Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Podtytuł: 978-83-7308-878-8
ISBN:
29,80 zł
W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjaln
Ilość

W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjalnego. Meritum ostatniej części książki stanowią zagadnienia prawne i etyczne. Są one rozpatrywane w trzech głównych nurtach: prawa dziecka do akceptacji i szacunku, wsparcia społecznego oraz realizacji zasad sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Autorzy mają nadzieje, że zakreślone koncepcje staną się przyczynkiem do dyskusji nad efektywnością edukacji specjalnej i poszukiwaniem nowych, lepszych rozwiązań pracy dydaktycznej, wychowawczej z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia edukacyjnego.

 

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                       

978-83-7308-878-8
100 Przedmioty

Gajdzica Zenon

dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

 

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Spis treści:

 

 

Wprowadzenie

 

Część I

Problemy kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich

 

Zmiany uwarunkowań rozwoju pedagogiki specjalnej w Niemczech

Edukacja na poziomie średnim młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – z doświadczeń krajów zachodnich

Doświadczenia z edukacją upośledzonych umysłowo w Niemczech

Kształcenie uczniów w granicznej strefie opóźnienia umysłowego na Słowacji

Możliwości przygotowania zawodowego niepełnosprawnych umysłowo w Republice Słowackiej

Organizacja kształcenia specjalnego w duńskiej szkole podstawowej

 

Część II

Polski system kształcenia specjalnego – orientacje teoretyczno-badawcze

 

Pedagogika specjalna czy pedagogika szkoły specjalnej? (organizacja procesów)

Orientacje teoretyczne w badaniach kształcenia osób niepełnosprawnych i ich implikacje praktyczne

Kształcenie specjalne w kontekście wybranych zmian w systemie oświaty w Polsce

Perspektywa badań nad systemem kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce – analiza możliwej i podejmowanej problematyki badań

 

Część III

Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Polsce

 

Prawo dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami (chcemy dzieci chcianych i kochanych przez mądrych i odpowiedzialnych rodziców)

Rola prawa w systemie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych w aspekcie realizacji zasad sprawiedliwości społecznej

 

 

 

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło