Związek Strzelecki 1919-1939

Związek Strzelecki 1919-1939

Podtytuł: 978-83-7308-756-9
ISBN:
34,80 zł

Prezentowana publikacja ma głównie znaczenie poznawcze ważne z historycznego, a także pedagogicznego znaczenia (historia wychowania). Dostępne opracowania omawiające działalność Związku Strzeleckiego w Polsce w latach międzywojennych główną uwagę koncentrują na genezie
i rozwoju organizacyjnym tego stowarzyszenia oraz jego działalności paramilitarnej. Nie oddają one pełnego zaangażowania i roli Związku Strzeleckiego w kształtowaniu postaw obywatelskich, jego działalności wychowawczej i k

Ilość

Prezentowana publikacja ma głównie znaczenie poznawcze ważne z historycznego, a także pedagogicznego znaczenia (historia wychowania). Dostępne opracowania omawiające działalność Związku Strzeleckiego w Polsce w latach międzywojennych główną uwagę koncentrują na genezie i rozwoju organizacyjnym tego stowarzyszenia oraz jego działalności paramilitarnej.

Nie oddają one pełnego zaangażowania i roli Związku Strzeleckiego w kształtowaniu postaw obywatelskich, jego działalności wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Lukę tę wypełnia prezentowana praca. Książka posiada również wymiar praktyczny. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku istniały już trzy organizacje strzeleckie. Obecnie cały ruch obejmuje 10-12 organizacji. Jeśli współczesne organizacje strzeleckie mają być spadkobiercami Strzelca z czasów II Rzeczypospolitej, to jego członkowie powinni dogłębnie poznać jego dzieje, a tym również podstawy działalności kulturalnej i oświatowo-wychowawczej.

Opracowanie skierowane jest nie tylko do kierownictwa i członków odrodzonego w końcu XX wieku Związku Strzeleckiego, ale do wszystkich, którym na sercu leży właściwe ukształtowanie moralne młodego pokolenia, będącego gwarantem teraźniejszości i przyszłości narodu.

978-83-7308-756-9
100 Przedmioty

Zakrzewska Aldona

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:

Oświaty i wychowania w Drugiej Rzeczpospolitej

Myśli i edukacji narodowej i chrześcijańskiej

Etycznego wymiaru pracy nauczyciela

Wstęp

Rozdział I

Podłoże narodowe, społeczne i wychowawcze Związku Strzeleckiego

Geneza Związku

Zadania i cele ideowe Związku w Polsce niepodległej

Zasięg i struktura

Członkowie

Kadry

Cele wychowawcze

Rozdział II

Świetlica strzelecka ogniskiem działalności kulturalnej i wychowawczo-obywatelskiej

1. Centrum życia organizacyjnego

2. Czytelnictwo i akcja odczytowa

3. Krzewienie kultury artystycznej

4. Uroczystości i spotkania towarzyskie

Rozdział III

Wychowanie przez pracę środkiem kształtowania dobrego obywatela w Związku

1. Czyny społeczne

2. Doskonalenie zawodowe

3. Kursy i ochotnicze obozy pracy

Rozdział IV

Wychowanie fizyczne i wojskowe Strzelca w służbie ideału obywatela – żołnierza

1. Szkolenie wojskowe młodzieży strzeleckiej

2. Wychowanie fizyczne i sport w życiu Związku

3. Sport strzelecki

4. Marsze terenowe

5. Turystyka i krajoznawstwo

Zakończenie

Bibliografia

Źródła archiwalne

Źródła i materiały drukowane

Opracowania

Wykaz skrótów

Spis tabel

Spis fotografii

Spis schematów i map

Aneksy

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Aneks 6

Aneks 7

Aneks 8

Aneks 9

Indeks nazwisk

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło