Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Podtytuł: 978-83-7587-126-5
ISBN:
29,80 zł
Kolejny tom pracy zbiorowej składający się z 16 artykułów jest kontynuacją przekazywania doświadczeń z wykonywanej swojej pracy zawodowej przez autorów poszczególnych prac. W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawczym oraz opisujące utrudnienia i możliwości integracji osób z...
Ilość

         Kolejny tom pracy zbiorowej składający się z 16 artykułów jest kontynuacją przekazywania doświadczeń z wykonywanej swojej pracy zawodowej przez autorów poszczególnych prac. W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawczym oraz opisujące utrudnienia i możliwości integracji osób z niepełnosprawnością. Autorzy prac wskazują na konieczne i niezbędne oddziaływania w stosunku do osób niepełnosprawnych i ich środowisk w celu lepszego wzajemnego funkcjonowania i poprawy „jakości życia”. Doniesienia informują o możliwościach postępowania rehabilitacyjnego w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Słowacji i w Czechach.

Ksiązka przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą rehabilitacją, studentów pedagogiki i fizjoterapii.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-126-5
100 Przedmioty

Rottermund Jerzy

doktor nauk medycznych w zakresie medycyny o specjalności rehabilitacja. Jego rozprawa doktorska obejmowała cechy plantograficzne stóp kobiet zatrudnionych w handlu.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=97349&lang=pl

 

Wstęp (Jerzy Rottermund)

 

Introduction (Jerzy Rottermund)

 

Anna Nowak

Bariery w rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– wybrane konteksty

 

Bernadeta Szczupał

Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne

– bariery dostępu do edukacji i zatrudnienia

 

Andrzej Bałandynowicz

Kształtowanie agresji u osób niepełnosprawnych społecznie

w kierunku zachowań prospołecznych

 

Michał Niesporek

Godność pacjenta w przypadku braku jego zgody

na przeprowadzenie zabiegu medycznego

 

Małgorzata Gil

Pełnia praw obywatelskich osoby z niepełnosprawnościami w Kanadzie

 

Jerzy Rottermund

Poprawna integracja sensoryczna to większe możliwości edukacyjne ucznia

 

Marzena Buchnat

„Edukacja przez ruch” – system wspierający edukację dzieci

z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 

Małgorzata Zalewska-Bujak

Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego we współczesnej edukacji

 

Bolesław Kasza

Nie bójmy się gry komputerowej

 

Anna Dolczewska-Samela

Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Stanislava Mandzáková, Ladislav Horňák

Obecne podejście do seksualności i więzi partnerskich osób

w głębszym stopniu niepełnosprawnych intelektualnie na Słowacji

 

Stanislava Mandzáková

Ankiety dotyczące wychowania do życia w rodzinie

osób z upośledzeniem umysłowym na Słowacji

 

Irena Polewczyk

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci autystycznych – raport z badań

 

Mirosław Michalik

Metafi zyczny wymiar procesu budowania kompetencji lingwistycznej

– preliminaria

 

Eva Zezulková

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym

 

Krystyna Moczia, Joanna Godawa

W świecie lęków, obaw i niepewności..., czyli czego obawiają się nauczyciele

w kontaktach z uczniem przewlekle chorym

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło