Dylematy edukacji artystycznejbr / TOM 1

Podtytuł: 83-7308-617-X
ISBN:
44,80 zł
Prezentowana publikacja zawiera artykuły napisane przez teoretyków i praktyków – specjalistów
z zakresu edukacji artystycznej. W publikacji znajdują się teksty związane zarówno z problemami edukacji artystycznej analizowanymi w kontekście przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, jak również w kontekście rozwoju potencjału artystycznego i twórczego jednostki...
Ilość

Prezentowana publikacja zawiera artykuły napisane przez teoretyków i praktyków – specjalistów
z zakresu edukacji artystycznej. W publikacji znajdują się teksty związane zarówno z problemami edukacji artystycznej analizowanymi w kontekście przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, jak również w kontekście rozwoju potencjału artystycznego i twórczego jednostki. W opracowaniu zamieszczono artykuły związane z nauczaniem integracyjnym oraz metodyką edukacji plastycznej. Książka stanowi opracowanie, w którym poruszone zostały ważne zagadnienia dotyczące edukacji artystycznej, która jest bardzo ważna w rozwoju dzieci i młodzieży.

83-7308-617-X
100 Przedmioty

Limont Wiesława

psycholog sztuki i edukacji, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym, członek Rady programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego, w którym kształci się młodzież szczególnie zdolna, autorka programów Podyplomowych Studiów Pedagogiki Zdolności i Twórczości.  Ekspert: polski ds. wybitnych zdolności w U; w NESSE - Network of Experts in Social  Sciences of Education and Training,  Directorate-General for Education and Culture;  w zakresie uzdolnień plastycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; delegat Polski w World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Członkowstwo: European Council for High Ability  (ECHA); World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC); The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Autorka licznych publikacji naukowych I popularnych, w tym opracowań książkowych, redakcji tomów oraz rozdziałów w książkach i artykułów.

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię i pedagogikę zdolności twórczości oraz psychologię sztuki,  innowację w procesie kształcenia, programów  rozwijających zdolności i wyobraźnię twórczą, myślenie metaforyczne i wizualne w procesie twórczym, język wizualny.

 

Dylematy edukacji artystycznej TOM 1

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I.
EDUKACJA ARTYSTYCZNA WOBEC PRZEMIAN W KULTURZE I PRAKTYCE ARTYSTYCZNEJ - DIAGNOZY, MODELE, KONDYCJA

Edukacja artystyczna w epoce estetyzacji i antyestetyzacji.
Edukacja artystyczna wobec współczesności - czyli o wyższości kadru komiksowego nad gipsowym odlewem.
Selekcyjna rola kryteriów twórczości w ewolucji kultury symbolicznej.
Kulturowe przemiany ponowoczesności.
Sztuka jako forma dialogu.
Heroizm a spontaniczność - edukacja artystyczna wobec współczesnych problemów edukacji kulturalnej.
U źródeł polskich koncepcji wychowania estetycznego (na przykładzie Galicji 1850-1914).
Pedagogiczna interpretacja doboru i układu treści edukacji platycznej w wybranych programach kształcenia zintegrowanego.
Narracyjność czy nawigacja - wpływ nowych mediów na pojmowanie rzeczywistości świata artystycznego.
Koncepcja bajki jako formy wprowadzającej w wybraną kulturę świata - elementy globalne i lokalne.
Edukacja teatralna w szkołach i placówkach pozaszkolnych.
Uwagi na temat nauczania historii sztuki europejskiej.
Spotkania dziecka ze sztuką nową.

CZĘŚĆ II.
EDUKACJA ARTYSTYCZNA - KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Sztuka w kształceniu osobowym nauczycieli.
"Uczymy inaczej" - nowe wyzwania w kształceniu nauczycieli.
Wyzwalanie potencjału twórczego przyszłych nauczycieli.
Mechanizmy osobowościowe ucznia i ich związek z percepcją jakości obrazu nauczyciela (analiza psychologiczna).
Rola nauczyciela w rozwoju twórczej aktywności dzieci i młodzieży.
Kształcenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Przygotowanie nauczycieli klas I-III do realizacji treści z zakresu edukacji artystycznej.
Umiejętności odbioru i interpretacji obrazu - dzieła sztuki przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej (komunikat naukowy).
Postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów.
Artyzm w zawodzie nauczyciela.

CZĘŚĆ III.
METODYCZNE ASPEKTY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Możliwości i ograniczenia wielorakiego wspierania inteligencji dziecka - koncepcja Howarda Gardnera w praktyce szkolnej.
Projekt artystyczny - projekt edukacyjny. Metoda pracy projektowej - Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Edukacyjny.
Warsztaty twórcze w edukacji plastycznej.
Twórczość małego dziecka - możliwości wspierania w rozwoju.
Elementy integracyjne w edukacji plastycznej.
Uwarunkowania twórczych funkcji gier dydaktycznych stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej.
Miejsce i rola gier i zabaw dydaktycznych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji plastycznej.
Wykorzystanie komputerowych programów multimedialnych.
Efekt Arystotelesa, czyli przełamywanie barier w uczeniu się poprzez dramę.


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło