Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian

Podtytuł: 978-83-7308-480-3
ISBN:
39,80 zł
Zgodnie z tytułem monografia stanowi rozważania nad teraźniejszością i przyszłością osób niepełnosprawnych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Warte podkreślenia jest to, że oprócz autorów polskich, zawiera ona także teksty autorów czeskich i rosyjskich...
Ilość

         Zgodnie z tytułem monografia stanowi rozważania nad teraźniejszością i przyszłością osób niepełnosprawnych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Warte podkreślenia jest to, że oprócz autorów polskich, zawiera ona także teksty autorów czeskich i rosyjskich, co przybliża polskiemu czytelnikowi problematykę niepełnosprawności również poza granicami kraju.

Celem opracowania jest opis sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, trudności natury egzystencjalnej, ekonomicznej, medycznej, psychospołecznej, edukacyjnej i prawnej. Książka wskazuje szansy i zagrożenia osób niepełnosprawnych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także prezentuje aktualne rozwiązania w obszarze terapii rehabilitacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem niepełnosprawności i problemami osób niepełnosprawnych. Jej odbiorcami mogą być także pracownicy nauki, studenci, pedagodzy specjalni oraz osoby na co dzień pracujące z ww. osobami.

978-83-7308-480-3
100 Przedmioty

Miłkowska Grażyna

Miłkowska Grażyna

 

Wstęp

 

I

Problemy osób niepełnosprawnych w polityce i ustawodawstwie

państw w Unii Europejskiej

 

Helena Ochonczenko

Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej

wobec osób niepełnosprawnych

Anna Zamkowska

Szanse i wyzwania edukacji osób niepełnosprawnych

w świetle międzynarodowych raportów

Natalia Krzyżanowska

Niepełnosprawność jako kwestia społeczno-ekonomiczna

na przykładzie regulacji dotyczących niepełnosprawnych

studentów brytyjskich

Iwona Jagoszewska

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w Norwegii

Zdenka Šandorová

Pedagogika specjalna wczesnego wieku ze specjalnością wczesnej

interwencji w planowaniu administracyjnym w Republice Czeskiej

Grażyna Krzyminiewska

Studenci niepełnosprawni na polskich uczelniach

– z doświadczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Irena Smuda

Pomoc osobom niepełnosprawnym w przepisach

ustawy o świadczeniach rodzinnych

6 Spis treści

Joanna Konarska

Przemiany społeczne szansą dla osób niepełnosprawnych

 

II

Postawy wobec osób niepełnosprawnych

 

Krystyna Ferenz

Źródła kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych

Iwona Rudek

Źródła informacji uzyskiwanych przez nauczycieli

na temat dzieci niepełnosprawnych

Elżbieta M. Minczakiewicz

Dorosłość z zespołem Downa z perspektywy rodziców

i preferowanych przez nich postaw i wzorów społeczno-kulturowych

Agnieszka Nowicka

Opinie gimnazjalistów na temat edukacji integracyjnej

Jolanta Lipińska-Lokś

Psychospołeczna sytuacja dzieci z wadą słuchu w klasie integracyjnej

Lidia Wawryk

Postawy dzieci pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych rówieśników

 

 

III

Współczesna rzeczywistość a problemy życiowe osób niepełnosprawnych

 

Grażyna Miłkowska

Stosunek do życia młodzieży w normie intelektualnej

i z upośledzeniem umysłowym

Małgorzata Czerwińska

Świat dążeń osób niepełnosprawnych w świetle zapisów pamiętnikarskich

Jarosław Bąbka

Szanse i zagrożenia rozwojowe niepełnosprawnych studentów

w kontekście ich doświadczeń edukacyjnych

Stanisława Mihilewicz

Problemy edukacyjne i rehabilitacyjne u dzieci

z mózgowym porażeniem dziecięcym

Bożena Olszak-Krzyżanowska

Problemy życiowe osób niepełnosprawnych

z uszkodzonym narządem ruchu

Aneta Rudzińska-Rogoża

Rola rodziny w procesie przezwyciężania dysleksji rozwojowej

Beata Cytowska

Uwarunkowania edukacji dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

Pavel Zikl

Wychowanie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

w Republice Czeskiej

Miroslava Javorská

W trosce o jakość życia osób przewlekle chorych w Republice Czeskiej

Małgorzata Rozenbajgier

Organizacja procesu nauczania i oceniania uczniów

klas integracyjnych a ich osiągnięcia edukacyjne

Joanna Belzyt

Czy edukacja zintegrowana integruje? Analiza wybranych programów

ze względu na obecność problematyki niepełnosprawności

w treściach kształcenia

Aneta Jesionek

Zjawisko bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

Katarzyna Owieczko, Ryszard Plinta

Promocja zdrowia wobec osób niepełnosprawnych

Andrej Drbohlav

Nieznane pojęcie – etopedia

 

IV

Terapia, rehabilitacja i wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 

Tamara Łodkina Władimirowna, Aleksandra Konowałowa Pawłowna

Społeczno-pedagogiczna ochrona dzieci niepełnosprawnych

we współpracy z rodziną i innymi instytucjami wychowawczymi

na terenie Federacji Rosyjskiej

Irena Borecka

Biblioterapia formą wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin

Bernadeta Szczupał

Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci

i młodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie

zajęć biblioterapeutycznych

Monika Kamper-Kubańska

Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego

Tatiana Gudina Wiktorowna

Wychowanie muzyczne dzieci z opóźnionym rozwojem psychicznym

Kamila Růžičková

Komunikat o projekcie badawczym reedukacji wzroku

osób dorosłych z upośledzeniami wzroku

Dorota Kornaś

Znaczenie drużyn „Nieprzetartego Szlaku” dla uspołecznienia

młodzieży upośledzonej umysłowo

Iwona Grzegorzewska

Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego

Marzena Kowaluk

Znaczenie terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu społecznym

dzieci z trudnościami w uczeniu się

Ewa Jackowska

Osobowość jako modyfikator wypalenia zawodowego

u nauczycieli szkolnictwa specjalnego

Henryk Pędziwiatr

Relacja terapeuty z pacjentem w procesie terapeutycznym

Wojciech Kołodziej

Aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych

z zaburzeniami psychicznymi

 

Informacje o autorach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło