Podstawy edukacji. Tom 2

Podtytuł: ISSN 2081-2264...
ISBN:
48,00 zł
W polifonicznie skonstruowanym zbiorze podejść do edukacji są zarówno wątki diagnostyczne, krytyczne, rysujące wizje nowych podejść czy orientacji edukacyjnych, jak i sprawdzone już rozwiązania metodyczne, które zachęcają innych do ich upowszechniania czy zastosowania we własnym środowisku.
Ilość

W polifonicznie skonstruowanym zbiorze podejść do edukacji są zarówno wątki diagnostyczne, krytyczne, rysujące wizje nowych podejść czy orientacji edukacyjnych, jak i sprawdzone już rozwiązania metodyczne, które zachęcają innych do ich upowszechniania czy zastosowania we własnym środowisku. Zainteresowani ciągłością lub zmianą znajdą tu dla siebie nowe lub wzbogacające ich własne myślenie czy działanie argumenty. Znakomicie zostały dobrane problemy, które generują istotne wątki dyskursywne we współczesnej debacie i polityce, zapowiadając zarazem szereg zupełnie nowych odkryć poznawczych i niespełnionych wciąż aplikacji idei w praktyce oświatowo-wychowawczej.

Gorąco, zatem polecam Wydawcy niniejszy tom, który może znaleźć otwartych na interparadygmatyczny dialog odbiorców i kreatorów myśli pedagogicznej. Otrzymujemy zbiór tekstów, wśród których żaden nie jest przypadkowym czy ubocznym elementem całości, ale wszystkie znakomicie się dopełniają.

                         Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

ISSN 2081-2264...
100 Przedmioty

Gofron Andrzej

Od redaktorów naukowych

 

Część 1. Ciągłość i zmiana: edukacja

 

Tomasz Szkudlarek

Postmoderna: przerwany projekt?

 

Andrzej Gofron

Poznanie „między” modernistycznym faktem a postmodernistyczną intencjonalnością

 

Jarosław Jagieła

Transakcyjna pasywność jako bariera zmian edukacyjnych

 

Małgorzata Piasecka

Otwieranie świata edukacji – w stronę potencjalności

 

Monika Adamska-Staroń

Edukacyjna przestrzeń – Pedagogiczne idee – Ku czemu powrót?

 

Robert Janik

Przemiany kultury w procesie globalizacji

 

Część 2. Ciągłość i zmiana: szkoła

 

Beata Gofron

Między ciągłością a zmianą. Konserwatywne, liberalne i krytyczne ujęcie nierówności edukacyjnych

 

Stefan Mieszalski

Szkolna edukacja wobec otaczającej ucznia rzeczywistości a tożsamość szkoły

 

Dorota Gębuś

Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń. Twórczość wyzwaniem współczesnej edukacji

 

Jolanta Graczykowska, Urszula Foks

Edukacja dla pokoju – Projekt Międzynarodowej Szkolnej

Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play”™

 

Część 3. Ciągłość i zmiana: podmiot

 

Hubertus von Schoenebeck

Wsparcie zamiast wychowania

 

Oscar Frederick Donaldson

W odkrywaniu głębszego znaczenia My: „Original Play”™

(„Pierwotna Zabawa”) oraz Tożsamość w Teorii i Praktyce Edukacyjnej

 

Beata Łukasik

Od przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej

 

Izabela Krasiejko

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji

 

Monika Stawiarska-Lietzau, Elżbieta Kornacka-Skwara, Agnieszka Miklewska

Podejmowanie ryzyka przez młodzież jako szansa rozwoju i wyzwanie edukacyjne

 

Część 4. Ciągłość i zmiana: badania

 

Małgorzata Muszyńska

Wizualne analogie w edukacji. Badania przekrojowe i eksperymentalne

 

Agnieszka Kozerska

Niektóre uwarunkowania samokształcenia jako elementu stylu życia studentów pedagogiki

 

Agnieszka Miklewska

Edukacja jako wyznacznik zmiany w życiu bezrobotnych osób niepełnosprawnych

 

Paweł Zieliński

Wyzwanie edukacyjne: zmiana świadomości ekologicznej warunkiem ciągłości gatunku ludzkiego

 

Wioletta Sołtysiak

Integracja technologii informacyjnych z procesem kształcenia

 

Marta Geisler

Zmiany społeczne a postmodernistyczne ujęcia pedagoga

 

Maria Magdalena Rogowska

Karmieni Miłością – Metoda Języka Ojczystego dr. Shinichi Suzuki na przykładzie Szkoły Suzuki w Częstochowie

 

Dyskusja

 

Mirosław Łapot

II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Podstawy edukacji.

Ciągłość i zmiana” w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Główne wątki dyskusyjne

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło