Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Podtytuł: 978-83-7308-926-6
ISBN:
29,80 zł
Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami...
Ilość

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Poruszone zostały tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Zawarte są również doniesienia praktyków wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami ze Słowacji i z Czech.

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-926-6
100 Przedmioty

Gajdzica Zenon

dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

 

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Spis treści

 

Wstęp (Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik)

Introduction (Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik)

 

Część I

Wokół problematyki kompetencji pedagoga specjalnego

Anna Gajdzica

Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Współczesne wyzwania w kształceniu pedagogów

Małgorzata Balukiewicz

Zasoby kadrowe szkolnictwa specjalnego – potrzeby i możliwości

Lucia Pitoňáková

Akademickie przygotowanie pedagogów specjalnych do edukacji uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym

w Słowacji

Stanislava Mandzáková

Analiza stylu pracy nauczyciela specjalnej szkoły podstawowej

(na przykładzie nauczania w wariancie B)

Danuta Bulanda

Bezradność nauczycieli wobec uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze (oczyma praktyka)

 

Część II

Komunikacyjne aspekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Joanna Belzyt

Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

Izabela Bieńkowska

Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych

Eva Zezulková

Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii

Katarzyna Plutecka

Rzeczywistość edukacyjna uzdolnionego ucznia z wadą słuchu

 

Część III

Organizacyjne konteksty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mariusz Garbiec

System kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Zenon Gajdzica

Organizacja kształcenia integracyjnego w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich

Jolanta Baran

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i poczuciem sieroctwa duchowego w systemie szkolnym

Beata Cytowska

Realizacja założeń integracji przedszkolnej a zaspokajanie potrzeb i dostrzeganie możliwości dzieci w wieku od 3 do 10 lat

Kateřina Vitásková

Fenomen integracji odwrotnej

Renata Kovářová

Integracja uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło