Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka

Podtytuł: 978-83-7308-869-6
ISBN:
38,00 zł
Książka stanowi zbiór prac dotyczących problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając obszar swojego zainteresowania, zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowaniami zdrowia...
Ilość

Książka stanowi zbiór prac dotyczących problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając obszar swojego zainteresowania, zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowaniami zdrowia.

W pracy wydzielono dwa obszary badań nad funkcjonowaniem psychicznym człowieka, jako podmiotu zainteresowań psychologii klinicznej w kontekście pojęcia normy i patologii. Autorzy przedstawiają wyniki badań nieznanych dotąd przejawów funkcjonowania chorych somatycznie i chorych przekraczających normy prawne. Rozwój nauk sądowych, zwłaszcza postęp w zakresie diagnozy i terapii, stwarza sytuacje wymagające poznawania i badania nowych okoliczności, które są przedmiotem oceny wymiaru sprawiedliwości. Postępująca interdyscyplinarność a jednocześnie integracja nauk sądowych sprawia, że wciąż powstają nowe obszary badań i dociekań, które starali się ukazać Autorzy tej publikacji.

Adresatami pracy są studenci oraz praktycy psychologii, medycyny, prawa oraz pedagogiki.

978-83-7308-869-6
100 Przedmioty

Chojnacka-Szawłowska Gabriela

prof. zw. dr  hab. nauk  humanistycznych, w zakresie psychologii, jest  również doktorem  nauk  przyrodniczych i specjalistą psychologii klinicznej. Absolwentka KUL.  Wieloletni  nauczyciel akademicki, w  Akademii  Medycznej w Gdańsku i Uniwersytecie Gdańskim, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi  International Psycho-Oncology Society , European Society for Psychosocial Oncology  The New York Academy of Sciences.  Uczestnik  międzynarodowych  programów naukowo – badawczych dotyczących  jakości życia chorych na  nowotwory złośliwe w ramach The  European Organization for Research and Treatment  of Cancer Study Group on Quality of Life ,    polsko- brytyjskiego programu prewencji wtórnej  choroby niedokrwiennej serca- Vita Longa,  (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Bristol -Myers Squibb).  Aktualnie  jest zatrudniona  na Wydziale Psychologii, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.  Opublikowała 8 książek i około 100 prac  naukowych. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania  naukowo- badawcze dotyczą  problematyki  psychologicznych następstw chorób przewlekłych  u dzieci i osób dorosłych, poszukiwania  psychologicznych uwarunkowań jakości życia osób  przewlekle chorych.  W ostatnich latach wiele badań  dotyczy psychologicznych aspektów zagrożeń zdrowia związanych ze  stylem  życia.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia

 

  1. Psychologiczne aspekty chorób somatycznych

 

Nina Ogińska-Bulik

Osobowość typu D – nowy kierunek badań nad psychologicznymi

uwarunkowaniami chorób somatycznych

Zygfryd Juczyński

Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie

Mariola Bidzan, Jerzy Smutek, Edyta Łapkiewicz

Cechy osobowości a wybór strategii radzenia sobie ze stresem

wśród kobiet z nietrzymaniem moczu

Daria Biechowska, Mariola Bidzan, Jerzy Smutek,

Edyta Łapkiewicz, Magdalena Grzybowska

Funkcjonowanie poznawcze pacjentek z naglącym nietrzymaniem moczu

Joanna Kozaka

Dynamika jakości życia na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej

 

  1. Problemy psychologiczne w ginekologii i położnictwie

 

Eleonora Bielawska-Batorowicz

Psychologiczne uwarunkowania intensywności objawów menopauzalnych

Dorota Kornas-Biela

„Magiczne dzieci” produktem wspomaganej prokreacji: podejście psychodynamiczne

Zofia Pankrac, Małgorzata Świątkowska-Freund, Krzysztof Preis

Ciąża, poród i połóg u młodocianych oraz ich dalsze losy: dane Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku z lat 1984–1998

Mariola Bidzan

Trudna prokreacja – czy łatwiej być nastolatką w ciąży czy dojrzałą kobietą z problemem niepłodności?

Katarzyna Krysztop, Mariola Bidzan

Psychologiczne potrzeby kobiet leczonych z powodu niepłodności

przy wykorzystaniu zapłodnienia pozaustrojowego in vitro

 

 

  1. Neuropsychologiczne mechanizmy zachowania

 

Krzysztof Jodzio, Juliusz Lackorzyński, Grzegorz Kozera, Dariusz Gąsecki

Wykorzystanie techniki przezczaszkowej ultrasonografi i dopplerowskiej

Michał Harciarek, Bogdan Biedunkiewicz, Monika Lichodziejewska-Niemierko,

Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

Funkcjonowanie poznawcze osób z przewlekłą niewydolnością nerek

leczonych nerkozastępczo

Anna Grabowska

Mózgowe mechanizmy leworęczności z perspektywy badań neuroobrazowania

Joanna Szeliga-Lewińska, Mikołaj Majkowicz, Jerzy Landowski

Funkcjonowanie poznawcze w depresji

Daria Biechowska, Michał Harciarek, Magdalena Kurdelska, Grzegorz Kozera

Charakterystyka neuropsychologiczna osób z grupy podwyższonego ryzyka chorób naczyniowych mózgu

 

  1. Zagrożenia zdrowia – psychospołeczne uwarunkowania

 

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Ocena zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących

Bogusław Borys

Psychotraumatologia – spojrzenie wstecz i aktualne odniesienia

Barbara Leszniewska-Jodzio

Zmęczenie – norma, problem, choroba

 

  1. Psychoterapia w praktyce klinicznej

 

Lidia Cierpiałkowska

Czy wszyscy wygrali? O badaniach nad efektywnością psychoterapii

Marcin Szulc

Dynamika planów życiowych w leczeniu osób uzależnionych

od substancji psychoaktywnych

 

Część II. Psychologia sądowo-penitencjarna

 

1. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w ujęciu psychologicznym

i prawnym

 

Beata Pastwa-Wojciechowska

Wykorzystanie współczesnej konceptualizacji i pojęcia psychopatycznego sprawcy przestępstw na tle seksualnym w opiniowaniu sądowo-psychologicznym

Józef Krzysztof Gierowski

Kompleksowe, psychiatryczno-psychologiczne opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego

Marek A. Karczmarzyk

Kilka uwag adwokata o sytuacji dziecka pokrzywdzonego w procesie karnym

Włodzimierz Brazewicz

Znaczenie opinii psychiatrycznej i psychologicznej w rozpoznawaniu spraw

karnych o przestępstwa seksualne i przeciwko życiu na przykładzie spraw

rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Laurent Montet

Od profilu ofiary do profilu sprawcy

 

2. Wykluczenie społeczne a izolacja penitencjarna

 

Andrzej Bałandynowicz

Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek

Katarzyna Bojarska

Badania pilotażowe: osoby homo- i biseksualne wobec heteroseksizmu,

heteronormatywności i homofobii. Społeczna opresja jako wyznacznik

powtarzalnych wzorców reakcji obronnych

Henryk Machel

Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej – problem nie tylko polski

Franciszek Makurat

Rola sportu w procesie resocjalizacji więźniów

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło