Dziecko z trudnościami w rozwoju

Podtytuł: 978-83-7587-365-8
ISBN:
28,00 zł
W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci
z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edukacji i pomocy rodzinie dzieci
z wadą słuchu, zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
Ilość

W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edukacji i pomocy rodzinie dzieci z wadą słuchu, zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

 Adresatami mogą być specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mającymi trudności w rozwoju, rodzice, studenci oraz wykładowcy kierunku – pedagogika specjalna.

 

978-83-7587-365-8
100 Przedmioty

Mihilewicz Stanisława

dr hab.  Stanisława  Mihilewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Rozprawa doktorska dotyczyła tematyki Schematu ciała i orientacji przestrzennej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. Specjalizuje się także w diagnostyce psychologicznej oraz rewalidacji. Pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=84822

 

 

 

Dziecko z trudnościami w rozwoju

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Problemy wychowania w teoriach pedagogicznych oraz w wiedzy potocznej rodziców

 

Alina Czapiga

Objawy wytwórcze u dziecka w wieku szkolnym — etapy diagnozy psychologicznej

 

Barbara Winczura

Dzieci zagubione we własnym świecie — historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego

 

Stanisława Mihilewicz

Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji

u dzieci autystycznych

 

Stanisława Mihilewicz

Nadpobudliwość psychoruchowa

 

Stanisława Mihilewicz

Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi

u dzieci z dysleksją

 

Stanisława Mihilewicz

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki — dyskalkulia rozwojowa

 

Grażyna Gunia

Komputer w edukacji uczniów głuchych

 

Grażyna Gunia

Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu

 

Piotr Kwiatkowski

Empatia a postawa wobec przemocy (w świetle badań korelacyjnych)

 

Wiesław Cieślicki

Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych

 

Alina Czapiga

Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło