Inny sposób myślenia o edukacji

Podtytuł: 978-83-7308-804-7
ISBN:
44,80 zł
Książka obejmuje w części teoretycznej zagadnienia edukacji, wyobraźni, twórczości, ekspresji i metafory, natomiast w części badawczej interpretację wybranych prac zaliczeniowych
i egzaminacyjnych studentów. Prace te dotyczą wykorzystania języka metafory w rozważaniach edukacyjnych.
Całość opiera się na analizach programu edukacyjnego w ramach przedmiotu pedagogika ogólna oraz współczesne kierunki w pedagogice. Książka może stanowić przewodnik do nauki tych przedmiotów w taki sposó
Ilość

Książka obejmuje w części teoretycznej zagadnienia edukacji, wyobraźni, twórczości, ekspresji i metafory, natomiast w części badawczej interpretację wybranych prac zaliczeniowych
i egzaminacyjnych studentów. Prace te dotyczą wykorzystania języka metafory w rozważaniach edukacyjnych.

Całość opiera się na analizach programu edukacyjnego w ramach przedmiotu pedagogika ogólna oraz współczesne kierunki w pedagogice. Książka może stanowić przewodnik do nauki tych przedmiotów w taki sposób, w jaki dopuszcza nowe myślenie o wielkości języków w pedagogice. Książka może stanowić przewodnik do nauki tych przedmiotów w taki sposób, w jaki dopuszcza nowe myślenie o wielkości języków w pedagogice. W książce umieszczono wywiady z Tomaszem Sętowskim, Jerzym Stuhrem, Zygmuntem Staszczykiem, Kazimierzem Madejem, na temat: Wyobraźnia – ekspresja – twórczość – metafora w pedagogice jako empiryczne dopełnienie metaforycznego widzenia świata kultury.

             Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe realizacje studentów. Są to materiały w formie prezentacji multimedialnych, plików wideo, muzycznych oraz prac plastycznych.

978-83-7308-804-7
100 Przedmioty

Adamska-Staroń Monika

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki podmiotowości człowieka we współczesnym świecie, humanistycznej edukacji, edukacji „do” i „przez” sztukę, edukacyjnych aspektów wybranych fenomenów kultury popularnej, samodoskonalenia się człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w jej publikacjach. 

Autorka poszukuje nowych interpretacji myśli i artystycznej ekspresji własnej wyobraźni, jest animatorką działań edukacyjnych (podejmowanych w ramach prowadzenia takich przedmiotów, AK: pedagogika ogólna, współczesne kierunki w pedagogice, antropologia kultury, warsztaty twórczego myślenia), które pozwalają w niekonwencjonalny sposób odkrywać rzeczywistość edukacyjną, zrozumieć swoje bycie w świecie.

Spis treści:

 

Wstęp

 

Część I.

Teoretyczne podstawy

 

Edukacja z wyobraźnią

Wyobraźnia – „Prawdziwa”, „Dobra”, „Piękna”

Ekspresja

Twórczość – czteroaspektowy paradygmat interpretacji

 

            Twórczość jako wytwór

            Twórczość jako proces

            Twórczość w aspekcie podmiotowym – osoba twórcy

            Twórczość w aspekcie czynników wpływających na proces tworzenia

            Koncepcje twórczości wypracowane na gruncie psychologii humanistycznej

Metafora – bycie widzialnego i niewidzialnego

 

Część II.

Metodologiczne podstawy badań

 

Założenia metodologiczne

            Cel, przedmiot i problem badań

            Styl badawczy

            Strategia badawcza

                        Oznaki

                        Metody

            Organizacja i przebieg badania

                        Czas i miejsce

                        Charakterystyka badanej grupy

                        Materiał badań i forma jego prezentacji

 

Część III.

Analiza wyników badań własnych

 

Wprowadzenie

Ekspresje werbalne

Wywiad z Jerzym Stuhrem – wybitnym aktorem, reżyserem, scenarzystą, pedagogiem, rektorem PWST w Krakowie

Realizacje studentów

Ekspresje plastyczne

Wywiad z Tomaszem Sętowskim – artystą malarzem, przedstawicielem „realizmu magicznego”

Realizacje studentów

Ekspresje muzyczne

            Wywiad z Zygmuntem Staszczykiem – założycielem i liderem zespołu T.Love

            Realizacje studentów

Ekspresje multimedialne, filmowe, teatralne

            Wywiad z Kazimierzem Madejem – artystą malarzem, scenografem, aktorem, reżyserem

            Realizacje studentów

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło