Współprzestrzenie edukacji

Podtytuł: 83-7308-478-9
ISBN:
24,80 zł
Prezentowana publikacja składa się z kilkunastu artykułów, które podzielone zostały na trzy części tematyczne. Pierwsza część, zatytułowana „Współprzestrzeń szkolno-pedagogiczna” , opisuje zagadnienia kształcenia nauczycieli, konfliktu jako kompetencji rozwojowej człowieka, przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży w szkole oraz pedagogiki społecznej wobec wychowawczych kontekstów pracy socjalnej w środowiskach szkolnych...
Ilość

Prezentowana publikacja składa się z kilkunastu artykułów, które podzielone zostały na trzy części tematyczne. Pierwsza część, zatytułowana „Współprzestrzeń szkolno-pedagogiczna” , opisuje zagadnienia kształcenia nauczycieli, konfliktu jako kompetencji rozwojowej człowieka, przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży w szkole oraz pedagogiki społecznej wobec wychowawczych kontekstów pracy socjalnej w środowiskach szkolnych.

Druga część publikacji „Współprzestrzeń rodzinno-szkolna” porusza m.in. tematy współpracy rodziny i szkoły jako funkcji życia społecznego, współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dialogu i współdziałania szkoły
z domem rodzinnym, zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez rodziców.

W trzeciej części książki zatytułowanej „Współprzestrzeń społeczno-kulturowa” poruszono m.in. zagadnienia konieczności i ryzyka instytucjonalizacji dzieciństwa, źródeł witalności edukacji w rodzinie i szkole, gier reklam – czyli roli dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej.

Książka adresowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców  związanego ze światem pedagogiki i wychowania dzieci i młodzieży.

 

83-7308-478-9
100 Przedmioty

Nyczaj-Drąg Mirosława

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozprawa doktorska obejmowała tematykę dynamiki rozbieżności między oczekiwaniami dzieci wobec szkoły, a doświadczeniami szkolnymi w pierwszym roku nauki. Pracuje w Zakładzie Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=86989&lang=pl

 

Współprzestrzenie edukacji

SPIS TREŚCI

Michał Głażewski, Mirosława Nyczaj-Drąg

Ponowoczesne współprzestrzenie artefaktu dziecięctwa

 

 

Część I

Współprzestrzeń szkolno-pedagogiczna

 

Zbigniew Kwieciński

Zmienić kształcenie nauczycieli

 

Lech Sałaciński

Kategoria konfliktu jako kompetencja rozwojowa człowieka

 

Grażyna Miłkowska

Agresja w polskiej szkole i sposoby jej przeciwdziałania

 

Arkadiusz Żukiewicz

Pedagogika społeczna wobec wychowawczych kontekstów pracy socjalnej/społecznej w środowiskach szkolnych

 

 

 

Część II

Współprzestrzeń rodzinno-szkolna

 

Andrzej Olubiński

Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego

 

Andrzej Twardowski

Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

 

Piotr Kowolik

Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym

 

Ewa Jarosz

O nowych obszarach działań nauczycieli – zapobieganie zagrożeniom dzieci stwarzanym przez rodziców

 

Danuta Waloszek

Czy szkoła może być miejscem wzajemnego porozumienia się nauczycieli – rodziców – uczniów

 

 

Część III

Współprzestrzeń społeczno-kulturowa

 

Mirosława Nyczaj-Drąg

Dzieci wysokiej jakości w ponowoczesnym świecie. Esej o konieczności i ryzyku instytucjonalizacji dzieciństwa

 

Marek Budajczak

O źródłach witalności edukacji w rodzinie i szkole w kontekście sporu między modernizmem i postmodernizmem

 

Natalia Krzyżanowska

Gry reklamy: rola dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej

 

Michał Głażewski

Dziecięcość jako monstrum i wspólnik filozofów

 

 

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło