Świadomość pedagogiczna nauczycieli w aspekcie integracji europejskiej

Podtytuł: 83-7308-348-0
ISBN:
29,80 zł
Miejsce Polski w zjednoczonej Europie w dużej mierze zależeć będzie od obecnych i przyszłych nauczycieli. Niezwykłej wagi nabiera w tym kontekście kwestia: czy ich przygotowanie zawodowe, stosunek do rzeczywistości i motywacje pozwolą nam ze spokojem obserwować bieg procesów związanych z eurointegracją...
Ilość

Miejsce Polski w zjednoczonej Europie w dużej mierze zależeć będzie od obecnych i przyszłych nauczycieli. Niezwykłej wagi nabiera w tym kontekście kwestia: czy ich przygotowanie zawodowe, stosunek do rzeczywistości i motywacje pozwolą nam ze spokojem obserwować bieg procesów związanych z eurointegracją.

Książka składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

Część teoretyczna, zatytułowana Przemiany infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej, zawiera zagadnienia związane z rolą nauczyciela jako kreatora nowej rzeczywistości edukacyjnej, europeizmem w kształceniu nauczycieli wspólnej Europy, rolę polskich nauczycieli w procesie integracji europejskiej, euroedukacji w działalności nauczycieli województwa śląskiego.

Druga część książki, metodologiczna, zatytułowano Metodologiczny i terytorialny wymiar podjętych badań. Zawarto tutaj charakterystykę badanego środowiska nauczycielskiego oraz metodologii badań własnych autora.

Trzecia część książki (Deskrypcja i interpretacja wyników badań empirycznych) omawia zagadnienia dotyczące m.in. stosunku nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich wobec integracji europejskiej, uwarunkowań dotyczących przestrzeni zawodowej i osobistej w procesie integracji oraz wiedzy nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich u Unii Europejskiej.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca tabele i wykresy obrazujące badania naukowe autora.

83-7308-348-0
100 Przedmioty

Stanek Janusz

Stanek Janusz

 

Świadomość pedagogiczna nauczycieli

Spis treści


Wstęp

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

PRZEMIANY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


Rozdział I
Nauczyciel jako kreator nowej rzeczywistości edukacyjnej

1. Stan badań pedeutologicznych w dobie integracji europejskiej.
2. Zarys problematyki badawczej.

Rozdział II
Europeizm w kształceniu nauczucieli wspólnej Europy

1. Edukacja jako dziejowy czynnik integrujący Europę.
2. Edukacja w wielokulturowym społeczeństwie europejskim.
3. Wątki wspólnotowe w ramach edukacji nauczycielskiej.
4. Podstawy kształcenia nauczycieli w dobie integracji europejskiej.

Rozdział III
Polscy nauczyciele w procesie integracji europejskiej

1. Rola nauczyciela w warunkach zmiany społecznej.
2. Europejski wymiar edukacji w procesie kształcenia polskich nauczycieli.
3. Zmiany w polskiej szkole wobez eurointegracji.
4. Standardy profesjonalnych kompetencji nauczycieli.

Rozdział IV
Euroedukacja w działalności nauczycieli województwa śląskiego.

1. Edukacja regionalna.
2. Współpraca transgraniczna jako sposób budowania więzi wspólnotowych.
3. Uczestnictwo w międzynarodowych programach edukacyjnych.
4. Międzynarodowa wymiana nauczycieli.

 

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA

METODOLOGICZNY I TERYTORIALNY WYMIAR PODJĘTYCH BADAŃ

Rozdział I
Charakterystyka badanego środowiska

1. Nauczyciele w województwie śląskim.
2. Wykształcenie, kwalifikacje i doskonalenie zawodowe.

Rozdział II
Metodologia badań własnych

1. Przedmiot i cele badań. Problemy szczegółowe.
2. Hipotezy badawcze.
3. Zmienne i wskaźniki.
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
5. Wybór terenu badań i próby badawczej.

 

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA
DESKRYPCJA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Rozdział I
Nauczyciele i studenci specjalności nauczycielskich wobec integracji europejskiej

1. charakterystyka próby badawczej.
2. Europejski proces zjednoczeniowy z nauczycielskiej perspektywy.
3. Stosunek nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich do edukacji w wymiarze europejskim.
4. Kondycja zawodowa polskich nauczycieli w dobie integracji europejskiej.
5. Stosunek nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich do reformy systemu edukacji.
6. Poziom przygotowania i wymagania względem nauczycieli w kontekście integracji europejskiej.

Rozdział II
Uwarunkowania dotyczące przestrzeni zawodowej i osobistej w procesie integracji

1. Poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu.
2. Ocena stopnia strafności i motywy wyboru zawodu nauczyciela.
3. Aktywność zawodowa nauczycieli.
4. Relacje z uczniami.
5. Wartości preferowane przez nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich.

Rozdział III
Wiedza nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich o Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło