Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej - TOM II

Podtytuł: 978-83-7308-728-6
ISBN:
39,80 zł
Dwuczęściowa publikacja jest kontynuacją poprzednich publikacji, a zwłaszcza dzieła „Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka”. Nowe dzieło przygotowano z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej wybitnego polskiego pedagoga prof. zw. dr hab. Józefa Kuźmy.
Ilość

Dwuczęściowa publikacja jest kontynuacją poprzednich publikacji, a zwłaszcza dzieła „Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka”. Nowe dzieło przygotowano z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej wybitnego polskiego pedagoga prof. zw. dr  hab. Józefa Kuźmy.

            Tom II tworzy siedem rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in. z kwestiami dotyczącymi tematyki szkoły i nauczyciela w działaniu, szkoły jako instytucji promującej zdrowie, szkoły jako koordynatora działań wychowawczych w środowisku, szkoły wobec problemu agresji i deprywacji potrzeb. Ponadto w publikacji przedstawiono rolę pedagogiki medialnej w nowoczesnej szkole, aspekty edukacji polonistyczno-lingwistycznej i muzycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, a także omówiono takie problematy i aspekty współczesnej szkoły jak: orientacja i poradnictwo zawodowe w zreformowanej szkole, potrzeby organizacji a sytuacja szkolna nauczycieli – znamiona obecnego kryzysu szkoły, udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą, prawa dziecka w polskiej szkole, kształtowanie postaw przedsiębiorczości w edukacji szkolnej.

            Książka adresowana jest dla tych wszystkich, których interesują zagadnienia edukacyjnej roli szkoły, a szczególnie dla nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców, rodziców i studentów.

 

978-83-7308-728-6
100 Przedmioty

Muchacka Bożena

Profesor, długoletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

   Jest specjalistą z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywnści dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Posiada status członka wielu organizacji naukowych skupiających się wokół tego zagadnienia.

   Jest ona także autorką wielu publikacji naukowych, z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.

   Szczegółowy życiorys i dorobek naukowy znajduje się na stronie: http://ultra.ap.krakow.pl/~bozenam/publikacje.html.

Szkoła w nauce i praktyce tom 2

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Rozdział IV

Badania szkoły i nauczyciela w działaniu

 

Szkoła dziś i jutro w opiniach i marzeniach uczniów

Współczesna szkoła w percepcji uczniów klas I-III

Czy gimnazjum zapewnia wszechstronny rozwój uczniom?

Losy absolwentów liceów technicznych w okresie wprowadzania reformy – rok szkolny 2001/2002

Nauczyciele o sobie nawzajem, swych odczuciach społecznych i oczekiwaniach, o swych rozterkach, lękach i obawach

 

Rozdział V

Szkoła promująca zdrowie

 

Szkoła promująca zdrowie w teorii i praktyce edukacyjnej

Szkoła jako instytucja promująca zdrowie – konteksty psychologiczne i społeczne

Pedagogika promocji zdrowia jako stymulator rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej

Higiena szkolna w II Rzeczpospolitej

 

Rozdział VI

Szkoła jako środowisko wychowawcze

 

Miejsce edukacji moralnej w życiu szkoły (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego)

Szkoła wobec wychowania moralnego

Szkoła koordynatorem działań wychowawczych w środowisku

Szkoła a świadomość wychowawcza rodziców

 

Rozdział VII

Szkoła wobec problemu agresji i deprywacji potrzeb – programy profilaktyczne

 

Toksyczny pokój nauczycielski a zadania wychowawcze szkoły

Problem agresji we współczesnej szkole

Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej

Programy profilaktyczne w pracy edukacyjnej

Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach (na podstawie badań przeprowadzonych w krakowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych)

Zachowania komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów

 

Rozdział VIII

  

Rola pedagogiki medialnej w nowoczesnej szkole

 

O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej

W stronę pedagogiki mass mediów

Rola motywacji w nauczaniu fizyki

 

Rozdział IX

Edukacja polonistyczno-lingwistyczna i muzyczna uczniów w młodszym wieku szkolnym

 

Rozwijanie myślenia krytycznego u dzieci powinnością współczesnej edukacji

Szkoła miejscem edukacji lingwistycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym

Potrzeby i oczekiwania studentów w zakresie wiedzy o języku polskim – diagnoza na podstawie ankiety autoewaluacyjnej

Edukacyjne aspekty współczesnej literatury pięknej dla dzieci (wydanej w latach 1981-2005 w Polsce)

Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona w praktyce edukacyjnej

Ocenianie kompetencji muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym w kontekstach rozwoju audiacji

Szkoła współczesna – muzyka współczesna

Wybrane aspekty wychowania muzycznego w II Rzeczypospolitej a współczesność, czyli „Dokąd zmierzasz, Pani Muzyko?”

Zajęcia muzealne klas I – III jako jedna z innowacyjnych form edukacyjnych współczesnego nauczania

 

Rozdział X

Inne problematy i aspekty współczesnej szkoły

 

Orientacja i poradnictwo zawodowe w zreformowanej szkole

Potrzeby organizacji a sytuacja szkolna nauczycieli – znamiona obecnego kryzysu szkoły

Udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą

Prawa dziecka w polskiej szkole

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w edukacji szkolnej

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło