Przeżywanie młodości

Podtytuł: 83-7308-530-0
ISBN:
24,80 zł
Przedmiotem książki są sposoby przeżywania młodości przez współczesnego człowieka wyłonione na podstawie interpretacji zachowań i wypowiedzi młodych, związane z codziennymi sprawami ich egzystencji (zaangażowanie, działania, plany, marzenia)...
Ilość

Przedmiotem książki są sposoby przeżywania młodości przez współczesnego człowieka wyłonione na podstawie interpretacji zachowań i wypowiedzi młodych, związane z codziennymi sprawami ich egzystencji (zaangażowanie, działania, plany, marzenia).

Publikacja ma głównie wymiar poznawczy. Zawiera również pewne wątki stanowiące o jej wymiarze praktycznym. Opisanie i interpretacja przeżyć młodych, prowadzące do poznania

i zrozumienia ich potrzeb, umożliwia adekwatne sposoby i drogi rozstrzygania napięć i trudności, wobec których staje młody człowiek. Z przedstawionych rozważań można zatem wysuwać praktyczne wnioski, przydatne dla organizowania poradnictwa dla młodzieży.

Adresatami książki są pedagodzy – zarówno teoretycy jak i praktycy, a także psycholodzy oraz socjolodzy, gdyż publikacja zawiera również wątki wywodzące się z tych dziedzin.

 

83-7308-530-0
100 Przedmioty

Oleniacz Małgorzata

doktor w zakresie nauk humanistycznych.

Rozprawa doktorska dotyczyła przeżywania młodości w małym mieście.

Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Leczniczej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

 

 

 

Przeżywanie młodości

Spis treści

Wstęp 

Część pierwsza
Poglądy na młodość i jej przeżywanie  

Rozdział I
Fenomen młodości w naukach społecznych
 
 1. Wyodrębnianie się młodości jako zjawiska społecznego 
 2. Przegląd badań nad młodością 
 3. Młodość – określenia, definicje 

Rozdział II
Próba zdefiniowania terminu „młodość” 
 1. Człowiek w sytuacji młodości 
 2. Młodość jako sytuacja instytucjonalna 
 3. Rodzaje instytucji młodości 
  3.1. Szkoła jako instytucja młodości 
  3.2. Instytucje sportu służące młodości 
  3.4. Dyskoteka jako miejsce socjalizacji młodych 
  3.5. Instytucje estrady dla młodych 
  3.6. Instytucje medialne a młodość 
  3.7. Kościół dla młodych 
 4. Młodość jako dyspozycja 
 5. Napięcia między instytucją a dyspozycją 
 6. Młodość jako sytuacja pomiędzy dzieciństwem a dorosłością 

Rozdział III
Przeżywanie młodości jako przedmiot badań 
 1. Wymiary przeżywania młodości 
  1.1. „Przeżycie” jako kategoria egzystencjalno-fenomenologiczna 
  1.2. Subiektywność i „świat przeżywany” 
  1.3. Znaczenia przeżywanych zdarzeń 
 2. Przeżywanie młodości jako bycie-w-sytuacji „podwójnego pomiędzy” 
 3. Zastosowanie metody biograficznej 
 4. Sposób analizy przeżyć – fenomenologia i hermeneutyka 

Część druga
Trzy oblicza młodości  

Rozdział IV
Dziecinna młodość 
1. Dyspozycje młodych dziecinnie 
2. Korzystanie z instytucji młodości 
3. Znaczenia nadawane przeżyciom przez młodych dziecinnie 
4. Poziom zakorzenienia młodych dziecinnie 
5. Portret młodych dziecinnie 

Rozdział V
Młodość dorosła 
1. Uczestniczenie w instytucji młodości 
2. Dyspozycje młodych dorośle 
3. Znaczenia nadawane przeżyciom przez młodych dorośle 
4. Poczucie zadomowienia w „świecie życia” młodych dorośle 
5. Portret młodych dorośle 

Rozdział VI
Młodość pełna 
1. Przeżycia młodości pełnej 
2. Kreatywna partycypacja w instytucji młodości 
3. Młodość pełna jako swoista dyspozycja 
4. Realizacja młodości pełnej w środowisku zamieszkania 
5. Wizerunek młodości pełnej 

Zakończenie 
Bibliografia 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło