Rozwój zawodowy nauczyciela

Podtytuł: 83-7308-619-6
ISBN:
34,80 zł
Rozwój zawodowy nauczyciela to bardzo trudny i złożony temat opracowania naukowego. Autor zaprosił do współpracy przy tej monografii wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki w Polsce...
Ilość

 

Rozwój zawodowy nauczyciela to bardzo trudny i złożony temat opracowania naukowego. Autor zaprosił do współpracy przy tej monografii wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki w Polsce.

Książkę podzielono na trzy części tematyczne: Organizacja rozwoju zawodowego nauczyciela, Kompetencje nauczycieli we współczesnej cywilizacji oraz Twórczy rozwój nauczyciela.

Głównym celem publikacji jest przedstawienie młodym nauczycielom i kandydatom do tego zawodu, jak trudna i odpowiedzialna jest praca w tym zawodzie, ale jednocześnie jak dużą satysfakcję przynosi zajmowanie się tą profesją.

 

 

83-7308-619-6
100 Przedmioty

Moroz Henryk

Prof. zw. dr hab. Henryk Moroz – rozpoczął pracę nauczycielską 1 stycznia 1945 roku, ukończywszy 7 klas szkoły podstawowej oraz 6-miesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny. Pracując zawodowo, dokształcał się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. W 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, a w 1960 roku – tytuł magistra. W 1966 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i 1 października tego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie na stanowisku adiunkta. W 1972 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Rok później minister szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 roku – profesora zwyczajnego.

            Henryk Moroz jest utalentowanym nauczycielem i cenionym pracownikiem naukowym. Jest autorem ponad 100 publikacji (w tym 9 monograficznych) oraz redaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. W trakcie pracy na wyższych uczelniach wypromował 1350 magistrantów, 250 dyplomantów i 11 doktorów. Potwierdzeniem jego zasług pedagogicznych są odznaczenia – dla wychowawcy i nauczyciela najcenniejsze: Order Uśmiechu (1974), Odznaka Przyjaciela Szkoły (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982) oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadal pracuje zawodowo na pełnym etacie profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

 

Rozwój zawodowy - arial

„ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA” pod redakcją naukową Henryka Moroza

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

Wstęp

Organizacja rozwoju zawodowego nauczyciela

Józef Kuźma – Pedeutologia nauką kreującą mądrych, sprawiedliwych i dobrych nauczycieli (kierunki badań)

Kazimierz M. Czarnecki – Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka

Anatol Bogdanko – Prawno-organizacyjne wyznaczniki kariery zawodowej nauczycieli polskich w dwudziestoleciu międzywojennym

Jan Łysek – Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zmieniającej się Europie

 

Kompetencje nauczycieli we współczesnej cywilizacji

Kazimierz Denek – Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy

Janusz Gnitecki – Kompetencje nauczyciela w cywilizacji informacyjnej

Wojciech Kojs – Przyczynek do rozważań nad programem rozwoju zawodowego nauczyciela

Edyta Kruszczyk-Kolczyńska – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci a kształcenie nauczycieli przedszkola

Władysław Puślecki – Nauczyciel pełnomocny

Bronisława Dymara – Wielość rzeczywistości w świecie dziecka a nauki o edukacji, czyli na tropach innowacji niepozornych

 

Twórczy rozwój nauczyciela

Stanisław Palka – Wzrastanie w zawodzie nauczyciela akademickiego

Henryk Moroz – Przygotowanie zawodowe nauczyciela

Helena Siwek – Jak przygotować studentów wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej do kształcenia matematycznego uczniów?

Ewa Szadzińska – Umiejętności dydaktyczne nauczycieli jako wyznacznik rozwoju zawodowego

Eugeniusz Kameduła – Koncepcje zmian w kształceniu nauczycieli

Alojzy Sucharek – Podstawowe cechy dobrego nauczyciela

Eugeniusz Piotrowski – Rola nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym w reformowanej szkole

Gabriela Paprotna – Przemiany wychowania przedszkolnego jako uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło