Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Podtytuł: 978-83-7308-748-4.
ISBN:
32,00 zł
Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej, czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za zadowalający. Nadal w wielu obszarach działalności jest zbyt wiele zaniedbań...
Ilość

             Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej,
czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za zadowalający. Nadal w wielu obszarach działalności jest zbyt wiele zaniedbań.

            Jednym z ważnych celów zapoczątkowanej tym tomem serii, jest zapoznanie polskiego czytelnika z badaniami nad sytuacją osób niepełnosprawnych u naszych sąsiadów – Czechów i Słowaków. Porównanie to może być dla nas bardzo pouczające.

            Poruszana w książce tematyka dotyczy m.in. pracy rehabilitacyjnej osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta
w odniesieniu do niepełnosprawności, roli obozów terapeutycznych, optymalizacji rozwoju zawodowego młodzieży przewlekle chorej, hierarchii wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-748-4.
100 Przedmioty

Rottermund Jerzy

doktor nauk medycznych w zakresie medycyny o specjalności rehabilitacja. Jego rozprawa doktorska obejmowała cechy plantograficzne stóp kobiet zatrudnionych w handlu.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=97349&lang=pl

 

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Wstęp

 

Praca rehabilitacyjna osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku

 

Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w zawodzie pedagoga specjalnego

 

Droga Metody Dobrego Startu do Republiki Czeskiej

 

Wybrane zagadnienia edukacji społecznej działalności profesora Wiktora Degi

 

Turystyka osób niepełnosprawnych

 

Sport i turystyka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta

 

Rola obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób przewlekle chorych (na przykładzie pacjentów diabetologicznych)

 

Teoretyczne i praktyczne przesłanki optymalizacji rozwoju zawodowego młodzieży przewlekle chorej

 

Warsztaty arte i muzykoterapeutyczne  - działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego

 

Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników (lata 1995 i 2005)

 

Różni wychowawcy – różne spojrzenia na pracę z dziećmi przebywającymi w zakładach opiekuńczo-wychowawczych

 

Teoria prototypu w badaniach wiedzy semantycznej uczniów z porażaniem mózgowym

 

Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych – źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło