Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły

Podtytuł: 978-83-7308-603-6
ISBN:
34,80 zł
Książka zawiera dyskusję teoretyków na temat kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły, opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych, pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata, a także własnych przemyśleniach
i doświadczeniach w zakresie kształcenia nauczycieli...
Ilość

Książka zawiera dyskusję teoretyków na temat kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły, opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych, pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata, a także własnych przemyśleniach i doświadczeniach w zakresie kształcenia nauczycieli.

Dyskusja przebiega na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy rozważań o charakterze strategicznym (m.in. funkcje nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji w Polsce, edukacja nauczycieli przyszłej szkoły, model treści kształcenia nauczycieli zgodnie z założeniami personalizmu – społeczne relacje „być” i „mieć”, modele doświadczeń liderów edukacyjnych USA).

Drugi obszar zagadnień wiąże się z czynnikami warunkującymi efektywność pracy nauczyciela (sytuacja zdrowotna nauczyciela, rola psychologii w kształceniu nauczycieli, efektywność studiów w trybie zaocznym). W trzecim obszarze tematycznym Czytelnik znajdzie m.in. artykuły poruszające problematykę pedagogiki zabawy, znaczenia inteligencji emocjonalnej dla praktyki zawodowej nauczycieli, narzędzi IT, edukacji regionalnej i przyrodniczej.

W prezentowanych artykułach zawarto wiele cennych przemyśleń i sugestii, które mogą się przyczynić do wzmocnienia twórczego potencjału zarówno teoretyków, jak i praktyków edukacji.

978-83-7308-603-6
100 Przedmioty

Muchacka Bożena

Profesor, długoletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

   Jest specjalistą z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywnści dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Posiada status członka wielu organizacji naukowych skupiających się wokół tego zagadnienia.

   Jest ona także autorką wielu publikacji naukowych, z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.

   Szczegółowy życiorys i dorobek naukowy znajduje się na stronie: http://ultra.ap.krakow.pl/~bozenam/publikacje.html.

Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Nauczyciel wobec reformy systemu edukacji

 

Refleksje na temat wizji przyszłej szkoły i potrzeby zmian koncepcji edukacji nauczycieli

 

Poszukiwanie kanonu treści kształcenia nauczycieli

 

Uczestnictwo w globalnej dyskusji – współczesne trendy standaryzacji kształcenia nauczycieli na świecie

 

Sytuacja zdrowotna studentów w aspekcie zdrowia fizycznego a proces kształcenia

 

Psychologiczne kompetencje w szkole

 

Warunki skuteczności studiowania na studiach zaocznych w opinii studentów pedagogiki

 

Rozwój szkolnictwa wyższego w Nowym Sączu w latach 1959-2002

 

Z dziejów kształcenia nauczycielskiego w Nowym Sączu

 

Wymogi kompetencyjne edukacji przyrodniczej na poziomie wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli nauczania zintegrowanego.

 

Kształcenie pedagogiczne przez działalność praktyczną studentów

 

Pedagogika zabawy fizycznego rozwoju kompetencji twórczych nauczycieli

 

Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla praktyki zawodowej nauczycieli

 

Kształcenie umiejętności studentów z zakresu ratownictwa przedmedycznego na kierunku pedagogika, specjalność: wychowanie obronne i fizyczne

 

Narzędzia TI i ich wykorzystanie w zawodzie nauczyciela

 

Edukacja regionalna w kształceniu nauczycieli

 

Regionalizm w systemie wychowawczym Szkoły Podstawowej w Męcinie

 

Zainteresowania badawcze studentów Kolegium Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowym Sączu (na podstawie analizy tematów prac magisterskich i licencjackich z lat 1984-2004).

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło