PORADNICTWO między etyką a techniką

Podtytuł: 978-83-7308-879-5
ISBN:
79,80 zł
W dzisiejszych czasach, w których człowiek poszukuje różnych form wsparcia, coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne poradnictwo oraz poradoznawstwo.
W refleksji nad poradnictwem konieczne jest uwzględnienie wymiarów: technicznego i etycznego. Dotychczas większość książek koncentrowała się na pierwszym aspekcie, pozostawiając kwestie etyki zawodu, potencjalnych dylematów moralnych samym doradcom i ich sumieniom...
Ilość

            W dzisiejszych czasach, w których człowiek poszukuje różnych form wsparcia, coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne poradnictwo oraz poradoznawstwo.

            W refleksji nad poradnictwem konieczne jest uwzględnienie wymiarów: technicznego i etycznego. Dotychczas większość książek koncentrowała się na pierwszym aspekcie, pozostawiając kwestie etyki zawodu, potencjalnych dylematów moralnych samym doradcom i ich sumieniom.

            Praca jest próbą zarysowania powyższego problemu, wskazania podstawowych wartości i dylematów etycznych tkwiących w różnych wymiarach pracy doradcy, pojawiających się w prowadzonych badaniach naukowych oraz wynikających z wyzwań współczesności. Starano się znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania: Jakie są problemy etyczne poradnictwa pedagogicznego? W imię czyjego dobra? Czyli o misji poradnictwa kariery. Czy jest skuteczność symboliczna poradnictwa? Jaka jest kultura pracy doradcy zawodu? Jakie są kompetencje osobiste doradcy? Czy samemu można się nauczyć, jak być terapeutą? Jakie są problemy etyczne doradcy zawodowego? Jakie są rzeczywiste działania pomocowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czyli między chceniem a niemożliwością?

978-83-7308-879-5
100 Przedmioty

Drabik-Podgórna Violetta

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Spis treści:

 

Wstęp

 

I

Etyczne konteksty poradnictwa

 

Poradnictwo zawodowe i życiowe a etyka

Refleksje wokół tematu konferencji Poradnictwo między etyką a techniką

Jakość, profesjonalizm i etyka aktywności poradniczej

Deontologiczne konteksty działalności doradcy zawodowego

Poradnictwo w perspektywie dialogicznej – od poradnictwa dialogowego do dialogiki poradnictwa

Obszar istnienia, obszar zasad – epifanie wzajemności

 

II

Wartości i dylematy etyczne

 

Obszar wartości moralnych i dylematów etycznych w praktyce poradniczej

Problemy etyczne poradnictwa psychologicznego

W imię czyjego dobra? Czyli o misji poradnictwa kariery

Skuteczność symboliczna poradnictwa (?)

Znaczenie wartości w pracy współczesnego doradcy

 

III

Etyka w badaniach naukowych

 

Doradca jako refleksyjny badacz

Wybrane aspekty etyczne w badaniach psychologicznych (czyli o odpowiedzialności psychologa)

Etyczny wymiar analizy zdarzeń krytycznych w poradnictwie biograficznym

 

IV

Etyczne problemy kształcenia doradców

 

Kultura pracy doradcy zawodu

Kompetencje osobiste doradcy

Kwestie etyczne podejmowane w poradnikach dla doradców

Czy samemu można nauczyć się, jak być terapeutą? Refleksje na bazie wybranych poradników

Problemy etyczne doradcy zawodowego

 

V

Problemy współczesności

 

Dorastanie w obliczu złożoności i sprzeczności poradnictwa

Potencjalne dylematy niepokornego doradcy w kontekście wyścigu szczurów

Rzeczywiste działania pomocowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – między chceniem a niemożliwością

Bierność społeczna wyzwaniem współczesnego poradnictwa

Możliwości doradcy w poradnictwie wielokulturowym

 

VI

Możliwości i ograniczenia nowych form poradnictwa

 

Poradnictwo online

Wymiary etyczne zastosowań public relations i marketingu informacyjnego w poradnictwie zawodowym

Akademickie Biuro Karier jako miejsce wsparcia w kształtowaniu podmiotowości młodych ludzi w ich „przejściu z edukacji do życia zawodowego”

Doradztwo partnerskie (koleżeńskie) – specyfika relacji doradczej

 

Aneks

 

Kodeks etyczny doradcy. Doświadczenia Rumunii

Normy Etyczne IAEVG

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło