Piotr Świerc - życie i działalność

Podtytuł: 83-7308-497-5
ISBN:
14,80 zł
Niniejsza praca stanowi próbę opisania działalności badawczej i pedagogicznej Piotra Świerca,
który był czołową postacią życia kulturalnego, zwłaszcza muzycznego, na Śląsku Opolskim. W gronie znawców kultury muzycznej Opolszczyzny Piotr Świerc zajmuje poczesne miejsce...
Ilość

Niniejsza praca stanowi próbę opisania działalności badawczej i pedagogicznej Piotra Świerca, który był czołową postacią życia kulturalnego, zwłaszcza muzycznego, na Śląsku Opolskim. W gronie znawców kultury muzycznej Opolszczyzny Piotr Świerc zajmuje poczesne miejsce. Od urodzenia związany ze Śląskiem Opolskim, wiele lat poświęcił organizacji i rozwojowi polskiej nauki i kultury na jego terenie. Całym swym życiem, pracą naukową, pedagogiczną i społeczną służył umiłowanej ziemi śląskiej. Należał do elity naukowej i kulturalnej. Jego zaangażowanie i osiągnięcia badawcze docenią wszyscy, którzy zajmują się dziejami Śląska.

 

83-7308-497-5
100 Przedmioty

Michalewski Tomasz

W latach 1993 – 1998 studiował na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w kwietniu 1998 r. złożył egzamin magisterski.

W roku 1998 został słuchaczem stacjonarnego studium doktoranckiego z zakresu historii i historii oświaty na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, które uwieńczył rozprawą doktorską (2002 r.).

W latach 1999 – 2001 studiował na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (praca dyplomowa z zakresu muzykoterapii).

Dnia 1 XI 2003 roku został powołany na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.

 

Dorobek obejmuje 2 prace zwarte:

  • Irena Trojanek-Szmidtowa: Wybór wierszy. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Tomasz Michalewski. Opole 2005, ss. 332.
  • Piotr Świerc – życie i działalność, „Impuls”, Kraków 2005, ss. 154
  • Poraz ponad 20 artykułów opublikowanych w czasopismach, a także w pracach zbiorowych.

Piotr Świerc

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie  

Rozdział I

Kultura muzyczna Opolszczyzny w latach 1945–1991
  
1.1. Życie społeczno-kulturalne i początki ruchu muzycznego
       w wyzwolonym Opolu 
1.2. Działalność opolskich zespołów symfonicznych 
1.3. Szkolnictwo muzyczne 

Rozdział II

Szkic biografii Piotra Świerca  

Rozdział III

Charakterystyka pracy nauczycielskiej Piotra Świerca
w latach 1928–1991
 
3.1. Formy działalności oświatowej 
3.2. Nadzór pedagogiczny 1953–1971 
3.3. Działalność pedagogiczna Piotra Świerca 1972–1991 

Rozdział IV

Dorobek piśmienniczy Piotra Świerca
 
4.1. Przegląd prac Piotra Świerca z zakresu folklorystyki
       śląskiej 
4.2. Warsztat kompozytorski 

Rozdział V

Działalność popularyzatorska Piotra Świerca  

Zakończenie  

Literatura  

Aneks  

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło