Dziecko z chorobą nowotworową

Podtytuł: 978-83-7308-752-1
ISBN:
38,00 zł
Podejmując problematykę dzieci z chorobą nowotworową, Autorka chciała poznać ich sytuację osobistą, rodzinną i szkolną. Decyzja takiego wyboru podyktowana była spotkaniami Autorki zarówno z dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej, jak i ich rodzicami na oddziale hematologiczno-onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie...
Ilość

Podejmując problematykę dzieci z chorobą nowotworową, Autorka chciała poznać ich sytuację osobistą, rodzinną i szkolną. Decyzja takiego wyboru podyktowana była spotkaniami Autorki zarówno z dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej, jak i ich rodzicami na oddziale hematologiczno-onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Temat poruszony w pracy jest złożony o coraz bardziej aktualny. Istotne jest poznanie pewnych aspektów samej choroby, jak również tych, które wiążą się z chorym dzieckiem, jego rodziną oraz nauczycielami i rówieśnikami.

Pracę podzielono na dziewięć rozdziałów, w których omówiono zagadnienia choroby przewlekłej, choroby nowotworowej jako odmiany choroby przewlekłej oraz sytuację osobistą, rodzinną i szkolną dzieci z nowotworami (m.in. obraz choroby oraz stałe jej elementy, takie jak ból, lęk, ograniczenie aktywności; status materialny rodzin, postawy rodziców wobec chorych dzieci oraz stosunki w takich rodzinach, motywację do nauki szkolnej, zachowania antyspołeczne oraz stosunki dziecka chorego z nauczycielami i rówieśnikami w klasie).

 


 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Fundacji Hospicyjnej:

 

 

 

 


 

978-83-7308-752-1
100 Przedmioty

Antoszewska Beata

 

 

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

Wcześniej pracowała jako pedagog  w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rehabilitacji neurologicznej.

 

Wybrana bibliografia:

 • Podstawy integracji osób niepełnosprawnych, „Auxilium sociale. Wsparcie społeczne” 2001, nr 2.
 • Integracja – to nas dotyczy [w:] Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003.
 • Opieka paliatywna wyzwaniem dla pedagogiki specjalnej  [w:] Górniewicz E., Krause A. (red.), Konteksty teoretyczne, Olsztyn 2003.

·         Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej [w:] Kwaśniewska G., Wojnarska A. (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Lublin 2004.

·         Opieka pedagogiczna w rewalidacji dziecka chorego[w:] Kosakowski C., Krause A. (red.), Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004.

 • Normalizacja warunków życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową [w:] Kosakowski C., Krause A. (red.), Normalizacja środowiska życia osób niepełnosprawnych, Olsztyn 2005.

Dziecko z chorobą nowotworową

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Choroba przewlekła

 

 1. Rozważania terminologiczne

 1. Stałe elementy choroby przewlekłej

      Ból

      Lęk

      Ograniczenie aktywności

 

 1. Wielowymiarowość choroby przewlekłej

      Wymiar organiczny

      Wymiar psychiczny

      Wymiar społeczny

 

 1. Wielowarstwowość choroby przewlekłej

            Ognisko choroby i jego następstwa

            Niekorzystne warunki chorowania i leczenia oraz ich następstwa

            Świadomość własna osoby przewlekle chorej i jej następstwa

 

Rozdział drugi

Choroba nowotworowa jako swoisty rodzaj choroby przewlekłej

 

 1. Rodzaje chorób nowotworowych u dzieci

      Białaczki

      Guzy mózgu

      Chłoniaki

      Nowotwory układu nerwowego współczulnego

      Nowotwory nerek

      Nowotwory kości

 

 1. Etiologia chorób nowotworowych
 2. Epidemologia chorób nowotworowych 
 3. Leczenie chorób nowotworowych

 

Rozdział trzeci

Sytuacja osobista, rodzinna i szkolna dzieci z chorobą nowotworową – stan badań

 

 1. Sytuacja osobista
 2. Sytuacja rodzinna
 3. Sytuacja szkolna

 

Rozdział czwarty

Metodologiczne postawy badań własnych

 

 1. Cel badań i problemy badawcze
 2. Zmienne i ich wskaźniki
 3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze
 4. Teren i organizacja badań
 5. Charakterystyka badanych

 

Rozdział piąty

Sytuacja osobista dzieci z chorobą nowotworową – wyniki badań

 

 1. Obraz choroby

 1. Stałe elementy choroby

      Ból

      Lęk

      Ograniczenie aktywności

 

 1. Obraz siebie

 1. Cenione wartości

 1. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia

 

Rozdział szósty

Sytuacja rodzinna dzieci z chorobą nowotworową – wyniki badań

 

 1. Status materialny rodzin

 1. Postawy rodziców wobec dzieci chorych

 1. Stosunki w rodzinach dzieci chorych

      Stosunki pomiędzy rodzicami

      Stosunki pomiędzy dziećmi chorymi a rodzicami

      Stosunki dzieci chorych ze zdrowym rodzeństwem

      Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi zdrowymi

 

Rozdział siódmy

Sytuacja szkolna dzieci z chorobą nowotworową – wyniki badań

 

 1. Społeczne przystosowanie dzieci

      Motywacja do nauki szkolnej

      Zachowania antyspołeczne

      Przyhamowanie

      Uspołecznienie

 

 1. Stosunki dziecka chorego z rówieśnikami z klasy

 1. Stosunki dziecka chorego z nauczycielami

Rozdział ósmy

Refleksje końcowe

 

Rozdział dziewiąty

Implikacje dla praktyki

 

Bibliografia

 

Dziecko z chorobą nowotworową


Bookmark and Share


"Dziecko z chorobą nowotworową - problemy psychopedagogiczne" B. Antoszewska

poniedziałek, 18 kwietnia 2011 o 11:00 AM
 


Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Wydanie polskie: 2008
Liczba stron: 268
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 9788373087521


Co roku w Polsce ponad tysiąc dzieci dowiaduje się, że ma nowotwór. Dla rodziców nie ma nic gorszego niż choroba dziecka, zwłaszcza gdy dotyczy schorzeń uważanych przez większość społeczeństwa za nieuleczalne. Oczywiście dzięki nowym metodom leczenia i szybkim rozwojem medycyny, szansa na wyzdrowienie jest bardzo duża i warto mieć świadomość, że nowotwór to nie wyrok o czym zapominają zrozpaczeni rodzice szkraba.

„Dziecko z chorobą nowotworową” Beaty Antoszewskiej to publikacja przybliżająca nam niełatwy temat, jakim jest choroba nowotworowa u dzieci. W sytuacji gdy rodzice lub opiekunowie dowiadują się o diagnozie stają przed niełatwym zadaniem. Walką o każdy dzień, próbą zachowania równowagi wtedy, gdy życie wywróciło się do góry nogami oraz ciągły stres mogą przerosnąć każdego. Zarówno rodzice jak i dzieci przechodzą przez różne etapy godzenia się ze świadomością, że choroba dotknęła właśnie ich rodzinę. Okres zaprzeczania, buntu, bezsilności, pogodzenia się z sytuacją to tylko niektóre stadia, przez jakie przechodzą. Co w takim momencie odczuwa dziecko i  jak odbiera zatroskaną minę rodziców? Czego się najbardziej obawia i jak można mu pomóc przetrwać najgorsze chwile?
Lektura podzielona została na dziewięć rozdziałów. Z każdego z nich dowiemy się ciekawych i interesujących informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć specyfikę choroby nowotworowej oraz psychologiczne skutki  tego schorzenia. Poznamy m.in. stałe elementy choroby, takie jak ból, lęk czy ograniczenie aktywności. Częste przebywanie w szpitalu, skomplikowane, często mało przyjemne zabiegi, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami czy obawa przed nieznanym często wywołują szereg niekorzystnych konsekwencji, które rzutują na rozwój dziecka, postrzeganie siebie i motywację do walki z chorobą. Szalenie istotne jest, aby wiedzieć z jakimi problemami borykają się dzieci, aby można było im pomóc. Dodatkowo książka dostarczy nam informacji o najczęściej występujących nowotworach i krótko je scharakteryzuje. Oprócz tego dowiemy się jak dzieci postrzegają siebie oraz jak choroba wpływa na sytuację osobistą, rodzinną czy szkolną dziecka.
Książka została napisana przystępnym językiem, przez co nie ma trudności w zrozumieniu jej przez osoby zawodowo niezwiązane z medycyną, psychologią czy pedagogiką. Duży plus za liczne tabelki, wykresy i przejrzysty tekst, co znacznie ułatwia przyswojenie informacji. Bibliografia na końcu książki zachwyca ilością materiałów źródłowych z jakich korzystano przy opracowywaniu tej publikacji i daje pewność, że informacje w niej zawarte są  rzetelne i wszechstronnie opracowują omawiane zagadnienie.
„Dziecko z chorobą nowotworową” to lektura, która przybliża nam szereg trudności, z jakimi stykają się rodzice oraz dzieci przewlekle chore. Polecam ją serdecznie wszystkim zawodowo zajmującym się tym zagadnieniem oraz osobom, które w swoim otoczeniu mają dziecko z chorobą nowotworową. Z pewnością łatwiej po tej lekturze będzie zrozumieć co czuje, czego się obawia i jak mu pomóc. Polecam!!!
Moja ocena
>>>> 5,5 / 6 <<<<

10 komentarze: koniecznie przeczytaj i napisz

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło