Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego

Podtytuł: 978-83-7587-026-8
ISBN:
29,80 zł

Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno – oświatowe. W procesie rozwoju człowieka, od najmłodszych lat najważniejszą rolę pełnią rodzice i to oni ponoszą odpowiedzialność za poziom i stan wychowania i przygotowania młodego człowieka do życia. Niezależnie od tego na określonym etapie rozwoju w proces socjalizacji włączają się instytucje edukacyjne , wych

Ilość

        Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno–oświatowe. W procesie rozwoju człowieka, od najmłodszych lat najważniejszą rolę pełnią rodzice i to oni ponoszą odpowiedzialność za poziom i stan wychowania i przygotowania młodego człowieka do życia. Niezależnie od tego na określonym etapie rozwoju w proces socjalizacji włączają się instytucje edukacyjne, wychowawcze i kulturalne, które wspomagają i rozwijają działania zapoczątkowane przez rodzinę. Książka jest pracą zbiorową, na którą składa się dziesięć artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych oraz pedagogów-praktyków. Tematyka poszczególnych tekstów jest zróżnicowana, co było celowym zamysłem redaktora opracowania, tak, by wskazać możliwości, konkretne rozwiązania zastosowane w praktyce pedagogicznej niektórych Autorów. Odnajdujemy tu refleksje i propozycje dotyczące: pracy świetlicy szkolnej i środowiskowej, działalności profilaktycznej w szkole, wychowawczych aspektów pracy logopedycznej, funkcjonowania organizacji młodzieżowych, wykorzystania czasu wolnego na przykładzie Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz roli teatru w procesie wychowania. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. To co łączy teksty to działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne zorientowane na stworzenie, jak najlepszych warunków rozwoju. Opracowanie stanowi oryginalną całość ukazującą jak efektywnie wykorzystać działanie instytucji wspomagających wychowawcze oddziaływania rodziny.

978-83-7587-026-8
100 Przedmioty

Wilk Teresa

W 2000 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i pedagogice społecznej. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełni także stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Spis treści

 

Wstęp

 

 

Magdalena Czaja

 

Wybrane problemy wychowawczo-opiekuńcze w gimnazjum

(w refleksji pedagoga szkolnego)

 

Mirosława Białek

 

Programy profilaktyczne w przestrzeni współczesnej szkoły.

Szkolny program zapobiegania agresji i zachowaniom ryzykownym

 

Magdalena Łaskawiec

 

Działalność profilaktyczno-wychowawcza Świetlicy Środowiskowej w Bukownie

 

Mirosława Białek

 

Szanse i możliwości świetlicy w realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego szkoły

 

Beata Dyrda, Elżbieta Wiśniewska

 

Relacje interpersonalne uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym

 

Danuta Dramska

 

Wychowanie językowe i opieka logopedyczna jako jeden ze współwarunkujących się wymiarów w socjalizacji dziecka

 

Beata Pituła

 

Zabawa jako oferta pracy świetlicy dla uczniów gimnazjum

 

Beata Ecler-Nocoń

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a wychowanie młodych ludzi do działania

 

Izabela Rutka

 

Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży jako twórcze

wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie działalności Pałacu Młodzieży

w Katowicach

 

Teresa Wilk

 

Teatr jako przestrzeń edukacji i wychowania młodego pokolenia

 

 

Uwagi końcowe

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło