Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności

Podtytuł: 978-83-7587-105-0
ISBN:
38,00 zł
Publikacja koncentruje się na zachowaniach mimetycznych kobiet. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę było uchwycenie zacierającej się rzeczywistości wśród badanych kobiet. Dowodzi ona...
Ilość

 

Publikacja koncentruje się na zachowaniach mimetycznych kobiet. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę było uchwycenie zacierającej się rzeczywistości wśród badanych kobiet. Dowodzi ona, że obecnie mass media mają ogromne znaczenie w kształtowaniu obrazu rzeczywistości, w tworzeniu ogólnie przyjętych norm i zasad. Szczególnie skutecznym medium jest telewizja ze względu na dynamiczne połączenie obrazu, dźwięku i ruchu, natomiast interesującą grupą odbiorców opisaną w książce są kobiety ze względu na zmieniającą się ich rolę społeczną i polityczną.

Autorka, przedstawiając wyniki wywiadów z kobietami prezentującymi różne style życia, ukazuje wpływ przekazów telewizyjnych na wybrane obszary życia kobiet. Z książki dowiadujemy się między innymi, w jaki sposób telewizja wpływa na życie kobiet, w jakich obszarach i czym jest uwarunkowany wpływ telewizji na zachowanie kobiety, ale także jakie są preferencje telewizyjne kobiet, np. jakie programy oglądają najchętniej i ile czasu spędzają przed telewizorem.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-105-0
100 Przedmioty

Łyszkowska Edyta

dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UW MSC w Warszawie, medioznawca, rzecznik prasowy instytutu badawczego AGB Nielsen Media Research zajmującego się elektronicznym pomiarem widowni telewizyjnej. Doktorat obroniła 12 grudnia 2007 r. na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozpoczęła współpracę w charakterze wykładowcy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Kołem Naukowym Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i innymi uczelniami. Realizowała również projekty, których rezultatem były między innymi publikacje raportów telewizyjnych 2002–2008 czy moda na reality show w telewizji. Jest autorką wielu artykułów eksperckich w prasie branżowej dotyczących telewizji, programów telewizyjnych, kanałów tematycznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki tożsamości, płci i rodzaju, wpływu telewizji na człowieka, pedagogiki mediów, psychologii rozwoju i socjologii. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych. W swej karierze zawodowej była związana między innymi z międzynarodową firmą konsultingową Ernst & Young i magazynem kobiecym „Twój Styl”.

Wstęp

 

Część I

Teoretyczne podstawy badań

 

Rozdział 1

Rozstrzygnięcia terminologiczne

 

1.1. Mimesis i zachowania mimetyczne

1.2. Koncepcja teorii społecznej Pierre’a Bourdieu

1.3. Style życia

1.4. Obszar pozycji społecznych i stylów życia według Pierre’a Bourdieu

i ich zastosowanie do wyboru grup docelowych

 

Rozdział 2

Wybrane teorie komunikacji masowej

2.1. Szkoły komunikowania

2.2. Modele procesu komunikowania

2.3. Pedagogika mass mediów

 

Rozdział 3

Fazy cyklu życia, czyli główne okresy przemian

3.1. Poczucie własnej tożsamości

3.2. Fazy rozwoju człowieka a rodzina

3.3. Fazy rozwoju człowieka a aktywność zawodowa

3.4. Fazy rozwoju człowieka a duchowość

 

Rozdział 4

Sytuacja kobiet w ujęciu społecznym, ekonomicznym i prawnym

4.1. Zarys historyczny sytuacji społecznej, ekonomicznej i prawnej kobiet

4.2. Stereotypy i uprzedzenia

 

Część II

Wyniki i opis badań

 

Rozdział 1

Badania telemetryczne

 

Rozdział 2

Analiza zachowań telewizyjnych kobiet na podstawie badań telemetrycznych

 

Rozdział 3

Seriale telewizyjne a codzienność

 

Rozdział 4

Otwarty wywiad pogłębiony

 

Rozdział 5

Dobór i sylwetki badanych kobiet

 

Rozdział 6

Analiza badań jakościowych w grupie docelowej – kobiety w wieku 18–24 lat

6.1. Zwyczaje korzystania z telewizji

6.2. Postrzeganie roli kobiety w rodzinie

6.3. Wpływ telewizji na kobietę i jej cielesność

6.4. Duchowość – religijność w związku z treściami telewizyjnymi

6.5. Wpływ telewizji na rozwiązywanie konfliktów

 

Rozdział 7

Analiza badań jakościowych w grupie docelowej – kobiety w wieku 25–39 lat

7.1. Zwyczaje korzystania z telewizji

7.2. Postrzeganie roli kobiety w rodzinie

7.3. Wpływ telewizji na kobietę i jej cielesność

7.4. Duchowość – religijność w związku z treściami telewizyjnymi

7.5. Wpływ telewizji na rozwiązywanie konfliktów

 

Zakończenie

 

Aneks

Bibliografia

Spis schematów

Spis wykresów

Spis tabel

Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji

Praca podejmujeproblem bardzo ważny i oryginalny, odnoszący się do współczesnej konstrukcjitożsamości i biografii kobiecej. Wpisuje się we współczesną debatęsocjologiczną i pedagogiczną, której istotę krystalizują dwa pytania: w jakisposób dziewczynki i chłopcy są „socjalizowani w” kobiecość/męskość? (wwarunkach szeroko rozumianej zmiany społecznej, w tym także prymatu kulturymediów)?; jakie warunki można w sposób świadomy tworzyć [...] w celu [...]„optymalnego” czy „racjonalnego” , względnie „krytycznego” wychowania młodychludzi w tym zakresie? Niezależnie od tego, iż nie ma zgody w kwestii odpowiedzina te pytania, ważne są kolejne – podejmowane zarówno w perspektywiediagnostycznej, jak i stricte pedagogicznej – próby ustosunkowania się dopowyższych problemów. I tego typu zadania podjęła się w swojej dysertacji EdytaŁyszkowska. [...]

 

Jest to oryginalnei twórcze dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autorki w wybrane przeznią pole problemowe. Rozprawa dowodzi bardzo wysokiej ogólnej wiedzyteoretycznej Autorki, zarówno w zakresie nauk społecznych, jak i szerokorozumianej humanistyki.

 

Z recenzji Prof.zw. dr hab. Zbyszko Melosika


 

Ha! Czytałam tę książkę z wypiekami na twarzy i uczuciem, że zwiedzam zupełnie mi nieznane rejony ludzkiego postrzegania świata.

 

Edyta Łyszkowaka przedstawiła wyniki badań kobiet prowadzonych w dwóch grupach wiekowych, a sprawdzające relacje między oglądanymi programami telewizyjnymi i sposobem postrzegania rzeczywistości i siebie, związków, sposobem rozwiązywania konfliktów, czy poglądami religijnymi.

 

Od razu przyznam, że poglądy prezentowane przez kobiety w wieku 18-24 lat budziły we mnie to przerażenie, to chęć załamywania rąk, czy wreszcie śmiech. Uzależnienie od serialowych zdarzeń, planowanie dnia tak, by znalazł się w nim czas na obejrzenie 4325 odcinka "Mody na sukces", czy utożsamianie się z bohaterami seriali, to coś co nigdy nie przyszło by mi do głowy jako rzecz świadomie wybierana.

 

Wypowiedzi kobiet w wieku 25-39 lat są nieco bardziej stonowane i nie tak emocjonalne, choć to, jak respondentki znają najróżniejsze reklamy budzi mój niekłamany podziw podszyty jednak lekko ironią.

 

Oczywiście cześć stricte badawczą poprzedza dobrze opracowany dział teoretyczny, w którym możemy dowiedzieć się czym różni się kapitał kulturowy od kapitału ekonomicznego,  poznajemy stereotypy dotyczące kobiet ( z później realizacje owych stereotypów w reklamach), a wreszcie - poznajemy zasady badań telemetrycznych. 

 

P.S. To pisałam ja - wielbicielka serialu "Dr House";)

Recenzja: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com


Pod tym nieco tajemniczym tytułem kryje się studium socjopedagogiczne poświęcone wpływowi telewizji na sposób postrzegania rzeczywistości przez kobiety.

 Autor: Edyta Łyszkowska

Tytuł: Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności

 

 Zachowania mimetyczne oznaczają zachowania naśladowcze. W biologii jest to ochronne upodobnianie się zwierząt do środowiska, w kulturze jest to naśladowanie rzeczywistości w sztuce i literaturze (np. gra aktora). Tutaj mamy odwrotne znaczenie – naśladowanie fikcji (przekaz telewizyjny) w życiu.

Edyta Łyszkowska przeprowadziła badania na dwóch różnych wiekowo grupach kobiet.

Zakres badań dotyczył wielu sfer życia - rodzinnej, zawodowej, estetycznej, edukacyjnej, zdrowotnej, itd.

Wyniki badań pokazują znaczący wpływ telewizji na życie kobiet. Młodsze kobiety (18-24) spędzają mniej czasu przed telewizorem, za to przekazywane treści mają na nie o wiele większy wpływ niż dzieje się to w drugiej grupie kobiet (25-39), która spędza więcej czasu przed telewizorem, ale ma dystans do przekazywanych treści.

Do zachowań mimetycznych Edyta Łyszkowska zalicza m.in. stosowanie w życiu telewizyjnych porad (z zakresu ogrodnictwa, medycyny czy wychowywania dzieci), kupowanie reklamowanych produktów, włączanie reklamowych haseł do języka potocznego, czy rozwiązywanie konfliktów (wzorce czerpane z „rodzinnych”, rodzimych seriali).

Studium pokazuje, jak treści telewizyjne wpływają na różne obszary życia kobiet, jakie są ich preferencje, ile czasu spędzają przed telewizorem, na co zwracają uwagę.

Oczywiście, prezentowana praca jest tylko wycinkiem problemu i porównuje tylko dwie kategorie wiekowe, mimo to można stwierdzić, jak wiele łączy i jak wiele dzieli badane kobiety.

Edyta Łyszkowska zwraca też uwagę na konieczność kontynuacji tego typu badań, choćby ze względu na szybko zachodzące zmiany technologiczne i adaptacyjne funkcje człowieka.

 

Recenzja: /bb/

 http://netbird.pl/a/190/26783,1

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło