Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Podtytuł: 978-83-7308-882-5
ISBN:
54,80 zł
Zainteresowanie dziecka światem ludzi dorosłych podczas pierwszych doświadczeń społecznych przejawia się zaciekawieniem światem ich pracy, czynnościami zawodowymi, narzędziami i środkami pracy. Na pierwszym etapie edukacji osobami kierującymi i wspierającymi aktywność dziecka są – obok rodziców i wychowanków w środowisku rodzinnym – nauczyciele, oferujący działania, poszukiwania, rozwiązania, środki i metody poznawania otaczającej rzeczywistości.
Proces wrastania w świat dorosł
Ilość

Zainteresowanie dziecka światem ludzi dorosłych podczas pierwszych doświadczeń społecznych przejawia się zaciekawieniem światem ich pracy, czynnościami zawodowymi, narzędziami i środkami pracy. Na pierwszym etapie edukacji osobami kierującymi i wspierającymi aktywność dziecka są – obok rodziców i wychowanków w środowisku rodzinnym – nauczyciele, oferujący działania, poszukiwania, rozwiązania, środki i metody poznawania otaczającej rzeczywistości.

Proces wrastania w świat dorosłych (w tym również w świat pracy) rozpoczyna się już
w pierwszych latach życia dziecka. Poznawanie i działanie w obszarze tradycyjnie rozumianych środowisk wychowawczych może stać się wyzwaniem dla refleksyjnej praktyki pedagogicznej. Poznawanie dziecka – przez analizę tworzonych przez nie tekstów i rysunków - może stać się również źródłem refleksji pedagogicznej dotyczącej przekształceń ewentualnych niewłaściwych kojarzeń i ocen związanych z pracą ludzką.

Ukazanie uwarunkowań pierwszych lat edukacji dzisiejszego młodego pokolenia Polaków, przedstawienie sposobu wartościowania pracy przez ich nauczycieli i rodziców oraz prezentacja ich pierwszych ocen związanych z pracą i pierwszych życzeń/marzeń życiowych/zawodowych może pomóc w zrozumieniu pokoleniowej filozofii młodych Polaków. Może dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć przekształcanie „starego świata” i kreowanie go na nowo wchodzących w dorosłe życie na początku XXI wieku Polaków/Europejczyków.

 

978-83-7308-882-5
100 Przedmioty

Neckar-Ilnicka Teresa

 

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika pracy. Specjalizuje się także w pedagogice wczesnoszkolnej. Rozprawa doktorska dotyczyła Obrazu pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci z klas początkowych. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownik Instytutu Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=90791&lang=pl

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym

 

            Filozoficzne podstawy koncepcji rozwojowych

Rozwój poznawczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym a perspektywy tworzenia obrazu świata społeczno-zawodowego

Rozwój moralny a postrzeganie pracy w kategoriach społecznych

Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w kontekście socjalizacji

 

Rozdział II

Obraz świata społeczno-zawodowego w procesie przeobrażeń w Polsce po 1989 roku a jego prezentacja w programach o podręcznikach szkolnych

 

            Świat społeczno-zawodowy w Polsce po 1989 roku

            Uwarunkowania edukacyjnej prezentacji świata społeczno-zawodowego

            Świat pracy w programach nauczania do klas I-III

            Obraz świata społeczno-zawodowego w podręcznikach szkolnych

 

Rozdział III

Metodologiczne podstawy badań własnych

 

            Cele i problemy badawcze

            Metody, techniki i narzędzia badań. Procedura badawcza

            Organizacja badań – teren, czas, uczestnicy

 

Rozdział IV

Osoby znaczące w życiu dziecka i ich wartości

 

            Praca jako wartość w badaniach ludzi dorosłych

            Wartości życia uznawane przez rodziców

            Praca jako wartość dla rodziców

            Wartości życia nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym

            Praca jako wartość dla nauczycieli

 

Rozdział V

Postrzeganie przez dzieci działań zawodowych ludzi dorosłych

 

            Praca rodziny w wypowiedziach dzieci

            Motywacje dorosłych do podejmowania działań zawodowych w ocenach dzieci

Interpretacja działań związanych z pracą ludzi dorosłych na podstawie analizy pola semantycznego czasownika „pracować”

 

Rozdział VI

Świat przyszłości w wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

            Marzenia dzieci o własnej dorosłości

            Motywacje do własnej pracy i planowanych działań zawodowych

            Wyobrażenia dotyczące świata przyszłości

            Obraz ludzkiej pracy w świecie przyszłości

            Zagrożenia i niepokoje dzieci związane z przyszłością świata, Ziemi i ludzkości

 

Rozdział VII

Wstępna orientacja zawodowa w założeniach programowych zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

 

            Edukacja o pracy z perspektywy teorii konstruktywistycznej

            Umiejętności kluczowe w kontekście wstępnej orientacji zawodowej

 

Zakończenie

Bibliografia

 

           

 

 

 

           

           

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło