Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole

Podtytuł: 978-83-7308-695-1
ISBN:
24,80 zł
W publikacji autorzy próbują przedstawić, jak bardzo trudna i złożona jest edukacja zintegrowana oraz jak bardzo wszechstronnego przygotowania wymaga od nauczycieli.
Ilość

W publikacji autorzy próbują przedstawić, jak bardzo trudna i złożona jest edukacja zintegrowana oraz jak bardzo wszechstronnego przygotowania wymaga od nauczycieli. Tematy poruszane w monografii dotyczą m.in. pułapek zintegrowanego kształcenia, jego wyzwań, cieni i blasków reformy edukacji wczesnoszkolnej, ale także istoty społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, możliwych typów integracji oraz trudności nauczycieli z poznaniem nauczania zintegrowanego.

Adresatami książki są kandydaci na nauczycieli, nauczyciele szkoły podstawowej nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych. Treść pracy powinna zainteresować nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, kadrę naukową, nauczycieli - doradców i konsultantów oraz pracowników administracji oświatowej.

978-83-7308-695-1
100 Przedmioty

Moroz Henryk

Prof. zw. dr hab. Henryk Moroz – rozpoczął pracę nauczycielską 1 stycznia 1945 roku, ukończywszy 7 klas szkoły podstawowej oraz 6-miesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny. Pracując zawodowo, dokształcał się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. W 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, a w 1960 roku – tytuł magistra. W 1966 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i 1 października tego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie na stanowisku adiunkta. W 1972 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Rok później minister szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 roku – profesora zwyczajnego.

            Henryk Moroz jest utalentowanym nauczycielem i cenionym pracownikiem naukowym. Jest autorem ponad 100 publikacji (w tym 9 monograficznych) oraz redaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. W trakcie pracy na wyższych uczelniach wypromował 1350 magistrantów, 250 dyplomantów i 11 doktorów. Potwierdzeniem jego zasług pedagogicznych są odznaczenia – dla wychowawcy i nauczyciela najcenniejsze: Order Uśmiechu (1974), Odznaka Przyjaciela Szkoły (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982) oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadal pracuje zawodowo na pełnym etacie profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

 

Edukacja zintegrowana - MOroz

Spis treści

WSTĘP 


Kazimierz DENEK:
 Pierwszy etap reformowania systemu edukacji w Polsce  

Janusz GNITECKI:
 Wyzwania edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole  

Ryszard WIĘCKOWSKI:
 Reforma edukacji wczesnoszkolnej w kontekście integracji  

Edyta GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA:
 O niektórych pułapkach zintegrowanego kształcenia, czyli
 o niebezpieczeństwach ignorowania ważniejszych prawidłowości
 regulujących proces wychowania i nauczania dzieci  

Maria JAKOWICKA:
 Czytanie jako zaniedbany obszar edukacji wczesnoszkolnej
 w kontekście kształcenia zintegrowanego  

Maria CACKOWSKA:
 Cienie i blaski reformy edukacji wczesnoszkolnej  

Janina PARAFINIUK-SOIŃSKA:
 Dylematy integralnego kształcenia w klasach początkowych  

Stanisław JUSZCZYK:
 Refleksje dotyczące istoty zintegrowanej edukacji
 wczesnoszkolnej  

Henryk MOROZ:
 Modernizacja procesu kształcenia nauczycieli reformowanej
 szkoły podstawowej  

Piotr KOWOLIK:
 Istota społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych
 (szkic teoretyczny)  

Eugenia ROSTAŃSKA:
 Integracja treściowa i kompetencyjna w edukacji
 wczesnoszkolnej  

Ewa SZADZIŃSKA:
 Trudności nauczycieli z poznaniem kształcenia
 zintegrowanego  

Monika WOJNOWSKA:
 Integracja w edukacji wczesnoszkolnej — typy możliwe?  

Jan ŁYSEK:
 Kształcenie zintegrowane w dokumentach reformy edukacji  


BIBLIOGRAFIA  


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło