Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą.

Podtytuł: 978-83-7308-688-3
ISBN:
44,80 zł
Oddany do rąk Czytelników tom składa się z trzech części, z których pierwsza omawia wartości i relacje społeczne (podmiotowość osoby, inteligencja emocjonalna, relacje psychologiczne oraz zachowania osób w sytuacji pokrzywdzenia, a także postawy polskich kobiet wobec mężczyzn
z uwagi na zmianę ról społecznych).
Ilość

Oddany do rąk Czytelników tom składa się z trzech części, z których pierwsza omawia wartości i relacje społeczne (podmiotowość osoby, inteligencja emocjonalna, relacje psychologiczne oraz zachowania osób w sytuacji pokrzywdzenia, a także postawy polskich kobiet wobec mężczyzn
z uwagi na zmianę ról społecznych).

Druga część pracy – „Neuropsychologia” – zawiera artykuły dotyczące mechanizmów świadomości wzrokowej, specjalizacji półkul mózgowych w zakresie procesów emocjonalnych oraz neuropsychologiczną terapię zaburzeń językowych. W książce omówiono także trzy rodzaje zachowań dysfunkcjonalnych, w tym mobbing, ADHD oraz przestępczość na tle seksualnym.

Pozycja skierowana jest do szerokiego grona Czytelników, profesjonalistów w zakresie nauk społecznych, a także do studentów psychologii i kierunków pokrewnych.

 

http://e-book.impulsoficyna.pl/

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                          

                     

 


 

978-83-7308-688-3
100 Przedmioty

Martynowicz Emilia

 

 

 

dr Emilia Martynowicz – kierownik studiów wieczorowych oraz adiunkt Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła badania z zakresu psychologii poruszając zagadnienia:

·         Psychologiczne determinanty nowoczesne (prorozwojowej) umysłowości (2003)

·         Psychologiczne determinanty prorozwojowej (nowoczesnej) umysłowości (2003)

·         Psychologiczna charakterystyka nauczycieli. (2005)

·         Wartości, cele życiowe i oczekiwania młodzieży wobec przyszłości a indywidualizm - kolektywizm, zaufanie do ludzi, poczucie własnej skuteczności i dyspozycyjny optymizm.(2006)

·         Kryzys wartości i jego osobowościowe korelaty u młodzieży studiującej.(2007)

 

Od poczucia podmiotowości

Część I

Wartości i relacje społeczne

 

Emilia Martynowicz – Psychologiczne koncepcje podmiotowości

Eufrozyna Gruszecka – Człowiek w obliczu krzywdy – zachowania ofiar, sprawców i obserwatorów

Dorota Szczygieł – Zdolność czy cecha osobowości? Kontrowersje wokół definicji i pomiaru inteligencji emocjonalnej

Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak, Natasza Kosakowska – Postawy kobiet polskich wobec mężczyzn i kobiet w obliczu zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn

 

Część II

Neuropsychologia

 

Janusz Lackorzyński  - Mechanizmy świadomości wzrokowej

Michał Harciarek – Specjalizacja półkul mózgowych w zakresie procesów emocjonalnych

Krzysztof Jodzio – Neuropsychologiczna terapia zaburzeń językowych

 

Część III

Zachowania dysfunkcjonalne

Dorota Kalka – Dynamika objawów zespołu hiperkinetycznego na przestrzeni życia

Dorota Godlewska-Werner – Mobbing jako współczesny problem w miejscu pracy

Beata Pastwa-Wojciechowska – Analiza współczesnej konceptualizacji pojęcia psychopatycznego sprawcy przestępstw na tle seksualnym

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło