficynie wydawniczej Impuls książka autorstwa pedagoga Zbyszko Melosika stanowi owoc badań i prac autora nad pedagogicznymi oraz kulturowymi aspektami życia człowieka.
Jest to pozycja oryginalna i ważna zarówno dla pedagogów, socjologów, kulturoznawców jak i ludzi nie mających zawodowo do czynienia z tematem.

Autor pokazał w niej świat, który znamy wszyscy. Świat w którym wartości takie jak kultura, odrębność oraz etniczność zostają zamazane jak roztarta na tablicy kreda.

Pozwolił sobie „wejść“ do domu spotkanego na ulicy człowieka, usiąść obok niego na fotelu i razem z nim prześledził wszystkie kanały telewizyjne, obejrzał wszystkie seriale jakie emituje telewizja. Człowiek, którego był gościem położył się spać – autor jednak na tym nie skończył. Uświadamia mu, że jego własne życie, poza pracą i spędzaniem czasu w domu obraca się wokół czarnego pudła z ruchomymi obrazkami. Udowodnił, jak bardzo ludzie nudzą się podczas własnego bytowania i tę nudę zabijają śledzeniem „życia“ kwadratowych ról bohaterów seriali telewizyjnych.

Odkrywa przed nami prawdę oczywistą a z drugiej strony taką, której nie chcemy znać. Bo prawda ta, pokazuje jasno, jak płytkie staje się nasze życie. jak bardzo uzależnieni jesteśmy od tego co pokazują media publiczne, od wzorców obowiązującej mody, stylu, zachowania a nawet jedzenia.
Współcześnie mamy nie tylko powiedziane jak mamy chodzić ubrani. Mamy dokładnie nakreślony sens i styl naszego życia. Wiemy jak mamy się ubrać, wiemy co i dzie zjeść, co pić i gdzie iść na spacer. Wiemy już nawet jaki mamy mieć kolor skóry i wiemy jakim językiem mamy się porozumiewać.

„Programowanie kulturowe“ to właściwie w tych czasach norma jaką serwują nam współczesne media. Zacieranie różnic kulturowych a także zachowań im towarzyszących powoduje z jednej strony, iż pogłębiają się podziały między poszczególnymi grupami społecznymi - a to w konsekwencji prowadzi do swoistej kulturowej guerilli szczególnie na samym dole drabiny społecznej.

Jestem studentką pedagogiki. Nie pijam „paliwa ameryki“ (Coca-Coli) i nie jadam w McDonalds... Nie oglądam nałogowo telewizji (żeby nie powiedzieć, że nie oglądam jej wcale) a ponad wszystko stawiam muzykę etniczną nad jakąkolwiek inną. Nie czuję się zatem dzieckiem typowej popkultury, nie słuchałam Micheala Jacksona i nie rozumiałam jego nowego – białego wizerunku. Teraz, po przeczytaniu tej książki, wiem dlaczego to zrobił. Bo symbolem piękna, jest biała skóra – oczywiście w globalnym pojęciu „piękna“.

Anna Mazur
(Studentka Oligofrenopedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)

http://ksiazka.net.pl/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=647 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło