Problemy dorastającej młodzieży

Podtytuł: 83-7308-606-4
ISBN:
14,80 zł
Na skutek przemian polityczno-ekonomicznych po 1989 roku oraz postępującego procesu globalizacji młody człowiek narażony jest na coraz większe zagrożenia typu: tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne czy przedwczesna inicjacja seksualna. Tego typu zachowania dewiacyjne postrzegane są jako nadzwyczaj ryzykowne, mające swoje negatywne reperkusje w sferze psychologicznej, społecznej i zdrowotnej.
Ilość

Na skutek przemian polityczno-ekonomicznych po 1989 roku oraz postępującego procesu globalizacji młody człowiek narażony jest na coraz większe zagrożenia typu: tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne czy przedwczesna inicjacja seksualna. Tego typu zachowania dewiacyjne postrzegane są jako nadzwyczaj ryzykowne, mające swoje negatywne reperkusje w sferze psychologicznej, społecznej i zdrowotnej.

Rozporządzenie MENiS z 2002 roku nakłada na dyrektorów szkół i nauczycieli obowiązek dogłębnego omawiania z młodzieżą zagadnień profilaktyki na terenie środowiska i szkoły rówieśniczego.

W książce Autor dokonał analiz, dzięki którym Czytelnik może zapoznać się z czynnikami prowadzącymi do dewiacji w życiu młodzieży. Spostrzeżenia te pomogą wypracować i podjąć działania chroniące przed zachowaniami mogącymi wywołać sytuację zagrożenia.

Integralną część prezentowanej publikacji stanowią badania własne Autora, prowadzone wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu, na przełomie 2004-2005 roku.

 

83-7308-606-4
100 Przedmioty

Stańkowski Bogdan

absolwent Pontificia Studiorum Universitas Salesiana w Rzymie. Adiunkt Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Podejmuje badania w zakresie: pedagogiki szkolnej oraz prewencji w szkole. 

www.seminare.pl/21/stankowski-bogdan.doc  i strona Ignatianum

 

 

Problemy dorastającej młodzieży

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Rozdział I

ZACHOWANIA DEWIACYJNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

1.Główne zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży
1.1. Probelm nikotynizmu i alkoholizmu
1.2. Zjawisko narkomanii

Rozdział II

PROBLEMY RODZINY I SZKOŁY - REPERKUSJE NA POLU WYCHOWAWCZYM

1. Problemy współczesnej rodziny a wychowanie młodzieży
1.1.Kryzys wartości i wzorców zachowania
1.2. Rozbicie rodziny
1.3. Zachwianie podstawowych funkcji rodziny

2. Środowisko szkolne w życiu dorastającego człowieka
2.1. Współczesna szkoła wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży
2.2. Postawa nauczycieli

Rozdział III

BADANIA WŁASNE WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ASPEKT METODOLOGICZNY

1. Cel badań
2. Hipotezy badawcze
3. Kwestionariusz jako narzędzia badawcze
4. Próbka reprezentatywna
5. Przebieg badań

Rozdział IV.

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

1. Opis badanej grupy
1.1. Płeć respondentów
1.2. Wykształcenie rodziców
1.3. Miejsce zamieszkania
1.4. Miejsce pobierania nauki
2. Szkoła w oczach młodzieży
2.1. Czym dla uczniów jest szkoła
2.2. Relacje między uczniami
2.3. Relacje między nauczycielami a uczniami
3. Jak uczniowie postrzegają swoją rodzinę
4. Jak młodzież rozwiązuje swoje problemy
5. Formy wykorzystywania wolnego czasu przez młodzież
6. Relacje młodzieży z rówieśnikami
6.1. Miejsca spotkań
6.2. Tematy rozmów
7. Wartości w życiu młodych ludzi
7.1. Czyny akceptowane i nieakceptowane
7.2. Świat wartości w życiu młodzieży
7.3. Komu młodzież zawdzięcza nabyte wartości
7.4. Wizja siebie i kontakty z innymi osobami
8. Problemy, jakie młodzież napotyka w swoim środowisku

Rozdział V

1. Jak młodzież postrzega swoją szkołę
2. Rodzina w oczach młodego człowieka
3. Młodzież a nieprzystosowanie społeczne
4. Młodzi ludzie i ich wartości priorytetowe
5. Środowisko Podhala a problemy młodzieży

Kwestionariusz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło