Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi (1867-1914)

Podtytuł: 978-83-7308-840-5
ISBN:
69,80 zł
Prezentowana publikacja ma za zadanie wypełnić lukę w edukacji z zakresu historii opieki nad dzieckiem. Zaprezentowano w niej krótki rys rozwoju opieki nad dziećmi, przedstawiono działalność wielu społecznych organizacji dobroczynnych, największe fundacje prywatne i działające pod ich patronatem placówki, zwrócono uwagę na problemy opieki nad małymi dziećmi...
Ilość

Prezentowana publikacja ma za zadanie wypełnić lukę w edukacji z zakresu historii opieki nad dzieckiem. Zaprezentowano w niej krótki rys rozwoju opieki nad dziećmi, przedstawiono działalność wielu społecznych organizacji dobroczynnych, największe fundacje prywatne i działające pod ich patronatem placówki, zwrócono uwagę na problemy opieki nad małymi dziećmi, konieczność wspierania młodzieży wkraczającej w dorosłe życie oraz potrzebę organizacji czasu wolnego uczniów ze środowisk ubogich i patologicznych, a także zasygnalizowano problem opieki w rodzinach zastępczych.

Adresatami są studenci oraz kadra naukowa na kierunku pedagogika opiekuńcza.

Haratyk Anna
978-83-7308-840-5
100 Przedmioty

Haratyk Anna

Doktor nauk humanistycznych, historyk wychowania, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Autorka książki „Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej” (2002) oraz licznych artykułów dotyczących problematyki opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji oraz wychowania w rodzinach górali karpackich i edukacji mieszkańców Karpat. Obecnie przygotowuje opracowanie „Huculszczyzna. Kultura i edukacja”.

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Opieka nad dziećmi osieroconymi i ubogimi w krajach europejskich i Galicji do XIX wieku

 

Rozdział II

Działalność opiekuńczo-wychowawcza i charytatywna organizacji społecznych

 

            Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego

            Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności

            Stowarzyszenia społeczne opiekujące się sierotami

            Towarzystwa opiekujące się zaniedbanymi dziećmi i ubogimi uczniami

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Towarzystwo Ochrony Młodzieży

 

Rozdział III

Fundacje prywatne

 

            Skarbkowski Instytut sierot w Drohowyżu

            Schronisko fundacji im. księcia Aleksandra Lubomirskiego

           

Rozdział IV

Współdziałanie społeczeństwa z zakonami żeńskimi – praca ochroniarska

 

Rozdział V

Specyficzne formy opieki nad dziećmi

            Opieka nad podrzutkami

            Opieka nad ubogimi dziewczętami rozpoczynającymi samodzielne życie

            Kolonie wakacyjne dla ubogich uczniów

 

Rozdział VI

Poszukiwania nowych rozwiązań w opiece nad dziećmi

            Gniazda sieroce

            Koncesjonowana opieka nad młodzieżą szkół średnich

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Indeks nazwisk

Wykaz skrótów

Wykaz fotografii

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło