Etyka i polityka

Podtytuł: 83-7308-657-9
ISBN:
49,80 zł
Proponowany tom poświęcony jest możliwym związkom etyki i polityki oraz dylematom, jakie się z nimi wiążą. Książka jest owocem I Ogólnopolskiego Forum Etycznego, które odbyło się w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2005 roku. Temat przewodni został bardzo pozytywnie przyjęty i znalazł odzew w środowiskach filozofów, socjologów oraz politologów...
Ilość

Proponowany tom poświęcony jest możliwym związkom etyki i polityki oraz dylematom, jakie się z nimi wiążą. Książka jest owocem I Ogólnopolskiego Forum Etycznego, które odbyło się w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2005 roku. Temat przewodni został bardzo pozytywnie przyjęty i znalazł odzew w środowiskach filozofów, socjologów oraz politologów. Wśród wielu problemów poruszanych w książce, znalazły się takie, jak: wstyd w polityce, aksjologiczne postawy w demokracji, rozumienie polityki – czy jest ona walką, czy umiejętnością bycia razem, aspekt moralny polityki.

Autorzy mają nadzieję, że publikacja okaże się przydatnym źródłem wiedzy o możliwych związkach etyki i polityki oraz przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów związanych z relacjami obu sfer.

83-7308-657-9
100 Przedmioty

Probucka Dorota

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w aksjologii, bioetyce i etyce. Rozprawa doktorska na temat: Kategoria użyteczności w utylitarystycznej teorii moralnej. Adiunkt Katedru Aksjologii i Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego na  Uniwersytecie Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

a) książkowe:

- Utylitaryzm, Częstochowa 1999.

- Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Częstochowa 2004.

b) redakcje naukowe:

- Dylematy filozofii, Kraków 1999,

- Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, (współredakcja - Adam Olech i Maciej Woźniczka), Częstochowa 2001,

- Etyka, psychologia, psychoterapia, (współredakcja: Andrzej Margasiński), Kraków 2004,

- Etyka i polityka, Kraków 2005,

- Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007,

- Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008

c) artykuły: Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

 

Etyka a polityka

Spis treści

Wprowadzenie


Część pierwsza


O wstydzie i polityce
Polityka jako los
O trzech funkcjach etyki i ewolucji jej zadań
Polityczność limitowana "etyką" czy "kulturą"?
Etyka i polityka a sens ludzkiej egzystencji


Część druga


Polityka a moralność
Etyka i polityka. Między moralizatorstwem a nihilizmem
W kierunku polityki cnót? Partykularyzm etyczny a decyzje polityczne
Hierarchizacja postaw polityków w świetle etapów życia molarnego
Etyka przekonań jako etyka polityczna
Kodeks etyczny polityka. Uwagi i refleksje

Część trzecia

Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości
Demokracja, przygotność, relatywizm
Etyka i polityka w optyce socjologicznej. Wcielenia politycznego diabła
O autonomii polityki względem etyki - przekoniania etyczne, przekonania polityczne

Część czwarta

Polityka: walka czy umiejętność bycia razem? Światło polskich "baśniowych momentów?
Politycy - media - wyborcy
Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji
Pochodzenie treści etycznych w życiu publicznym
Zagadnienia etyki w teoriach

Część piąta

(Est)etyka polityka. "Potęga smaku" Zbigniewa Herberta
Estetyczne aspekty przemocy w obszarach sprawowania władzy

Część szósta

Pontyfikalny splendor Watykanu. Od etyki do polityki - od polityki do etyki
"Vita activia i vita contemplativa" w życiu politycznym
O etyce ewolucyjnej Friedricha Augusta von Hayeka
Uwagi o utylitarystycznej teorii zachowań interesownych
Etyka niezależna i poszukiwanie ładu uniwersalnego

Część siódma

Prawa człowieka a dobro wspólne
Współczesne dylematy dobra wspólnego
Wartości ekologiczne a liberalna demokracja
Etyka w polityce ekologicznej
Etyka, polityka i rzeczy

Aneks

Czy odbyła się na Ukrainie "pomarańczowa rewolucja"?

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło