Zrozumieć swój czas

Podtytuł: 978-83-7308-694-4
ISBN:
19,80 zł
„Praca Henryka Moroza pt. Zrozumieć swój czas jest udaną, wartościową poznawczo próbą rekonstrukcji drogi i dokonań życiowych Autora – uznanego uczonego, nauczyciela akademickiego oraz świetnego nauczyciela i eksperymentatora na szczeblu szkoły podstawowej...
Ilość

„Praca Henryka Moroza pt. Zrozumieć swój czas jest udaną, wartościową poznawczo próbą rekonstrukcji drogi i dokonań życiowych Autora – uznanego uczonego, nauczyciela akademickiego oraz świetnego nauczyciela i eksperymentatora na szczeblu szkoły podstawowej. Praca ta jest dziełem oryginalnym, umiejętnie powiązane zostały w nim elementy pamiętnika o dużym ładunku emocjonalnym, z elementami popularno-naukowymi i elementami dydaktycznymi”.

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Stanisława Palki

 

 

978-83-7308-694-4
100 Przedmioty

Moroz Henryk

Prof. zw. dr hab. Henryk Moroz – rozpoczął pracę nauczycielską 1 stycznia 1945 roku, ukończywszy 7 klas szkoły podstawowej oraz 6-miesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny. Pracując zawodowo, dokształcał się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. W 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, a w 1960 roku – tytuł magistra. W 1966 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i 1 października tego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie na stanowisku adiunkta. W 1972 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Rok później minister szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 roku – profesora zwyczajnego.

            Henryk Moroz jest utalentowanym nauczycielem i cenionym pracownikiem naukowym. Jest autorem ponad 100 publikacji (w tym 9 monograficznych) oraz redaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. W trakcie pracy na wyższych uczelniach wypromował 1350 magistrantów, 250 dyplomantów i 11 doktorów. Potwierdzeniem jego zasług pedagogicznych są odznaczenia – dla wychowawcy i nauczyciela najcenniejsze: Order Uśmiechu (1974), Odznaka Przyjaciela Szkoły (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982) oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadal pracuje zawodowo na pełnym etacie profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

 

Zrozumieć swój czas

Spis tresci

 Opinia — prof. dr hab. Stanisław Palka
 Recenzja — prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
 Rekomendacja — prof. dr hab. Jan Konior
 Opinia — prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
 Uwagi i sugestie — prof. dr hab. Piotr P. Barczyk
 Opinia o autobiografii — prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki


 1. Wczesne dzieciństwo. Lata 1924–1930
 2. Okres francuskiego dzieciństwa (1930–1935)
  2.1. Lata edukacji francuskiej (1930–1935)

 3. Edukacja w szkole polskiej w latach 1935–1939

 4. Dwudziestoletnia edukacja nauczycielska. Lata 1945–1966

 5. Praca naukowo-badawcza. Działalność eksperymentalna
  w latach 1966–1974
  5.1. Instrukcja
  5.2. Przewodnik do autobiografii
  5.3. Pisemne wypowiedzi byłych uczniów klasy eksperymentalnej
  5.4. Wyniki badań dystansowych

 6. Moja działalność naukowo-badawcza w opinii uczonych
  6.1. Adresy powitalne zaproszonych gości
  6.2. Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka: Twórcze i aktywne życie
   prof. zw. dr hab. Henryka Moroza
  6.3. Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs: Niektóre źródła i aspekty
   twórczej działalności nauczyciela
  6.4. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek: Kształcenie i doskonalenie
   nauczyciela w kontekście jego twórczości

 7. Próba subiektywnej oceny 55-letniej pracy nauczycielskiej
  7.1. Struktura systemu szkolnictwa w Polskiej Rzeczpospolitej
   Ludowej. Lata 1945–1989
  7.2. Struktura systemu szkolnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej.
   Lata 1989–2000
   7.2.1. Autorski projekt struktury systemu szkolnego
    w Rzeczypospolitej Polskiej
  7.3. Gdybym był Ministrem Edukacji Narodowej

 8. Posłowie


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło