Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego

Podtytuł: 978-83-7587-119-7
ISBN:
34,80 zł
Problematyka poruszona w książce dotyczy obowiązującej procedury ubiegania się
o kolejne awanse zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego. W książce znajdują się kompletne informacje o dawnych i współczesnych przejawach tożsamości zawodowej nauczycieli...
Ilość

Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do realizacji skomplikowanej pedagogicznie procedury awansu zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego. Awans zawodowy wyznacza pewne oczekiwania względem nauczycieli, którzy przechodzą fazy od nowicjusza do pedagoga mistrza. W tym świetle zawartość treściowa książki ukazuje procedury formalne oraz rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, które umożliwiają spełnienie wymogów stawianych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego.

Adresatami opracowania mogą być nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, wykładowcy szkół wyższych (AWF, uczelnie pedagogiczne), doradcy metodyczni i konsultanci, nauczyciele-instruktorzy domów kultury i placówek pracy pozaszkolnej.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

 

 

978-83-7587-119-7
100 Przedmioty

Ostrowski Kazimierz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończył podyplomowe studia w zakresie wychowania fizycznego, polonistyki oraz organizacji i zarządzania oświatą.

Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy, wykładowca Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Dawne i współczesne przemiany dotyczące tożsamości zawodowej i rozwoju pedagogicznego nauczyciela wychowawcy

 

1.       Poglądy na kształtowanie się społeczności nauczającej na przykładzie niektórych zagadnień historii myśli pedagogicznej i dziejów kultury fizycznej

2.       Współczesna tożsamość zawodowa i rozwój pedagogiczny nauczyciela wychowawcy

3.       Ogólna terminologia i ustalenia definicyjne związane z rolą zawodową nauczyciela wychowania fizycznego

 

Rozdział drugi

Pierwszy etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – od stażysty do nauczyciela kontraktowego

 

1.       Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela – kontraktowego

2.       Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela – stażysty

 

Rozdział trzeci

Drugi etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – od kontraktu do mianowania

 

1.       Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

2.       Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

Rozdział czwarty

Trzeci etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – nauczyciel dyplomowany

 

1.       Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

2.       Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Rozdział piąty

            Awans zawodowy w opinii nauczycieli szkół bydgoskich – uwarunkowania pedeutologiczne

 

Uwagi końcowe

Bibliografia

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło