Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli

Podtytuł: 978-83-7308-904-4
ISBN:
19,80 zł
Statystyka – w badaniach nauczyciela i studenta stanowi kłopotliwy i zarazem trudny problem. Nie może być pominięta ani w opisach metod badań pedagogicznych, ani w praktyce badawczej każdej z osób. Jest dziedziną nauki, którą nie sposób opisać w jednej publikacji, dlatego w tej książce ograniczono się do wybranych zagadnień, stanowiących niezbędne minimum w każdej próbie badawczej...
Ilość

Statystyka – w badaniach nauczyciela i studenta stanowi kłopotliwy i zarazem trudny problem. Nie może być pominięta ani w opisach metod badań pedagogicznych, ani w praktyce badawczej każdej z osób. Jest dziedziną nauki, którą nie sposób opisać w jednej publikacji, dlatego w tej książce ograniczono się do wybranych zagadnień, stanowiących niezbędne minimum w każdej próbie badawczej.

Dla nauczyciela i studenta piszącego pracę magisterską ważne staje się nie tyle opanowanie operacji liczenia podanej w podręcznikach, ile zrozumienie poznawczego i metodologicznego sensu określonej miary statystycznej. Należy pamiętać, że statystyczne metody można wprowadzić do badań tych zjawisk, które można zmierzyć. Etapy pracy obejmują: obserwację zjawisk, tworzenie hipotez, wnioskowanie i weryfikację hipotez.

 

 

978-83-7308-904-4
100 Przedmioty

Maszorek-Szymala Anna

 

Adiunkt Pracowni Wychowania Fizycznego I Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk o kulturze fizycznej, magister matematyki, ukończone studia podyplomowe pedagogiczne w WSP w Łodzi na kierunku zarządzanie oświatą i studia ubezpieczeniowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Autorka podręczników dla studentów w zakresie sportu, lekkiej atletyki; współautor pozycji "Kultura Fizyczna i Zdrowotna współczesnego człowieka", liczne doniesienia z zakresu sportu i statystycznej analizy badań w sporcie, pisuje w studenckim Przeglądzie Pedagogicznym UŁ, uczestniczyła w badaniach senackich w zakresie sportu kobiet, członkini Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet, prezes Oddziału w  Łodzi.

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Statystyka jako nauka i podstawy statystyki

 

1. Początki statystyki

2. Losowość w statystyce

3. Statystyka matematyczna i statystyka stosowana

4. Symbolika matematyczna

5. Rodzaje i metody pomiaru

5.1. Rzetelność i trafność metody badawczej

6. Skale pomiarowe

7. Statystyka opisowa

8. Dystrybuanta zmiennej losowej

9. Formy prezentacji danych jakościowych i typowe formy rozkładów

10. Przedziały klasowe

 

Rozdział 2

Charakterystyka liczbowa zbiorowości – miary tendencji centralnej rozkładu

 

1. Średnia arytmetyczna (X )

1.1. Zastosowanie i ograniczenia średniej arytmetycznej

2. Średnia arytmetyczna ważona (X g)

3. Średnia harmoniczna (X H)

4. Średnia geometryczna (X G)

5. Mediana (wartość środkowa) i modalna (wartość dominująca)

 

Rozdział 3

Miary rozproszenia

 

1. Rozrzut (R)

2. Odchylenie bezwzględne

3. Średnie odchylenie bezwzględne

4. Odchylenie standardowe i wariancja

4.1. Interpretacja odchylenia standardowego

5. Typowy obszar zmienności

6. Współczynnik (wskaźnik) zmienności

7. Rozkłady cech, miary asymetrii

 

Rozdział 4

Analiza współzależności cech

 

1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

2. Współczynnik korelacji rangowej Spearmana (RS)

3. Współczynnik korelacji cech jakościowych Pearsona (Rz)

4. Regresja i prosta regresji

 

Rozdział 5

Wnioskowanie statystyczne

 

1. Testowanie hipotez statystycznych na podstawie przedziałów ufności

2. Sprawdzanie istotności współczynnika korelacji

3. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności różnic

3.1. Parametryczny test istotności różnic, test t-Studenta

3.1.1. Test t-Studenta dla prób zależnych

3.1.2. Test t-Studenta dla prób niezależnych

3.1.3. Sprawdzenie istotności współczynnika korelacji

testem t-Studenta

3.1.4. Porównanie średnich dwóch prób nieskorelowanych – parametryczny test t-Fishera

3.2. Testy nieparametryczne

3.2.1. Test Chi-kwadrat

3.2.1.1. Test niezależności Chi-kwadrat dla cech dychotomicznych

3.2.1.2. Test zgodności Chi-kwadrat rozkładu empirycznego i teoretycznego

3.2.1.3. Korelacja między cechami dychotomicznymi w statystyce Chi-kwadrat

 

Słowniczek podstawowych pojęć statystycznych

 

Dodatek 1: Zadania do samodzielnego rozwiązywania

Dodatek 2: Kolokwium ze statystyki – przykładowe zadania

 

Literatura

 

Aneks

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło