Wielkie "małe ojczyzny"

Podtytuł: 978-83-7308-731-6
ISBN:
32,00 zł
W pracy przedstawiono najważniejsze przejawy działalności społecznej i kulturalnej społeczności gostynian. Na tej podstawie Autor wykazał charakterystyczne trwałe cechy i wartości kulturowe Wielkopolski i jej małych środowisk lokalnych, wyrażające się w aktywności społeczno-kulturalnej.
Ilość

            W pracy przedstawiono najważniejsze przejawy działalności społecznej i kulturalnej społeczności gostynian. Na tej podstawie Autor wykazał charakterystyczne trwałe cechy i wartości kulturowe Wielkopolski i jej małych środowisk lokalnych, wyrażające się w aktywności społeczno-kulturalnej.

            Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono kolejno: sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Gostyniu w latach 1919-1939, szkolnictwo gostyńskie jako teren aktywności społecznej i kulturalnej, rolę prasy lokalnej w inicjowaniu aktywności, ruch teatralny
i odczytowy w Gostyniu oraz działalność stowarzyszeniową – jako przejawy aktywności społecznej. Całość opracowania zamykają zakończenie i bibliografia. Ważnym uzupełnieniem jest aneks, zawierający spisy towarzystw i organizacji gostyńskich działających w latach 1919-1939.

            Podstawą źródłową pracy są materiały archiwalne zebrane podczas kwerend przeprowadzonych głównie w archiwach poznańskich i w archiwum leszczyńskim.

 

978-83-7308-731-6
100 Przedmioty

Piwowarczyk Mirosław

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalnościach: historia oświaty i wychowania,  oraz socjologia. Specjalizuje się także w organizacji i zarządzaniu oświata. Rozprawa doktorska autora obejmowała tematykę aktywności społeczno-kulturalnej polskich społeczeństw lokalnych Wielkopolski w okresie II Rzeczpospolitej i jej uwarunkowań historycznych. Pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=82859&lang=pl

Wielkie małe - gostyń

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Gostynia w latach 1919-1939

 

Rozdział II

Szkoły gostyńskie jako ośrodki aktywności społecznej i kulturalnej

 

Rozdział III

Rola prasy gostyńskiej w inicjowaniu i rejestrowaniu aktywności społecznej i kulturalnej

 

Rozdział IV

Ruch teatralny i działalność oświatowa jako przejawy aktywności społeczno-kulturalnej

 

Rozdział V

Ruch stowarzyszeniowy. Towarzystwa i organizacje gostyńskie

 

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło