Świat pełen znaczeń

Podtytuł: 978-83-7308-662-3
ISBN:
49,80 zł
Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych. Tematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych w kontekście kultury jest szczególnie ważna dla pedagogów specjalnych, ale także dla osób niepełnosprawnych, które nie powinny być pod tym względem dyskryminowane, czy marginalizowane...
Ilość

Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych. Tematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych w kontekście kultury jest szczególnie ważna dla pedagogów specjalnych, ale także dla osób niepełnosprawnych, które nie powinny być pod tym względem dyskryminowane, czy marginalizowane.

Książka może być praktycznym poradnikiem, w którym znajdziemy próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób aktywizować ludzi niepełnosprawnych do różnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym przy pomocy ludzi do tego przygotowanych – terapeutów, czy animatorów kultury?

 

978-83-7308-662-3
100 Przedmioty

Baran Jolanta

 

 

dr Jolanta Baran - Uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika specjalna. Specjalizuje się także w realidacji osób niesłyszących. Rozprawa doktorska na temat: Poziom orientacji w schemacie ciała a stopień opanowania umiejętności czytania i pisania przez głuchych uczniów klas I. Kierownik Zakładu Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=26089&lang=pl)

Świat pełen znaczeń

Spis treści

 

Wprowadzenie

Część pierwsza

Osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca kultury

 

Twórczość osób z niepełnosprawnością– wielość spojrzeń, wielość problemów

Osoby niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturalnych

Poezja osób niewidzących – sens życia – autokreacja – autorewalidacja

Niesłyszący twórcy kultury – wybitni malarze XIX i XX wieku

Ekspresja artystyczna osób z wadą słuchu

 „Wiedział, co zrobić ze swoim życiem”. Obecność chorych i niepełnosprawnych w kulturze

O twórczych kobietach radzących sobie z dysfunkcją wzroku

Olga Skorochodowa – życie, twórczość, osiągnięcia osoby głuchoniewidomej

Osoba niesłysząca jako twórca i odbiorca kultury

Osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca tekstu literackiego

Niepełnosprawny tancerz

Zainteresowania kulturalne uczniów z upośledzeniem umysłowym

Aktywność kulturalna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Uczestnictwo kulturalne studentów z niepełnosprawnością. Bariery korzystania z dóbr kultury

Wzory osobowe w kulturze masowej a problemy wychowania uczniów niepełnosprawnych

Czytelnictwo czasopism wśród młodzieży niesłyszącej

Telewizja jako forma uczestnictwa uczniów z wadą słuchu w kulturze

Rysunek dziecięcy sposobem przekazania emocji dziecka. Wpływ telewizji na odbiór i okazywanie reakcji agresywnych

Internet jako integracyjna przestrzeń kultury

Uczniowie niesłyszący jako twórcy i odbiorcy kultury fizycznej

 

 

Część druga

Nowe koncepcje upowszechniania kultury i nowe idee

aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych

 

Rehabilitacyjny aspekt udziału osób niepełnosprawnychw tworzeniu dóbr kulturalnych

Rozwijanie kompetencji osób niepełnosprawnych intelektualnie do odbierania i tworzenia kultury

Literatura piękna w rehabilitacji niesłyszących

Biblioterapia i czytelnictwo jako forma uczestnictwa w kulturze i metoda terapii młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

 „Zabawa teatrem”, „praca teatrem” – o dwóch stronach terapeutycznej funkcji teatru

Aktywność plastyczna a rozwój wyobraźni dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Dziecko z wadą słuchu w świecie muzyki

Indywidualna i grupowa muzykoterapia jako jedna z metod psychoterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych fizycznie w okresie późnego dzieciństwa przez percepcję dzieł sztuki XX wieku

Działalność Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” źródłem poznania tradycji, kultury i cywilizacji kraju

Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wobec kultury fizycznej

Student pedagogiki specjalnej – przyszły facylitator uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w kulturze(?)

Sztuka i kultura bez barier na przykładzie organizacji społecznych w Austrii

Rola organizacji głuchoniewidomych w tworzeniu szans uczestnictwa w kulturze

Aktywność artystyczna osób niewidomych i niedowidzących na przykładzie działalności Krajowego Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach

Osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca kultury. Doświadczenia z pracy z młodzieżą niewidomąi słabowidzącą w SOSW przy ul. Tynieckiej w Krakowie


Część trzecia

Kulturowe konteksty niepełnosprawności

 

Twórcza obecność osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna w zmieniającym się świecie kultury i komunikacji

Jedność ludzkości w akcie kreacji– refleksje nad twórczą identycznością człowieka

Niepełnosprawność jako krytyczne wydarzenie życiowe w doświadczeniu narratorów

Postawy osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia

Niepełnosprawność z perspektywy psychologii pozytywnej

Osoba niepełnosprawna w świetle antropologii Fryderyka Nietzschego

Wizerunki osób niepełnosprawnych w mediach - media w percepcji niepełnosprawnych

Rzecz o Minotaurze – osoba z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej

Między groteską a metaforą – czyli starożytnych Egipcjan pojmowanie niepełnosprawności

Kultura duchowa czy kultura duchowości (duchowość kultury) w dyskursie ezoterycznym? Pytanie o kontekst niepełnosprawności

Wybrane aspekty religijności młodzieży gimnazjalnej z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego

Religijność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Uśmiech niedokończony

Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną. O bytowaniu na pograniczu

 

Część czwarta

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty niepełnosprawności

 

Aksjologiczne aspekty procesu rehabilitacji

Dylematy dotyczące pomiaru zdolności twórczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia

Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów niedosłyszących

Oryginalność jako kryterium oceny zdolności twórczych uczniów z wadą słuchu

Wpływ środowiska wychowawczego na zainteresowania i organizację czasu wolnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (rozważania teoretyczne)

Rozwój osobisty – kontekst konstruowania wiedzy o sobie w pracy zespołowej nauczycieli klas integracyjnych

Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych

Edukacja włączająca – nowa jakość? Czy dotąd byliśmy pedagogicznie zacofani?

Wczesna rewalidacja dzieci niesłyszących nowym wyzwaniem edukacyjnym w Polsce

Wczesna stymulacja językowa dziecka o nieharmonijnym rozwoju drogą do świata kultury

Znaczenie stymulacji zmysłów w terapii dzieci z głęboką niepełnosprawnością

Wpływ stereotypii i dyskomfortu sensorycznego na jakość społecznego funkcjonowania dziecka z autyzmem

Przewlekłe zespoły bólowe jako forma niepełnosprawności? Dwie perspektywy

Postawy wychowawcze rodziców a ich skłonność do zachowań krzywdzących wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Życie kulturalne rodziny a zasób słownictwa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (doniesienie z badań)

Dzieci i komputery– o plusach mówimy, a czy pamiętamy o zagrożeniach?

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło