Neuronalny świat umysłu

Podtytuł: 83-7308-560-2
ISBN:
39,80 zł
W książce rozwinięto temat szeroko pojętej relacji między mózgiem a aktywnością umysłową
w stanie normy oraz patologii wywołanej rozmaitymi chorobami neurologicznymi. Publikacja niniejszej książki była podyktowana chęcią zabrania głosu w dyskusji pogłębiania rozważań o neurobiologicznym wymiarze ludzkiego poznania i emocji, a tym samym wyjścia poza ramy refleksji teoretycznej zarezerwowanej tylko dla jednej dziedziny, np. psychologii ogólnej...
Ilość

W książce rozwinięto temat szeroko pojętej relacji między mózgiem a aktywnością umysłową
w stanie normy oraz patologii wywołanej rozmaitymi chorobami neurologicznymi. Publikacja niniejszej książki była podyktowana chęcią zabrania głosu w dyskusji pogłębiania rozważań o neurobiologicznym wymiarze ludzkiego poznania i emocji, a tym samym wyjścia poza ramy refleksji teoretycznej zarezerwowanej tylko dla jednej dziedziny, np. psychologii ogólnej.

Rozdziały pracy zostały ułożone według pokrewieństwa tematycznego. Dwa pierwsze opracowania zawierają analizę stanu badań i ogólnych teorii wyjaśniających mózgowy przebieg procesów psychicznych. Trzy kolejne omawiają problemy diagnostyczne w niektórych zaburzeniach neuropsychologicznych. Treścią szóstego rozdziału jest dynamika czasowa czynności poznawczych na przestrzeni życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku. Autorzy ostatnich trzech opracowań skoncentrowali się na kwestii rokowania , możliwościach leczenia i poprawy jakości osób z rozmaitymi chorobami mózgu. W niektórych pracach zaprezentowano też wyniki własnych programów badawczych.

Książka adresowana jest nie tylko do przedstawicieli świata nauki, ale także studentów oraz osób profesjonalnie udzielających pomocy ludziom z chorobami mózgu. Właściwe zrozumienie istoty problemów psychologicznych tych chorych jest niezbędne z punktu widzenia ich leczenia, rehabilitacji i późniejszej reintegracji społecznej.   

83-7308-560-2
100 Przedmioty

Jodzio Krzysztof

polski psycholog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii oraz studiów doktoranckich.
Zainteresowania naukowe Krzysztofa Jodzio koncentrują się na mózgowej organizacji procesów językowych i pamięci oraz diagnozie różnicowej ich zaburzeń w przebiegu otępienia lub udaru.
Jest autorem ponad 40 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Jest członkiem Komisji Neuropsychologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN oraz dwóch towarzystw naukowych – International Neuropsychological Society oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.
 


Źródło: Wikipedia.

 

 

Neuronalny świat umysłu

Spis treści

 

Wstęp

 

Janusz Moryoe

Podstawy anatomiczne procesów zapamiętywania i emocji

 

Anna Grabowska

Czy hormony sterują naszym zachowaniem?

 

Anna Herzyk

Osobliwości w działaniu mózgu

 

Emilia Łojek, Joanna Stańczak

Płynność figuralna w badaniach neuropsychologicznych

 

Maria Pąchalska

Proces uwagi i jego zaburzenia u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

 

Elżbieta Łuczywek, Danuta Kądzielawa

Funkcjonowanie poznawcze polskich stulatków z perspektywy neuropsychologii klinicznej

 

Leszek Bidzian

Zaburzenia funkcji poznawczych – współczesne możliwości terapeutyczne

 

Krzysztof Jodzio

„Zdrowiejący mózg” – nowe spojrzenie na stary problem afazjologii

 

Karen Bryan

Communication Difficulties in People with Severe Mental Illness

and the Impact on Their Treatment

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło