Jakość życia w niepełnosprawności

Podtytuł: 978-83-7308-795-8
ISBN:
39,80 zł
Prezentowana publikacja jest pracą zbiorową, w której można wyodrębnić trzy główne grupy tematyczne: jakość życia a niepełnosprawność, problemy poszerzania granic autonomii życiowej niepełnosprawnych oraz wymiary jakości życia w towarzyszeniu niepełnosprawności...

Ilość

Prezentowana publikacja jest pracą zbiorową, w której można wyodrębnić trzy główne grupy tematyczne: jakość życia a niepełnosprawność, problemy poszerzania granic autonomii życiowej niepełnosprawnych oraz wymiary jakości życia w towarzyszeniu niepełnosprawności.

Książka zawiera zarówno teksty poświęcone teoretycznym aspektom rozumienia pojęcia jakości życia, jak i propozycje i możliwości poszerzania obszarów niezależnego życia w różnych jego dziedzinach.

Publikacja kierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się kształceniem pedagogów specjalnych i pedagogów w ogóle. Powinna zainteresować podmioty pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych – placówki edukacyjno-wychowawcze, organizacje pozarządowe, agendy władz samorządowych), rodziny niepełnosprawnych oraz osoby bezpośrednio dotknięte tym problemem.

978-83-7308-795-8
100 Przedmioty

Falkiewicz-Szult Małgorzata

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Główny nurt jej zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje socjopedagogiczne funkcjonowanie przedszkola, przemoc symboliczną w edukacji, podmiotowość w wychowaniu, problematykę pedeutologiczną.

Obecne poszukiwania badawcze związane są ze stereotypami płci i rodzaju (gender) w edukacji przedszkolnej oraz bilingualne nauczanie dzieci wczesnej edukacji.

Jakość życia w niepełnosprawności

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

Jakość życia a niepełnosprawność

 

Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia a doświadczanie niepełnosprawności

 

Wskaźniki jakości życia

 

Jakość życia a idea wychowania. O pedagogice, która na nowo integruje się z paideią

 

Przyjaźń jako wartość w relacjach interpersonalnych młodzieży niepełnosprawnej

 

Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w unijnym i polskim ustawodawstwie

 

Rola osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

 

Część druga

Problemy poszerzania granic autonomii życiowej niepełnosprawnych

 

Organizacje pozarządowe – wpływ podejmowanych inicjatyw na podmiotowy wymiar sensu życia osoby niepełnosprawnej i osób z jej otoczenia

 

Samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako wspólne wyzwanie szkoły i domu

 

Jakość życia uczniów związana ze szkołą – analiza wybranych problemów jako klucz do badań

 

Możliwości poprawy jakości życia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

„Bo Pani zawsze mówiła, że trzeba pracować” – czyli jak udzielić systemowego wsparcia osobom niepełnosprawnym w ich naturalnym dążeniu do samorealizacji i spełnienia

 

Verselbständigung von Menschen mit besonderen Begabungen und Bedürfnissen

 

Spotkanie z teatrem w kontekście jakości życia osób upośledzonych umysłowo na przykładzie doświadczeń z realizacji projektów unijnych i lokalnych inicjatyw

 

Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych

 

Rola i miejsce komputera w życiu ucznia z wadą słuchu

 

Współczesne systemy operacyjne a niepełnosprawni

 

Studia wyższe szansą dla osób niepełnosprawnych

 

Osoby z uszkodzonym słuchem w oczach studentów – elementy stereotypu i mitów społecznych

 

 

Część trzecia

Wymiary jakości życia w towarzyszeniu niepełnosprawności

 

Jakość życia rodzin a dylematy dorastania młodzieży z objawami niepełnosprawności intelektualnej

 

Satysfakcja z życia a sposób postrzegania funkcjonowania systemu rodzinnego przez matki dzieci niepełnosprawnych – na przykładzie matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Wybrane problemy wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem autystycznym

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło