W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Podtytuł: 978-83-7308-883-2
ISBN:
29,80 zł
Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji...
Ilość

       Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji.

     Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.

      Zawarte w publikacji treści powinny przyczynić się do poszerzenia i upowszechnienia wiedzy w obszarze tak trudnym i skomplikowanym, jakim jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

Klinik Anna
978-83-7308-883-2
100 Przedmioty

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie.

Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp (Anna Klinik)

Introduction (Anna Klinik)

Teresa Żółkowska

Usługi dla dorosłych osób z niepełnosprawnością

– integracja czy segregacja

Barbara Olszewska

Zakres i wybrane formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi

Jacek Błeszyński

Usprawnianie czy asymilacja?

Kierunki działań podejmowanych w pedagogice specjalnej

na przykładzie zaburzeń autystycznych

Krystyna Baranowicz

Dzieci rodziców niepełnosprawnych

Ewa Kochanowska

Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych w ocenie rodziców

Ewa Dyduch, Barbara Grzyb, Julia Machowska

Wczesne wsparcie rodzin wychowujących dzieci

z zaburzeniami rozwoju

Irena Ramik-Mażewska

Od izonomii w stronę alienacji – sytuacja rodzinna dorosłych osób

z niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Wolska

Antycypacja ról społecznych pełnionych w dorosłym życiu

przez młodzież z wieloraką niepełnosprawnością

Anna Fidelus

Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej

Jarmila Žolnová

Wsparcie społeczne postrzegane przez dziecko

z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach reedukacji

Dorota Prysak

Uwarunkowania procesu terapii w domach pomocy społecznej

osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Irena Motow, Marta Motow, Janusz Kubacki

Społeczne konteksty integracyjnego kształcenia

w szkołach wiejskich

Jolanta Ostasz

Wolontariusze – przyczynek do badań nad postawami

wobec osób niepełnosprawnych

Małgorzata Sekułowicz

Genialni artyści. Prawda czy mit?

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Technologie informacyjne, Internet, kształcenie na odległość

– nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych

Matylda Pachowicz

„Szkoła fotografii” jako jedna z ofert kształcenia dorosłych osób

z niepełnosprawnością intelektualną

Dorota Lizoń-Szłapowska

Aktywizacja zawodowa osób upośledzonych umysłowo

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło